Astrologické konstelace

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo přes SKYPE

VENUŠE versus sebehodnota/kostelace

4.12.2020 10:00 - 18:00

Cena: 1000,- Kč/os

Prožitkový seminář, konstelace na téma: 

Sebehodnota, sebevymezení, schopnost navazovat smysluplné láskyplné vztahy, hojnost ...

Místo konání: Alfasped logistik v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Maximální počet účastníků: 7 osob

Je třeba předem nahlásit hodinu, datum a místo svého narození.

Astrologická konstelace spojená s tvorbou koláže je prožitková technika, která vám napomůže k pochopení vašeho postoje v určitých životních situacích, k pochopení vlivu vnějšího i vnitřního. Otevírá schopnost vlastní kreativity, možnost si mnohé uvědomit, pochopit, případně na základě vlastní vůle změnit svůj postoj a tím zkvalitnit svůj život i život svého okolí.

Pro životní energii je charakteristické, že z objektivního hlediska není přítomna ve světě jevů; je dána pouze ve specifickém základu zkušenosti. "Za běžných okolnosí se psychická energie projevuje vždy formou specifických psychických jevů jako pudy, přání, rozhodnutí, afekty, pracovní výkon atd. Zvláštním případem vědomého zaměření psychické energie je  

například vůle. Pokud je však psychická energie přítomna pouze potencionálně, projevuje se v podobě zvláštních dovedností, možnosí, postojů atd. " Konstelace, regrese, arteterapie a další ... pomáhají návratu k nevyčerpatelné zásobárně sil nevědomí, jeho dosud skrytým možnostem a schopnosti jej ve svém životě realizovat, zbavit se nezdravých závislostí a podle vlastních přání, představ, naplnit život hojností a láskou". 

ARTETERAPIE JE:

Arteterapie je léčebná metoda, která pomocí výtvarného umění podporuje schopnost člověka vnímat smysly a vyjádřit své pocity. Pomáhá v případě, kdy už slova nedokážou pojmenovat problémy, které trápí tělo i duši. K dosažení svého cíle využívá tato léčba různé formy umění - kresbu, malbu, modelování, grafiku, sochařství, koláže a jiné. Výsledek tvůrčí činnosti léčitel nehodnotí z estetického hlediska.

Pokud máte zájem, nahlaste hodinu, datum a místo Vašeho narození. Během dne budeme s horoskopy pracovat.

Přihlašovací formulář: