24.11.2022 novoluní (0:00)

24.11.2022

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z naší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváme být a nastavujeme si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující naše podvědomí - naše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí našeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, naše organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí našich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických. 

V tomto období je dobré soustředit se na vlastní vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci našich plánů na jakékoli vnější úrovni. Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně seberegenerovat, sebeléčit se.

Jedná se o dobu, která nám pomáhá se propojit sami se sebou, s potřebami našich těl a mysli bez ohledu na to, čím právě procházíme. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který přináší velké množství energie. Jedná se o úžasný čas, kdy jsme povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň nám pomáhá změnit postoj k práci a zdraví. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k našemu propojení s přirozenými přírodními rytmy. 


Luna 23.11.2022 "proplula" posledními stupni znamení Šťíra, probudila ve vás citlivost a pochopení, že všechno je relativní. Štír je astrologické znamení spojené s vaším pocitem moci a bezmoci a jako představitel vodního živlu potřebuje mít jistotu, že vztahy, které navázal, jsou opravdové na všech úrovních vnímání. Jeho touha po absolutnu ve vás mohla probudit pocity vnitřní nestability a nejistoty s potřebou kontrolovat a uvádět do citového extrému reakce ve všech vašich vztazích. Může se to dít formou podvědomé manipulace s projevy odmítání nebo například podáváním drastických informací a nekompromisních tužeb jenom pro to, abyste docílili  co nejpřesnějších výsledků s pocitem, že se v okolí nic nemění a že vaše okolí se chová tak, abyste se cítili bezpečně. Luna tranzitující tímto znamením ve vás probudila intenzitu nálad a potřeby totální změny a zároveň zakonzervování všeho, co prožíváte. Protože se jedná o podvědomý proces s tranzitem Pluta (vládce Štíra) znamením Kozoroha, mohli jste tuto náladovost a vnitřní nejistotu prožívat prostřednictvím svého okolí vy sami v sobě nebo prostřednictvím reakcí ve společnosti. Jak píše pan Špůrek, otevírají se nůžky a vibrace současných hvězdných konstelací tento proces aktivují. Prostřednictvím těchto vibračních pohybů máte možnost oddělovat tzv. "zrno od plev", což je symbolické poselství Štíra a planety Pluto. Všichni, kteří jste již pochopili tento vnitřní psychologický proces, mohli jste prožít zbytek dne v pocitech klidu a ticha s vědomým, že jedinou jistotou v životě je nejistota a že vše je zároveň propojené s vesmírnými nikoli s lidskými zákony, takže jste se nenechali zviklat a stahovat do výše popsaných intenzivních vibrací. 

Krátce po půlnoci 24.11.2022 Luna stanula v konjunkci se Sluncem, Merkurem a Venuší na prvních stupních znamení Střelce a v trigonu na retrográdního Jupitera (vládce roku a znamení Střelce: více ZDE). 

Dnešní novoluní aktivovalo ve vašem podvědomí potřebu a pochopení, že potřebujete prožívat psychologický posun s životaschopnou představou budoucnosti. S její vizualizací a pevnou vírou v proces její materializace ve vašem každodenním životě. Jedná se o velmi silný vnitřní impulsu, který ve vás probouzí sílu, radostnou důvěru v řeč vlastní duše a v realizaci vašeho vrozeného potenciálu. Retrográdní Mars v trigonu na Saturna ve Vodnáři tranzitující znamením Blíženců svými rychlenými informacemi doslova "uklízí - vysává" starý způsob, jakým používáte vaši mysl. Relativizuje vše, co není propojené s přírodními- vesmírnými zákony a není podložené vaší osobní zkušeností. Například informace z oficiálních médií versus informace z alternativy, díky kterým docházíte k závěru, že je třeba v životě jít vlastní cestou a spolehnout se pouze na vlastní intuici. Planeta Mars vibruje s archetypem bojovníka, který válčí pro radost z pohybu. Je mu jedno, na které straně momentálně je, takže je schopný přecházet z jedné strany na druhou, podle toho, jak bitva probíhá, protože chce především pokaždé zvítězit. Uran v Býku, Pluto v kozorohu, Saturn ve Vodnáři a Jupiter a Neptun v Rybách svým energetickým vlivem výše popsaný Martův - váš emocionální pohyb, vaše emocionální reakce tlačí do pochopení hlubších souvislostí a přirozených zákonitostí k nalezení lásky k životu a její formování ve spojení s přírodními procesy. Následující dny (do úplňku) ve vás tato potřeba bude sílit. Přeji vám krásné dny a odvahu k poznání a zásadní životní změně týkající se přijetí sebe sama a realizace svých vrozených schopností ve společnosti. Mějte krásné dny, Zdeňka Svobodová

Jupiter v Rybách se 23.11.2022 vydal direktním směrem. Více o tomto tématu najdete ZDE


Novoluní: 1° Střelec 38'

ZPĚNĚNÉ, BÍLÉ VRCHOLY VLN UKAZUJÍ, ŽE VÍTR MOŘE OVLÁDÁ

Mobilizace energií nevědomí, vyvolaná tlakem nadosobních motivů.

Vítr a moře - to je nepřetržitá souhra, a její výsledky jsou inspirující a krásné. V symbolismu je vítr (v rané řeči pneuma - znamená "duch") spojen se spirituálním dynamismem; a hnutí hlubokých energií jím vyvolaných je poslušno kosmických či nadosobních rytmů, jejichž síle nelze vzdorovat.

Vidíme zde kontrast pruských a přesto krásných přírodních bouří s krvavými a hysterickými krizemi civilizace, která postupuje vpřed prostřednictvím válek. Obraz tohoto symbolu hovoří o ZJEMŇOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM RYTMICKÉ INTENZITYtřetí a čtvrtý dům: obchodní agentury, 


Venuše: 9° Střelec 41' :

ZLATOVLASÁ BOHYNĚ - ŠTĚSTĚNA SE OKÁZALE PŘEDVÁSÍ

Snahy společnosti o zveličení toho, co nabízí ambiciózní osobě.

Civilizace jako proces vyžaduje popohánění jedinců k tomu, aby využili svých vitálních energií k dosahování všeho, co jim káže individuální ambice a po čem dychtí, a co přesto zároveň vytváří různé formy toho, čemu říkáme "pokrok". Tato sekvence symbolů se vztahuje zejména k postupu "lidskými, tolik lidskými" cestami růstu.

Vidíme, jak působí společensko-kulturní síly - dramatizací a propagandou. Výsledkem je velmi často proces NUCENÉHO RŮSTU.