25.1.2024 úplněk na ose Vodnář - Lev (18:57)

25.01.2024

"Každý jedinec je na síle úspěchů - nebo neúspěchů a nedostatku rozhledu - svých předků závislý daleko více, než si připouští."

Osa Vodnář - Lev: leží na ose lidskosti a kreativity. Neboť obě znamení zastávají zásadu "žít a nechat žít" i když jí každý rozumí po svém.

Vliv úplňku na vaše vnímání umožňuje, aby téma, které se v období novoluní uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni vaší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jeho postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému 

uvolnění tohoto emočního tlaku a k možnosti se jeho prostřednictvím uvědomit. V tento moment máte možnost opustit přežité vzorce chování a tím nově roztočit spirálu vašeho života - posunout se v duchu daného tématu tzv. vědomě dál ...     

Luna 5° Lev 16' 

NA ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDU JE AUTO ÚPLNĚ ZNIČENO SRÁŽKOU VLAKEM

Strukturující síla elementárních sil v průběhu dlouhého cyklu planetární evoluce.

Obrovské periody geologické evoluce, proti nimž je náš život směšně krátký, nás uvádějí v úžas, ale nejen to; umožňují také pomalou a velkolepou práci elementárních sil při formování krajin, kaňonů, skal a hor. Tento symbol ukazuje, že vše, čeho jsme schopni, musíme brát z mnohem širší perspektivy - i touhu po prodloužení mládí a mužskou dobyvačnou pýchu. Díla přírody v nás mohou vzbudit pokoru a pomoci nám "planetarizovat" vědomí.

Symbol v nás chce zanechat dojem pomíjivosti našich snah tvořit formy a mentálně dobývat. Dramatickému a hrdému typu Lva je obrazem NEOSOBNOSTI.

Slunce 5° Vodnář 16' 

JE VIDĚT, JAK SE SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDKŮ SNAŽÍ POMOCI MLADÉMU VŮDCI USKUTEČNIT JEHO SNAHY

V Kořeni obsažený základ minulého konání, který posiluje a podporuje rozhodnutí jedince učiněná v krizi.

Za každým úsilím jedince stojí celá minulost lidstva, zejména v dobách kritických rozhodnutí. Působení kněží, kteří vystavěli kalifornské misie, má za sebou celou minulost katolického proselytismu. tj. snahy přinést "Dobrou Zprávu" všem lidem na Zemi. Každý jedinec je na síle úspěchů - nebo neúspěchů a nedostatku rozhledu - svých předků závislý daleko více, než si připouští. Může to znamenat skrytý základ individuální síly; anebo strnulou netečnost tradice neschopné přesáhnout svůj omezený původ.

Symbol říká, že SPOLEHNUTÍ NA PRECEDENTY v mnoha situacích umožní jedinci, usilujícímu o velikost, aby se napojil na síly svých nejhlubších kořenů.


Venuše 2° Kozoroh 56': 

LIDSKÁ DUŠE TOUŽÍCÍ PO NOVÝCH ZKUŠENOSTECH HLEDÁ VTĚLENÍ

Mocná touha jedince po čemkoli, co by mohlo rozšířit a prohloubit kontakt s ostatními živými bytostmi.

Je s podivem, co všechno jasnovidka "viděla" a řekla zapisovateli symbolu. Jak mohla vizualizovat "lidskou duši", anebo, jak napsal Marc Edmund Jones, duši "vnímavou vůči růstu a porozumění"? V tezi tohoto symbolu je, zdá se, naznačeno, že každé lidské vědomí či vůle má silné nutkání prožívat nové zkušenosti, ať konstruktivní či destruktivní. Člověk roste a učí se porozumění a moudrosti prostřednictvím obojího. Touha má být přesto tlumena instinktivním zvažováním konečných následků prožitku.

Symbol ukazuje, co je skryto za každým použitím moci, ať už anabolické či katabolické: silná TOUHA PROVĚŘIT SEBE SAMA.