2.7.2022 úplněk (18:58)

13.07.2022

"Soustředění na to, co je teď, může být rozptýleno hlasem z minulosti, přinášejícím kouzlo staré vzpomínky. Vnější brány vnímání a myšlenek se musejí uzavřít, aby duše mohla dokončit "dobytí iluze". 

Vliv novu umožňuje, aby téma, které se ve vás v jeho období uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo během čtrnácti dní do úplňku zpracováváno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni - jedná se o tzv. "přípravu nové formy vnímání, cítění a myšlení". Pár dní před úplňkem dochází k postupnému nabytí vašeho osobního - individuálního tématu, jež se otevřelo v období novu, jste nuceni se na ně plně soustředit. Tento proces ve vás probíhá neuvědoměle, ve skutečnosti jste schopni vnímat pouze útržky  

toho, co se s vámi děje. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku, který vám umožní dané téma začít vědomě  zpracovávat a realizovat jej. V tento moment máte možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu vašeho života, života na Zemi a posunout se tzv. vědomě dál ... 


Luna 21° Kozoroh 21' (nálady, návyky, zvyky, paměť, cítění, péče, těhotenství, mateřství, lid):

ŠTAFETOVÝ BĚH

Význam soutěže ve vývoji skupinového vědomí.

Tady už nemáme co dočinění se soutěžením nebo jednotlivci, ale mezi skupinami jedinců, kteří si předávají směnu, aby znásobili skupinovou snahu a možnost docílit výjimečných výsledků. Celá civilizace je velikým štafetovým Během, v němž skupiny lidí a generací nesou pochodeň toho, čemu říkáme "pokrok". Největší výsledky přináší celkový souhrn lidských snažení.

Symbol zdůrazňuje jeden zvlášť dynamický aspekt "skupinového vystoupení". Kdekoli se tento symbol objeví, zdůrazňuje hodnotu spolupráce ve skupině a nezbytné "dej-ber". Jedinec se musí snažit přizpůsobit svoji sílu a uvést ji do vztahu s výzvou přicházející od protihráčů; to vše v DYNAMICKÉ VZÁJEMNÉ SOUHŘE.


Slunce 21° Rak 21' (vědomí, uvědomění, moc, kreativita):

SLAVNÁ ZPĚVAČKA PŘEDVÁDÍ V OPEŘE SVÉ UMĚNÍ

Emocionální uspokojení, odměňující kulturní výlučnost..

Pokud něco skutečně reprezentuje způsob, jímž dobře vyvinutá společnost reaguje na jedince, který úspěšně napře energii do mistrného projevení velkých obrazů své kultury, je to právě opera. Operní primadona není na scéně sama, jako je tomu u klavírního virtuosa, ona je hvězdou kolektivního úsilí. Opera není jen hudba - je to i příběh, mythus, který ztělesňuje některé nejzákladnější představy a emoce, charakterizující kulturu, v níž se zrodil. Euro americká kultura je svými operami a jejich plamennými a tragickými emocemi přímo vynášena do nebes - nebo odsuzována. Je to zajímavé, porovnat operu s podobnými rysy společenských představení a jejich náměty, v Indii nebo v Tibetu.

Na tomto stupni nacházíme nápřah energie k dosažení individualizace prostřednictvím konkrétních forem kulturní aktivity, glorifikované společenským a finančním úspěchem. V nejhlubším smyslu je  symbol o CENĚ ÚSPĚCHU - jak pro dotyčného úspěšného, tak pro publikum, které ho velebí. Jaká je skutečná cena úspěchu? Málokdo si klade tuto otázku.Venuše 24° Blíženci 50':

ZAHRADNÍK ZASTŘIHUJE A UPRAVUJE VELKÉ PALMY

Jak dostat pod kontrolu expanzivní sílu přírody.

Lidský intelekt je jako tropická rostlina, která má při hledání slunečních paprsků tendenci "divoce" se rozrůstat do mnoha směrů. Jako palma, i intelekt používá své odumřelé listy k zastínění a ochraně před suchým žárem, žárem mysli, který vydává, když se jí nedostává komplementární síly citů. Kultura je charakterizována specifickými formami a prvotními symboly; hlavním cílem výchovy bylo alespoň v klasických kulturních obdobích, vždy udržet představivost jednotlivců v hranicích tradičních forem. Dnes, v naší tranzitní době, jsme však svědky odlišných výchovných přístupů.

Na tomto stupni bylo dosaženo naplnění impulsů, které začaly být pociťovány na stupni prvním, v bouřlivém výbuchu sebeasertivity a protestu proti minulosti. Tento výbuch našel své místo v evoluci lidstva a společnosti; a, řečeno symbolicky, "práce" byla nejen sjednocena, ale stala se rovněž významnou silou ve státě jako celku. Uvolněné energie se však nepřetržitě snaží o expanzi, a proto musejí být pod kontrolou. Je nutno opakovaně OŘEZÁVAT.