23.11.2022 novoluní (11:19)

23.12.2022

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z naší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváme být a nastavujeme si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující naše podvědomí - naše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí našeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, naše organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí našich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických. 

V tomto období je dobré soustředit se na vlastní vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci našich plánů na jakékoli vnější úrovni. Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně seberegenerovat, sebeléčit se.

Jedná se o dobu, která nám pomáhá se propojit sami se sebou, s potřebami našich těl a mysli bez ohledu na to, čím právě procházíme. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který přináší velké množství energie. Jedná se o úžasný čas, kdy jsme povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň nám pomáhá změnit postoj k práci a zdraví. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k našemu propojení s přirozenými přírodními rytmy. 


Novoluní: 1° Kozoroh 33'

TŘI ROZETOVÁ OKNA V GOTICKÉM KOSTELE JEDNO Z NICH POŠKOZENO ZA VÁLKY

Každý jedinec násilně používající kolektivní moc si musí uvědomit, že to povede k nevyhnutelné destrukci některých hodnot, zajišťujících skupinovou integraci.

Zdá se být zřejmé, že se interpretace tohoto symbolu bude vztahovat k ničivým následkům války. "Náčelník", který požadoval od svého kmene moc, aby jej vedl nebo chránil, musí počítat s následky, použije-li svěřenou moc příliš impulzivně, násilně. Integrace, kterou se snaží udržet nebo posílit, může být částečně zničena, pokud je součástí jeho ambicí touha být vítězným válečníkem, kterého lid velebí. "Rozetové okno" není pro katedrálu tím nejpodstatnějším, symbolizuje však místo, jímž proudí dovnitř "světlo Ducha". Říká se, že duše člověka má tři vrstvy. Kterou část této trojice lze zničit násilím? Evidentně princip lásky a soucitu.

V tomto symbolu vidíme, jak naše společnost pokřivila a potlačila přirozenou aktivitu lidského těla a jeho citlivost vůči živlům. Je tu kontrast mezi zdravým a hravým mládím, a neurotickou podřízeností společensko-náboženské tradici. Symbol je voláním po PŘEKONÁNÍ ZÁBRAN.Venuše: 16° Kozoroh 39' :

UTISKOVANÁ ŽENA NALÉZÁ PSYCHICKOU ÚLEVU V NUDISMU

Únik ze svazujících společenských zábran a spoléhání na moudrost těla.

Pod tlakem různých náboženství, která stanovila ostrou a nezdravou dělící čáru mezi duší a tělem, vytvořila společnost striktní měřítka hodnot vztahujících se ke hře přirozených instinktů a glorifikovala je pod názvy "slušnost" a "umírněnost". Vzrůstající příklon k nudismu - který pochopitelně nemá co dělat s pornografickým "vystavováním" vlastního těla - je vítaným protestem proti depresivnímu a neurózy plodícímu puritánství minulosti. Muži a ženy požadují psychicky i fyzicky zdravou svobodu těla jako prostředek k překonávání pokrytectví a zábran společenského chování.

Vidíme, jak působí společensko-kulturní síly - dramatizací a propagandou. Výsledkem je velmi často proces NUCENÉHO RŮSTU.