19.12.2021 úplněk (5:38)

19.12.2021

"Ale instinkt je něčím, co překonává znalosti. Máme nepochybně určitá jemnější vlákna, která nám umožňují vnímat pravdu, když logická dedukce nebo jakékoliv jiné úmyslné úsilí mozku je marné." Nikola Tesla 


Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce  

a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života a posunout se tzv. vědomě dál ... 


Sabyánské symboly:

Luna 27° Blíženci 30'

BANKROTEM DÁVÁ SPOLEČNOST PŘETÍŽENÉMU JEDINCI ŠANCI ZAČÍT ZNOVU

Osvobození od nesnesitelných tlaků, umožňující člověku chopit se nových plánů a úkolů.

Při výkladu tohoto symbolu lze snadno dojít k omylu; ačkoli má zřejmou souvislost s neúspěchem a úpadkem, pojednává o určitém stavu složitého vztahu jedince k jeho společenství. Bankrot zde zmíněný nelze vykládat jako podvodný typ bankrotu. Aspoň ve spojených státech bankrot není nutně něčím potupným; spíše to znamená, že neúspěch jedince nemůže být oddělován od zdravosti celé komunity. Ve zhroucení jedné jeho části se odráží zvláštní povaha celku, který musí adekvátně  fungovat v obzvlášť drsných ekonomických podmínkách. Společnost, která nastolí princip tvrdé soutěže, musí rovněž vyvinout mechanismy k projevení principu soucitu. tento princip soucitu byl poprvé zdůrazněn v severním buddhismu. Pojem odčinění se přímo vztahuje k pojmu uvolnění z nesnesitelných ekonomických podmínek bankrotem.

V předešlých dvou symbolech jsme sledovali vynoření nového vědomí založeného na překonání vnějších projevů bio-psychického života v jeho divokém a rozbujelém stavu. U tohoto symbolu máme další kruh "překonání", a sice OSVOBOZENÍ SE OD MINULOSTI.

Slunce 27° Střelec 30'

VELKÁ VOLIÉRA

Potěšení, které má z duchovních hodnot duše schopná dobře se obeznámit s jejich skrytými významy.

Ptáci symbolizující duchovní síly; a voliéra je obrazem těchto sil či tužeb, jež jsou přítomny v mysli otevřené světlu skutečností psychiky či duše, a vnášejí do vědomí radost a harmonii. Náročný a usilovný vzestup předešlé scény se mění v obraz důvěrného vztahu k inspirujícím zkušenostem. toto důvěrné obeznámení se však může být známkou nedostatku spontaneity a vzrušení z objevování. Řečeno moderním jazykem, z prožitků vrcholu se staly prožitky stabilizované vysoké úrovně, kde může člověk snadno ztratit smysl pro směr.

Mladistvý zápal v úsilí o dosažení vrcholů kulturního a duchovního snažení se ustálil v komplexní stav inspirace - ve stav, který může někdy vyvolat zmatek, protože hlasů, jimž se jedinec otevřel, je mnoho. Lze zde mluvit o JASNOSLYŠENÍ - tím je míněna schopnost reagovat na mnoho vnitřních hlasů.