Venuše konjunkce Neptun v Rybách (13:29)

15.02.2023

"Časem se hranice ega mohou nejen rozšířit, ale i stát zónou intenzivní výměny mezi vnějším a vnitřním, mezi jedincem a společenstvím, mezi člověkem a vesmírem..."

Každá konjunkce nebo novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení


Tento aspekt rezonuje s otevřeným vnímáním - souzněním duší a schopností téměř dokonalého pochopení druhého beze slov. Probouzí v kolektivním podvědomí neutišitelnou bezbřehou touhu po vzájemné lásce a soucitu. Venuše patří symbolicky mezi tzv. rychlé planety, tím ve vašich osobních životech umožňuje uvědomování si sebe sama prostřednictvím vztahů, které navazujete na všech úrovních a citovým porovnávám vlastních osobních hranic a potřeb s hranicemi a kvalitou ostatních. Díky jejím rychlému pohybu zvěrokruhem se vaše touha po sebevymezení, vlastní kreativitě a formování vlastního života a vašich potenciálů neustále obnovuje prostřednictvím opouštění starých vzorců a nacházením nových více uspokojujících možností. Aspekt uvolňuje vnitřní napětí. Pokud si dáte prostor a čas, pomůže vám lépe procítit, zda žijete svůj život podle svých tužeb a představ nebo, zda neustále dokola plníte přání a představy o životě někoho jiného. Ve znamení Ryb tato konjunkce v případě, že nejste sami sebou a utíkáte před konfrontací s vlastními potřebami, rezonuje s různými druhy závislostí. Neptunské vibrace působí na úrovni kolektivního podvědomí, úrovni stavu společnosti. Do jaké míry se necháte obelhávat, ztrácíte vlastní "hranici", vkus, unikáte sami před sebou a svojí bolestí a do jaké míry jste oběťmi vlastních závislostí a náruživosti jako jsou alkohol, drogy, erotika, sex, sport, gamblerství, bohatství; různé -ismy, jako jsou socialismus a komunismus. Všechny atomy, buňky a další částice nacházející se ve vesmíru, se pohybují pravotočivě vzhůru po nikde nekončící spirále. I vy můžete v jeden moment procítit, poslechnout svůj vnitřní hlas a rozhodnout se, zda se ve chvíli vyvrcholení konjunkce Venuše - Neptun vydáte směrem nahoru po cestě jemnosti, lásky a soucitu ve smyslu sebepřijetí a respektu k sobě samým nebo směrem opačným do říše sebeklamu, iluzí, lží, bezuzdnosti a různých závislostí. Každé vaše sebemenší rozhodnutí ovlivňuje množství životní energie proudící vaším tělem, psychologický stav a úroveň vašeho nejbližšího okolí, celé společnosti a život všech bytostí na Zemi. Přeji vám krásný den a radost z nacházení nových způsobů a možností rozpouštění starých vzorců - myšlenkových konceptů, vztahování se a znovusebenacházení prostřednictvím neptunických prostředků, jako hudba, umění, meditace, pobyt v přírodě a následná všem vrozená schopnost prociťování a zdokonalování mimosmyslového vnímání ...

24° Ryby 05':

NA MALÉM OSTRŮVKU OBKLOPENÉM ŠIRÝM MOŘEM ŽIJÍ LIDÉ V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ A VZÁJEMNÝCH STYCÍCH.

Je třeba vědomě akceptovat svá vlastním osobní omezení, a to v zájmu koncentrace energií a prožití soustředěného a smysluplného života.

Každá individualizovaná osobnost je malým ostrovem v širém oceánu lidstva. ego splňuje nutnou funkci tím, že stanovuje hranice a dává vědomí specifický charakter. Uvnitř těchto hranic může konstruktivně působit 

komplexní souhra, propojující a integrující různé aspekty osobního života. Časem se hranice ega mohou nejen rozšířit, ale i stát zónou intenzivní výměny mezi vnějším a vnitřním, mezi jedincem a společenstvím, mezi člověkem a vesmírem. 

Symbol říká, že hlavní povinností každého muže či ženy je stát se tím, čím skutečně je jako individualita. Tato individualita má však svou jedinečnou dharmu - tj. místo a funkci ve vyšším celku. Obyvatelé ostrova dobývají své živobytí a životní prostor z moře - časem se naučí mořeplavbě a budou se stýkat s jinými ostrovany - a to vše povede k tomu, že si uvědomí svou jednotu a celou Zemi, která zahrnuje vše. Klíčovým slovem je CENTRALIZACE.