23.3.2023 vstup Pluta do Vodnáře

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizujeme po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další.

02.05.2024 02°Vodnář 06' návrat do retrogradity

12.10.2024 29°Kozoroh 39' návrat do direkce

20.11.2024 (0:01) - 11.3.2043 (9:24) Pluto ve Vodnáři


23.3.2023 (0:01) první vstup Pluta do Vodnáře:

Sabyánský symbol 30°Kozoroh 01'

TAJNÁ SCHŮZKA LIDÍ ZODPOVĚDNÝCH ZA VÝKONNÁ ROZHODNUTÍ V ZÁLEŽITOSTECH SVĚTA

Schopnost přijmout zodpovědnost za klíčová rozhodnutí, k nimž se dojde po zralé diskusi s těmi, kdo tuto schopnost sdílejí.

Všichni dnes víme  o práci tajných komisí v Bílém domě a na všech úrovních vlády. student ezoterické filosofie věří v existenci toho, co bývá nazýváno "vnitřní Vládou", jež má moc směrovat 

nebo i řídit evoluci naší planety a lidstva. Někteří lidé hovoří o "okultní Hierarchii" či "Bílé Lodžii". Zde se znovu opakuje motiv "vidění skrz" fakta telurických procesů a lidské historie - za předpokladu, že ona fakta jsou alespoň zčásti výsledkem rozhodnutí učiněných nejvyšší Radou téměř-božských Bytostí. Symbol se samozřejmě také vztahuje k tomu, co se děje v obyčejnější oblasti obchodu a politiky. Na všech úrovních vypovídá o nejvyšší formě společenské interakce.

V symbolu vidíme kulminaci společenské odpovědnosti a odkaz na VÝKONNOU MOC.


Pluto ve Vodnáři:

v průběhu tranzitu tímto znamením se ukáže, že ne všechny části světa mají stejné procesy. Projdou nezbytnými fázemi ve svém historickém vývoji. 2024-2043 (nejedná se o Věk Vodnáře) definitivně bude procházet Pluto Vodnářem - můžeme čekat vědecké objevy, jejichž dopad na život si ani nedovedeme představit. Ve společnosti se již tento rok aktivuje uvědomění si individuální lásky ke svobodě, vynalézavosti, výstřednosti a touhy po nezávislosti každého z nás, kdo žijeme na planetě Zemi. Budeme se nejen my sami, ale také současné mocenské struktury nuceni naučit - připouštět si, že stejné nároky na důstojný život mají všechny cítící bytosti nejen úzká samozvaná skupina lidí. V budoucnu nás mohou čekat revoluce, převraty a velké společenské změny. V prvních letech tohoto tranzitu může dojít ze strany bezohledných mocenských struktur uvízlých v přežitém patriarchálním systému a ve vlastní pýše, ke snaze zneužití zbraní hromadného ničení a "nově objevených" zdrojů energie - jako lidstvo se s nimi budeme v průběhu let seznamovat, učit se s nimi konstruktivně zacházet a smysluplně je využívat. Planeta Pluto rezonuje s hlubokou změnou způsobu, jakým používáte svoji mysl. Pluto je v tradičním pojetí chápána jako zlovolná planeta, avšak jeho pravý význam v tomto znamení tkví v tom, zda 

jdete cestou svého životního poslání v propojení s vibracemi srdeční lásky, sebepoznání a sebepřijetí nebo, zda se této cestě bráníte a pouze se přizpůsobujete jednoduššímu způsobu prožívání života z pohodlnosti a ze strachu, že nebudete přijati "společností" v sebedestruhující závislosti na "výhodách", které vám nabízí a tím díky svému intelektuálnímu materialismu a pýše popíráte vlastní vrozenou kreativitu - talenty, základní přírodní zákony a zázrak možnosti vašeho zrození v tomto těle. Pluto ve Vodnáři rezonuje s procesem náhlé změny uvědomění si smyslu vašeho života a toho, co v něm je a co není důležité. Díky tranzitu Urana, vládce Vodnáře znamením Býka posiluje schopnost našich organismů přijímat všeprostupující vesmírnou energii a smysluplně ji používat. Vodnář, pokud prochází změnou, nejde pomalou cestou, pod vládou Urana skáče přes oktávy.  Pluto zde rezonuje s hlubokou nutnou změnou a zjemněním toho, jakým způsobem používáte vaši mysl na úrovni osobní a zároveň tato fenomenální změna používání mysli - uvědomění -  rezonuje, propojuje se na celosvětové úrovni se všemi cítícími bytostmi mimo vám násilně vnucované teorie a šílené plány prostřednictvím medií, internetu a další lidskou rukou vyrobenými komunikačními prostředky. V průběhu tohoto tranzitu dochází ke změně informačního pole planety v propojení s vesmírnými - přírodními zákony. 

20.11.2024 (0:01) - 11.3.2043 (9:24) Pluto ve Vodnáři: 

Zničí zde veškerou korupci v technologickém sektoru a všech dalších sektorech, které souvisí s archetypem Vodnáře, všechny snahy samozvaných vládců po obsazení celého světa. Pluto ničí, aby znovu vybudovalo. V současné době lidé ztrácejí důvěru v tyto instituce, ztrácejí důvěru v mainstreamová media, konvenční media a dokonce chuť studovat na vysokých školách a získat titul bude z velké části zastaralé. Mgr., Phdr... se změní na to, jestli opravdu víte, o čem mluvíte nebo jestli to pouze papouškujete z knih, internetu nebo jestli vás k tomu někdo další nutí. Encyklopedická paměť není garant toho, že člověk umí a má dispozice získané informace dostatečně třídit a používat moudře ve prospěch plnohodnotného života na Zemi. Titul sám o sobě totiž neukazuje na to, jestli víte, o čem mluvíte, poukazují na to především vaše praxe, vrozené schopnosti a zkušenosti (nástup kvalit znamení Býka). Moc se bude přesouvat zpět k lidem. Začne se probouzet lidská kreativita... V tomto znamení po nás Pluto bude požadovat stát si za svou individualitou a originalitou v zájmu působících základních kosmických zákonů - proudění životadárné energie. (převzato z internetu a doupraveno)