21.4. - 15.5.2023 retrográdní Merkur

15.05.2023

Sabyánské symboly:

21.4.2023 - 15° Býk 37' (začátek retrogradity Merkura) 

STARÝ UČITEL SE MARNĚ SNAŽÍ ZAUJMOUT SVÉ ŽÁKY TRADIČNÍM UČENÍM

Neadekvátní znalosti z minula v době krize.

Je zde zdůrazněno vynoření nových procesů rozvoje. V době krize - jako je například "bouře", jíž čelí muž v předešlém symbolu - je nabyto určitého poznání, které pak zůstává připraveno, aby bylo znovu využito, v nových formách; to, co je důležité, je změna. Tradiční pojetí nejsou k upevnění nových podmínek existence vhodná. Proto platí, že setkáte-li se s tímto symbolem při hledání, znamená to, že ani ta nejposvátnější tradice reálnou odpověď na problém prostě nemá.

Objevuje se zde zdánlivě negativní obraz. Z pohledu učení Zen by se mysl tváří v tvář problému neměla vázat na překonané postupy, ale měla by opakovat: "Toto ne! Takto ne!" až do té doby, než dospěje k čisté Prázdnotě. Zde lze mluvit o principu KREATIVNÍ FRUSTRACE.

15.5.2023 - 5° Býk 51' (konec retrogradity Merkura) 

VYSUTÝ MOST NAD  HLUBOKOU SOUTĚSKOU

Zápas o vyčleňování pomocí spolupráce ve skupině.

Člověk, který si prožil deprivaci a samotu, může dát svému emocionálnímu životu novou podstatu tím, že se zúčastní kolektivního projektu. Všechny velké evoluční změny vyžadují překonávání zásadních nesnází. Musí být učiněn krok vpřed, přestože vyvíjejícího se člověka ohrožuje propast. Není to už osobní Prázdnota - "otevřený hrob", je to průrva, jež je nedílnou součástí "krajiny", v níž musí evoluce člověka proběhnout Prostřednictvím Moci kolektivní mysli skupiny či společenství a na základě vazby na minulost je potřeba vytvořit spojení a vybudovat most přes kaňon.

Člověkem postavený most, vybudovaný díky kolektivní dovednosti, ztělesňuje a demonstruje lidskou schopnost PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY - dosáhnout evoluční kontinuity i expandovat do vesmíru.2.5.2023 (00:20) Retrográdní Merkur konjunkce Slunce 11° Býk 17' v kvadratuře na Černou Lunu ve Lvu, ASC v Kozorohu:

Merkur je retrográdní od 21. dubna do 15. května 2023. Nacházíte se v období, ve kterém je třeba se pozastavit, zvnitřnět a nechat věc tzv., aby se udály samy. Odvažte se stát do 15.5.2023 spíše pozorovateli, než aktéry událostí kolem vás. Tento aspekt vás propojuje s uvědomováním toho, že jste se během života naučili věci, které vidíte, díky nekonečnému toku informací, kterému čelíte a který stimuluje (media, škola, autoškola, značky, symboly, internet, telefony, umělá inteligence ...) nejdříve rozumové uvažování s mentálním uspokojením, myslet si, že vše víte a znáte a tím pádem jste zařaditelní do společnosti. Místo toho abyste je vnímali pocitově - zklidnili mysl, dali událostem "prostor a čas", propojili se s řečí intuice a signály svého těla a nechali se překvapovat jejich vyústěním. Vše, co jste započali ohledně témat, jako jsou vaše zdraví, sebepřijetí, sebevědomí, sebeúcta a sebevymezení v předchozím období, je nyní třeba nechat na 

úrovni vašeho vědomí dozrát. Tato astrologická událost se děje v oblasti třetího a čtvrtého domu. Týká se nových informací získaných na základě vnitřního pochopení a prožité osobní zkušenosti, verbální komunikace a "směny" životní energie na všech úrovních, tématu zespolečenštění - přijetím vašich skutečných emocionálních tužeb a potřeb, jejichž prostřednictvím rozlišíte nebo zkvalitníte propojení s rodinnými příslušníky, sourozenci a s vaším nejbližším okolím. Odvažte se být spontánní. Nyní můžete přeskládat své životní "puzzle", které jste obdrželi na "jarmarku pořádaném systémem" a jeho předem daný obrázek si dokreslit, dostříhat a jinak změnit podle vlastní potřeby. Po návratu Merkura do přímého pohybu se toto pasivní období uvolní a vše vám díky objevení nových poznatků, jak zvládat svoji životní situaci, fenoménu slov vlastnění a majetek versus všeprostupující hojnosti, také vaší vrozené smyslnosti a emocionality, půjde opět "snáze od ruky".

O tranzitech Merkura více ZDE


21.4.2023 vstup Merkura do retrogradity (9:21)
2.5.2023 retrográdí Merkur konjunkce Slunce (00:20)
15.5.2023 návrat Merkura do direkce (4:24)