10.2.2023 Merkur konjunkce Pluto v Kozorohu (17:55)

10.02.2023

 Pokud vás někdo učil, že moc je špatná nebo že nesmíte projevovat dominanci, nebo pokud jste se rozhodli, že jste pouhým pěšákem Vesmíru, budete mít se spojením Černé Luny ve Lvu, Merkura a  Pluta potíže. Dokud nedokážete rozpoznat své vlastní mocenské hry a potřeby sebeurčení, budete mít tendenci umožňovat někomu jinému, aby "dělal" Pluta vám. (Monique Hill)

Každá konjunkce nebo novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Konjunkce se nachází v opozici na Černou Lunu, pohybující se astrologickým znamením Lva a rezonuje tak na úrovni vašeho vědomí se schopností tzv. "nekompromisního vědomí". Kvality Pluta tranzitujícího znamením Kozoroha, jako jsou hluboké proměny v oblasti převzetí odpovědnosti za svá životní rozhodnutí, plnění povinností, všeobecného chápání osudu a zároveň uvědomení si, že jste individuální součástí probíhající hluboké přeměny společenského řádu, hierarchie a zákonů. Nyní stojíte v situaci, kdy jste nuceni si uvědomit, že vaše pocity rezonující s pocity moci a bezmoci prostřednictvím různých druhů zákonů - zákonitostí a norem jsou ve skutečnosti konfrontací toho, jakým způsobem přistupujete sami k sobě a do jaké míry jste schopni přijmout motivace, které jste ze strachu z návratu hluboké bolesti - zranění, ukryli kdesi v hloubi vašeho podvědomí. Tato konstelace posiluje vaši nutkavou potřebu vynést na světlo světa vaše životní poznatky a názory s tím, že stojíte tváří v tvář oponentům anebo naopak lidem, kteří s vámi sympatizují. Všichni jsme nyní nuceni vyjít z kůží na trh. Dobře se dívejte a pozorujte, jaké motivace zároveň odhaluje vaše okolí a věřte tomu, že se můžete sami za sebe rozhodnout, která životní cesta, kteří lidé, jaké zákony nebo "vládci" jsou pro vás ti nejvhodnější. Aspekt rezonuje s odhalováním - vynášením na povrch dalších skutečností - pravd na osobní, ale také společenské a celosvětové úrovni. Můžete během dnešního dne objevit vlastní zarputilost, nutkavost myšlenek a umanutost nebo s nimi budete rezonovat prostřednictvím vlivů zvnějšku s pocitem, že se jich nejde zbavit. Všimněte si situací, které vás varují, kdy jste vystavováni demagogickému přemlouvání s brutálním a násilným přístupem bez ohledu na etiku nebo morálku se skrytou tendencí zneužívání moci. Vzhledem k událostem uměle a záměrně vyvolaným ve světe více čelíte vlastní negativitě a existenčnímu strachu, který je záměrně aktivován a netolerantně, lstivě s cílem získání pouze vlastního užitku vnucován. Dnešní aktivovaný vzdušný trigon a nastupující konjunkce Slunce se Saturnem ve znamení Vodnáře (17.2.2023) vás připravují na zjištění, že tam, kde získáte patřičný myšlenkový odstup, situace zanalyzujete a prověříte, změníte způsob používání své mysli, situace pochopíte, budete schopni se vznést jako orel nad krajinu teorií, manipulace a vlivu umělé inteligence, vrátí se vám životní energie a radost z toho, že můžete kráčet vlastním životem podle svých potřeb, kreativně se projevovat a navazovat vztahy s lidmi stejně laděnými. Přeji vám krásný den, Zdeňka Svobodová


28° Kozoroh  58'

ŽENA VĚŠTÍCÍ Z ČAJOVÝCH LÍSTKŮ

Schopnost vidět znamení Skrytého významu v každém jevu, který upoutá pozornost.

Člověk měl vždycky sklon si události či situace, kterým nerozumí, vykládat ve smyslu určitých omen či "Znamení". Věštění z čajových lístků je jen rozšířenou moderní variantou určitého typu procedury užívané kněžími všech starých náboženství. Úkon je založen na představě, že "všechno souvisí se vším" - což je definice astrologie dle Marca Jonese. Interpretace snů patří v hlubinné psychologii k téže kategorii, jelikož se zakládá na 

navázání těsného spojení mezi nevědomým a vědomým. Analýza snů se však týká téměř vždy individuálního nevědomí, kdežto ve věštbách se spoléhá na moc okultních sil či entit, aby bylo možno vyjádřit informaci, která objasní matoucí situace.

Symbol může vypovídat o specifické technice pochopení či zhodnocení. Je tu schopnost nejen vnímat fakta každodenní existence, ale také vidět skrze ně a zjišťovat, jak se vztahují k oblasti základních významů nebo archetypálních procesů. to je základní význam JASNOVIDĚNÍ, schopnosti vidět ve všem Znamení hlubších skutečností.