20.2.2023 novoluní v Rybách (8:08)

20.02.2023

"Schopnost sebe-transformace lze rozvíjet představivostí, kdy se emoce spolu s vůlí vlévají v obraz, který si mysl představí."

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, lidské organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí, vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických.

V tomto období je dobré soustředit se na vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci vašich plánů na jakékoli vnější úrovni. Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně sebe-regenerovat, sebe-léčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá propojit se sami se sebou, s potřebami vašich těl a mysli bez ohledu na to, čím právě procházíte. Jedná se o čas, kdy jste v období po novoluní povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj ke vztahům, k vlastnímu životnímu poslání a tělu. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který po završení následujícího úplňku vždy uvolňuje velké množství energie. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přírodními - kosmickými rytmy, jejichž jste nedílnou součástí. 


Možná máte pocit, že není ve vašich silách ovlivnit životní události, kterým nyní čelíte. Pokud se vůbec vyskytl příhodný okamžik, doufali jste dosud v eventuální úspěch. Chápete-li správně osud, bylo vám možná jasné, že k uskutečnění vašich plánů a snů ještě nenastal správný čas a že to ještě chvíli potrvá, než dospějete k vyššímu poznání. Možná se vám také zdá, že jste vydáni na milost a nemilost proměnám života a vkládáte veškeré naděje do síly osudu. Možná tušíte, že se za tímto pocitem skrývá hluboké porozumění smyslu vaší situace. Nyní není na místě hledat aktivně další cestu, ale rozhodovat více sami za sebe. 

Stojíte před tím, že se vám neustále vrací pocit, že svým dosavadním chováním jste dávali najevo, že ve vašem tématu nemůžete nic učinit, a že je vaše situace odvislá od něčeho, na co nemáte žádný vliv. Nebyl by pro vás tento fatalistický postoj pohodlnější, než vzít vývoj událostí zodpovědně do vlastních rukou?

Ukažte, že jste odhodláni postavit se zpříma vlastnímu osudu. Nepokoušejte se zbytečně kličkovat sem a tam, ale jděte místo toho krok za krokem houževnatě a s pokorou svou cestou.

Snažte se vycítit a prožít významnost toho, co máte před sebou. Přijměte ochotně vlastní osud, svůj životní úkol, protože to je nejkratší a nejspolehlivější cesta k vzestupnému a slibnému trendu. Uvědomte si, že situace, před kterou stojíte, vás vede přímo na cestu osudu. 

Nepokoušejte se něčeho domáhat, ale ani se nevzdávejte. Hluboké porozumění smyslu této zkušenosti je nejjistější cestou ke šťastnému obratu a novému růstu. V otázkách všedního života to znamená - uznejte, že ještě nepřišel čas jednat. (Hajo Banzhaf)


Sabyánské symboly:

1° Ryby 22' Luna konjunkce Slunce v Rybách - téma, impuls novoluní 

FARMÁŘI A PŘEKUPNÍCI VYSTAVUJÍ NA RUŠNÉM TRŽIŠTI MNOHO NEJRŮZNĚJŠÍCH VÝROBKŮ

Proces mísení a vzájemné výměny, který na všech úrovních prokazuje zdraví společenství.

Ve dvanácti-četném dělení bývá dvanáctý úsek často vykládán jako negativní. Může vypovídat o tísnivých podmínkách, neboť představuje "uzavírání účtů", konečné zhodnocení výsledků cyklu. Velmi špatné výsledky mohou vést k bankrotu; díky předčasné vzpouře může rebel skončit ve vězení a rozmařilý člověk díky své nevázanosti v nemocnici. 

V tomto úseku cyklu člověk sklízí to, co zasel. Ovšem mohou to být i pocty, společenská prestiž, zúročení dobře spravovaného bohatství. V této dvacáté třetí scéně je zdůrazněno shromažďování a spojování všech dříve prožitých faktorů ve výslednou zkušenost společenství; to znamená konstruktivní interakci a vzájemnou výměnu produktů společenské aktivity. v praktickém smyslu tento symbol, kdekoli jej nacházíme, zdůrazňuje, že nadešel čas chopit se plně výhod společenských příležitostí k vyjednávání a obchodování.

Symbol vypovídá o všem, co se dá vyzískat ze společenské výměny, a zejména z OBCHODU, v nejširším smyslu tohoto slova.


Venuše: 29° Ryby 58' (planeta symbolizuje vaši schopnost sebepřijetí, sebevymezení, cítění, inspirace a kreativity, prožívání lásky a navazování vztahů. Symbol nastiňuje téma, inspiruje vás, s jakým tématem nyní rezonuje vaše schopnost vizualizovat si svá osobní přání - pokud to tak cítíte a probouzí ve vás radost a fantazii, přijměte tento dnešní impuls)

MAJESTÁTNÍ SKALNÍ ÚTVAR PODOBNÝ TVÁŘI, A CHLAPEC, KTERÝ HO OBDIVUJE A POVAŽUJE ZA IDEÁL VELIKOSTI; JAK CHLAPEC ROSTE, ZAČÍNÁ SE POZNENÁHLU TVÁŘI VE SKÁLE PODOBAT

Jasně vizualizované ideály mají moc utvářet život svého nositele.

V alegorickém smyslu je zde použito názvu románu Nathaniela Hawthorna, "velká kamenná tvář". Ukazuje nám, že v člověku je latentně přítomna schopnost sebe-transformace. Tuto mocnou schopnost lze rozvíjet představivostí, kdy se emoce spolu s vůlí vlévají v obraz, který si mysl představí. Na nejvyšší duchovně - kosmické úrovni je tato síla, pomocí níž Božské Bytosti v závěru kosmického cyklu promítají základní Formuli (Slovo), které odstartuje Nový vesmír. V biologickém smyslu je tato síla latentní ve všech semenech - síla, která způsobí a povede růst budoucí rostliny. Nejpřípadnější symbol pro závěrečnou fázi cyklického procesu. Na konci cyklu už potenciálně existuje - nebyl-li celý cyklus prokazatelně neúspěšný - semeno nového začátku.

Toto je poslední stupeň rituální hry cyklických transformací. Přináší nám jasnou představu o síle archetypů coby faktorů podmiňujících životní procesy. Můžeme zde na závěr použít klíčové slovo ARCHETYPALIZACE.