21.1.2023 novoluní ve Vodnáři (21:55)

21.01.2023

Je nutné rozvíjet vnitřní jistotu, která vám umožní čelit neočekávaným krizím.


Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, naše organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí Vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických. 

V tomto období je dobré soustředit se na vlastní vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci našich plánů na jakékoli vnější úrovni. Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně seberegenerovat, sebeléčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá se propojit sami se sebou, s potřebami vašich těl a mysli bez ohledu na to, čím právě procházíte. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který přináší velké množství energie. Jedná se o úžasný čas, kdy jste povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj k práci a zdraví. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přirozenými přírodními rytmy. 


Sabyánský symbol 1° Vodnář 33':

NEOČEKÁVANÁ PRUDKÁ BOUŘE A HROMOBITÍ

Nutnost rozvíjet vnitřní jistotu, která nám umožní čelit neočekávaným krizím.

Jde zde o společenské kolektivní procesy a o funkci jednotlivce v nich. Symbol samotný - "Neočekávaná prudká bouře a hromobití" - by mohl mít ve vyprahlém prostředí velmi pozitivní význam, avšak důraz na "neočekávanost" spíše akcentuje náhlý a nebezpečný charakter události. Taková bouře dokáže v suché, kopcovité oblasti způsobit ničivou povodeň

V každém případě se symbol vztahuje k události, na níž člověk není připraven - na ohrožení jeho díla.

Symbol zdůrazňuje skutečnost, že příroda umí předvést, jak jsou i ty zdánlivě nejtrvalejší výsledky konstruktivních aktivit člověka pomíjivé. Příval deště dokáže nepálené cihly proměnit v bláto. Všechny lidské instituce a výdobytky mohou být smeteny, klidně v den své největší slávy. Je to VÝZVA PŘÍRODY.Venuše - 23° Vodnář 29' (symbol ukazuje, na jaké téma je třeba se zaměřit, abyste se propojili s vlastní kreativitou, vnitřní radostí, sebepřijetím, schopností se sebevymezit, navazovat vztahy a formovat život podle vlastních potřeb)

VELKÝ MEDVĚD SEDÍ A MÁVÁ VŠEMI TLAPAMI

Sebekázeň vyplývající z rozumového rozvoje individuálních schopností řádným tréninkem.

Co vlastně je "řádným tréninkem" dětí  nebo zvířat, to je složitý a často diskutovaný problém. Symbol zřejmě jednoduše konstatuje, že mocné aktivní životní energie mohou být přiměřeně trénovány - a rozšířením této myšlenky budiž, že žádný trénink není opravdu úspěšný, nevěděli k uvědomění si hodnoty a síly sebediscipliny. Jsme neustále vystavováni situacím, které, ať si uvědomujeme nebo ne, jsou v podstatě tréninkem; a trenérem je Bůh nebo Duše. Hodně záleží na postojích, které v takových situacích zaujmeme.

Vidíme zde vyústění toho, že charakteru a vřelému "pod-chopení" všeho, co je procesem růstu a překonáváním emocionálních těžkostí, je možno učit. Můžeme se učit krotit naše přirozené impulsy a užívat je k více než osobním účelům. To je pravý smysl pojmu BÝTI ŽÁKEM.