14.6.2022 úplněk (12:54)

14.06.2022

Člověk nemůže ostatním "nic dát", pokud si neuvědomí, kým a čím je uvnitř, jaký je jeho potenciál a dokud se nerozhodne jej realizovat. (Venuše - Mars)Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k 

možnosti,  abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života, života na Zemi a posunout se tzv. vědomě dál ...   


Luna 23°Střelec 26' (zvyky, návyky, nálady, myšlení, paměť, pocity - domněnky): 

SKUPINA IMIGRANTŮ VYPLŇUJE FORMULÁŘE NUTNÉ PRO VSTUP DO NOVÉ ZEMĚ

Vědomě akceptovat pochody nové etapy zkušeností a být přitom přepraven na příležitosti, které tato nová etapa přinese.

Překračujeme-li jakýkoli práh, vedoucí do nové oblasti existence, nutně se setkáváme s určitými požadavky a s nutností přizpůsobit se novým způsobům života - v jednání, myšlení i cítění. Někdy se to může zdát jako tvrdá zkouška, je to však nevyhnutelné. Vše, co bude následovat, v podstatě záleží na tom, jak ten práh překročíme, a na odvaze, s níž půjdeme vstříc nezvyklým a možná i šokujícím prožitkům.

Nacházíme se ve stavu PŘECHODU. Musíme imitovat a zachovat si přitom vnitřní integritu.

Slunce 23°Blíženci 26' (vědomí, kreativita, moc nad vlastním životem) :

TŘI PTÁČATA V HNÍZDĚ, VYSOKO NA STROMĚ

Růst duchovně tvůrčích procesů alespoň relativně integrované mysli.

V tradiční symbolice se ptáci obvykle vztahují k duchovním silám nebo alespoň k vyšším a svobodnějším aspektům mysli. Zde vidíme úplný začátek procesu, v němž se můžeme napojit na "vyšší místa" vědomí, kde je možno nabýt tvůrčí moci ducha. Živen tímto duchem a podporován hluboce zakořeněnou kulturní a vitalistickou tradicí, muže člověk postupně rozvinout integrovanou osobnost. Její základ se skládá ze tří částí, odrážejících Božskou Trojici, v Indii vyjádřenou Sat-Čit-Ánanda.

Stupeň by měl vést k hlubšímu a přirozenějšímu pochopení lidské existence. Naznačuje, že usilovné masové protesty, plné vypjatých a slepých tužeb, mohou být proměněny, sladěny s přirozenými popudy, učiněny spontánními reakcemi, naladěnými na fáze přirozené evoluce. Zdůrazněna je zde TVŮRČÍ INTEGRACE.


Venuše 19°Býk 53' (sebeúcta, sebepřijetí, sebevymezení, harmonie, diplomacie, hojnost, inspirace, vztahování se, city, magnetismus - přitahovací pole, dobrá vůle):

PO NEBI SE TÁHNOU OBLAKA, CO VYPADAJÍ JAKO KŘÍDLA

Být si vědom působení duchovních sil.

Každému vynoření nových životních potencialit z hlubin širého nevědomí odpoví duchovní aktivita nadvědomých sil kosmickou antifonou. Jedinec, který učinil nový vývojový krok, by měl hledat "Znamení" božské Moci, potvrzující jeho pokrok. Možná mu to osvětlí význam příštího kroku. "Oblaka, co vypadají jako křídla" mohou rovněž symbolizovat přítomnost nebeských bytostí (dévů, andělů), žehnajících, a jemně naznačujících směr cesty "větru" osudu.

Symbol uzavírá proces, během nějž se jedinec stal pevnějším ve své původní přirozenosti - přijetím POŽEHNÁNÍ nadpřirozených sil.