1.8.2023 úplněk na ose Vodnář-Lev (20:34)

01.08.2023

"Jedním z našich nejhlubších zlozvyků je pocit, že přítomnost není dost dobrá" Pema Čhödröm

Vodnář - Lev leží na ose kreativity a lidskosti. Neboť obě znamení zastávají zásadu "žít a nechat žít" i když jí každý rozumí po svém. 

Vliv úplňku na vaše vnímání umožňuje, aby téma, které se v období novoluní uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jeho postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému 

uvolnění tohoto emočního tlaku a k možnosti se jeho prostřednictvím uvědomit. V tento moment máte možnost opustit přežité vzorce chování a tím nově roztočit spirálu vašeho života - posunout se tzv. vědomě dál ...     

Luna 9° Vodnář 17' - nálady, pocity, zvyky a návyky, potřeba emocionálního bezpečí

PRAPOR SE PROMĚŇUJE V ORLA

Dynamické včlenění nových společenských hodnot do individualit, které ztělesňují jejich duchovní potenciál a největší význam.

Jedná se zde o oživení silného symbolu, o jeho vtělení v živoucí realitu, tj člověka schopného vzlétnout na křídlech vědomí do nejvyšších duchovních říší. Archetyp dostává živou podstatu a křídla. Představa se stala Mocnou silou.

Symbol přináší určitou techniku "Vidět" nový archetyp, inetelektem vnímat nový hodnotový standard, nestačí Ten, kdo vidí, musí "učinit". Neosobní je dynamizováno a stává se ústředním. Klíčovým slovem je UČINĚNÍ vize.

Slunce 9° Lev 17' - vědomí, uvědomování se

SKLÁŘI SVÝM SOUSTŘEDĚNÝM DECHEM TVARUJÍ NÁDHERNÉ VÁZY

Mají-li z tvůrčího aktu vzejít smysluplné a krásné nové formy, je nutno do něj vložit veškerou duchovní a vitální energii.

Dech představuje sílu ducha, oživujícího veškeré živoucí projevy. Sklář, který tvaruje skleněné předměty pomocí svého dechu, je přiléhavým symbolem toho, jak hluboce musí každý jedinec zapojit celou svou bytost do aktu tvorby. Používá rovněž oheň ducha - transpersonální inspiraci - nebo jinak, oheň hluboce procítěných emocí. A jen taková tvůrčí aktivita, která zahrnuje jak "dech", tak "oheň", může proměnit prvotní hmotu, pozůstatky minulosti ("písek") v umělecké dílo, nebo v jakoukoli novou formu řádu.

Tento stupeň symbolicky ukazuje techniku, nutnou pro pravou a úspěšnou transformační aktivitu, která vždy vyžaduje TVŮRČÍ INTENZITU.Venuše 26° Lev 43' (retrográdní: naléhavá touha dát formu sebehodnotě, sebepřijetí, sebevymezení, hojnosti, inspiraci, vlastnímu cítění)

ZÁBLESK SVÍTÁNÍ NA VÝCHODNÍ OBLOZE

Vzrušující nové možnosti na prahu nového cyklu.

Duha naznačuje konec krize, zatímco první záblesk svítání opravdový začátek nového období aktivity. V biblickém symbolismu Noe sází "vinici" - začíná učit "tajnou doktrínu", kterou zdědil po těch Bnej Elohim (Synech Božích), jež nebyli staženi do víru života ve hmotě. Po "vrcholném prožitku", v němž se dotkneme svých "božských" potencialit, nastává zápas s každodenními problémy, stav hluboké vnitřní jásavé radosti si však už neseme v sobě. Planeme tímto příslibem.

Krize - požehnání, která přinesla - jsou relativně neobvyklými událostmi: každý den má svůj úsvit, a my jej můžeme prožít s ryzím srdcem a čistou myslí.. Alfa (svítání) a Omega (závěrečný vrcholný prožitek) jsou protikladné, ale zároveň stejné. Klíčovým slovem je OSVÍCENÍ.