17.7.2023 novoluní v Raku (20:34)

16.07.2023

"Začni tam, kde jsi." Pema Čhödröm

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, lidské organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí, vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických.

V tomto období je dobré soustředit se na vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci vašich plánů na jakékoli vnější úrovni. 

Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně sebe-regenerovat, sebe-léčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá propojit se sami se sebou, s vaší subjektivitou, impulsivností a emocionalitou. S potřebami vašich těl a myslí bez ohledu na to, čím právě procházíte, protože ve vás vyvolává stavy zmatku a tendenci promítat "svůj stín" do ostatních a do světa jako celku. Jedná se o čas, kdy jste v období po novoluní povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj ke vztahům, k vlastnímu životnímu poslání a tělu. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který po završení následujícího úplňku vždy uvolňuje velké množství energie. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přírodními - kosmickými rytmy, jejichž jste nedílnou součástí. 


Sabyánské symboly:

24° Rak 56' novoluní 

TVRDOHLAVÝ ČLOVĚK ZAŠTÍTĚNÝ PROJEVEM VYŠŠÍ MOCI

Reakce duchovních sil na integraci osobnosti, prováděnou pozitivním působením vůle.

Máme zde člověka, který čelí životním problémům s použitím vůle a pozitivní představivosti. K němu míří letniční sestup moci. Dostává 

"roucho moci", milost (v súfijské filosofii baraku), nebo-li asistenci Prozřetelnosti, jejímž prostřednictvím se může stát opravdovým vůdcem své kultury.

V tomto symbolu jsme svědky transcendentnějšího vyjádření "úspěchu". Není to pouze vnější úspěch(jakým společnost odměňuje primadony), ale duchovní reakce, znamení vnitřní síly a neobyčejného nadání.


Venuše: 28° Lev 04' 

MNOHO MALÝCH PTÁČKŮ NA VĚTVI VELKÉHO STROMU

Široká a snad i matoucí otevřenost vůči mnohosti inspirujících skrytých možností.

V duchovním životě - který se od běžného každodenního života nijak neliší - existuje jistá fáze, kdy se vědomí, spějící k většímu poznání nebo k působivějším formám sebevyjádření, cítí být zaplaveno novými myšlenkami a možnostmi. Může to být velmi inspirující, a zároveň dost zavádějící. Je pak nutno se zaměřit jen na jedno pole představivosti a aktivity.

Musíme se snažit nenechat ZAHLTIT MOŽNOSTMI, přesto však se radovat z krásně světelného pocitu, který přinášejí po mnoha dnech, měsících či letech frustrace a temnot.