2.1.2022 novoluní (19:36)

Základní funkcí člověka je, aby si plně uvědomil všechny životní formy a procesy na této zemi. Lidstvo je vědomou myslí planety. 

Každá konjunkce - nov znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


Sabyánský symbol (12° Kozoroh 20'):

NÁZORNÁ PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA

Schopnost zkoumat neznámé oblasti a objevovat zákonitosti, jimž se řídí složité přírodní procesy.

Aristokratická zahrada předchozí fáze se stala laboratoří a přednáškovou síní moderní školy. Důraz je zde kladen na získávání širších znalostí, na uspokojování intelektuální zvědavosti. Máme zde však také vědu: to je moderní typ aristokracie. To, jak užívá nabytých znalostí, může způsobit stejně tolik problémů jako užívání zděděného aristokratického bohatství.

Základní funkcí člověka však je, aby si plně uvědomil všechny životní formy a procesy na této zemi. Lidstvo je vědomou myslí planety.

Na tomto stupni stojí intelektuální hledání empirických znalostí v kontrastu s okázalostí, s níž je vystavováno bohatství a kultura elity. Civilizace se zakládá na stále se rozšiřujícím  využíváním poznatků a technologie. Klíčovým slovem je zde BÁDÁNÍ A VÝZKUM ve všech oblastech.


Venuše retrográdní 22° Kozoroh 24' (sebehodnota, sebevymezení):

GENERÁL S NOBLESOU PŘIJAL PORÁŽKU, ČÍMŽ PROJEVIL VZNEŠENOST CHARAKTERU

Uvědomit si, že je možné růst prostřednictvím porážky, a to stejně dobře, ne-li lépe, než skrze úspěch.

Zatímco předchozí symbol vypovídal o spění k úspěchu v kulturně organizovaném kolektivním podniku, tento nám předkládá možnost obratu zjevného vnějšího neúspěchu ve vnitřní duchovní obohacení. Nedávno jsme byli svědky toho, jak se totálně přemožené národy (Německo a Japonsko) vzchopily a dosáhly velkého ekonomického úspěchu. Hodně záleží na

kvalitě vůle a vnitřní integritě člověka.

Nalézáme zde zdánlivý paradox, ale duchovní život je vždy paradoxní. Velký hříšník se může stát nejuznávanějším svatým, a středověký papež zločincem. Na čem nejvíce záleží, je VNITŘNÍ SÍLA.