26.5.2021 úplněk a úplné zatmění Luny

26.05.2021

Luna 5° Střelec 27'

STARÁ SOVA SEDÍ SAMA NA VĚTVI VELKÉHO STROMU

Vyvážený a moudrý postoj k existenci, založený na jasném vnímání nevědomých faktorů a jejich působení.

Sova je odjakživa symbolem moudrosti, a její houkání nám připomíná, že v životě jsou i tajemné skryté prvky. Sova je v nočním aspektu existence bdělá a bystrá, svýma očima vidí to, co člověk normálně nevnímá. Představuje vědomí, které je aktivní tam, kde životní procesy obvykle pozornosti osobního ega a jeho intelektu unikají.

Tento symbol ukazuje možnost dobrat se moudrosti přesahující tragédii, dosáhnout míru a rovnováhy navzdory konfliktu. Lze zde mluvit o PROSVÍCENÍ.

Slunce 5° Blíženci 27'

REVOLUČNÍ ČASOPIS VOLÁ PO AKCI.

Explozivní tendence potlačených citů  prazákladních emocí.

Každé hnutí, přespříliš zdůrazňující jeden směr, vyvolá časem stejně extrémní hnutí protisměrné. Obzvlášť to platí na úrovni dualistické mysli, symbolizované v zodiaku znamením Blíženců. Co je pevně spoutáno formou a konvencí, má tendenci explodovat do beztvarosti. Může k tomu dojít násilím - revolucí - existuje-li společenský útlak, nebo na psychické úrovni vyústěním v psychózu; nebo nastává vnitřní stažení se do mystického stavu, v němž je možno se identifikovat s neformulovatelnou Realitou.

To, čím proces začíná, je prožitek světa, který jsme dosud nevnímali každodenním vědomím. V tomtéž smyslu může psychedelický zážitek způsobit, že se mysl na okamžik zprůhlední vůči ne-ego-strukturované říši vědomí, a tím vést k trvalému úsilí o pochopení toho, co bylo zjeveno z transcendentní Reality. Ať už je revoluční akce násilná nebo mírná, hořce mstivá nebo láskyplná, jejím jediným smyslem a směřováním je DOSTAT SE MIMO USTÁLENÉ FORMY.

26.5.2021 (13:16)

Druhý super úplněk - je nejblíže zemi - ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE bude viděnO na protilehlé straně zeměkoule od nás.

Když je Měsíc v perigeu (přízemí), jeho rotace je pomalejší než pohyb po oběžné dráze, což nám umožňuje vidět asi osm stupňů délky z jeho východní (pravé) strany navíc. 

Zvláštní neklid a napětí