26.7.2022 Luna konjunkce Černá Luna a Venuše (18:24)

23.07.2022

Každá konjunkce nebo novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 

11° Rak 34':

ČÍŇANKA CHOVÁ DÍTĚ, JEHOŽ AURA UKAZUJE, ŽE JE VTĚLENÍM VELKÉHO UČITELE

Projevení skryté hodnoty zkušenosti v okamžiku, kdy je spatřen její hlubší význam.

V kontrastu k symbolu klauna, který ukazuje na lidskou schopnost kritizovat sebe sama a vysmívat se svým manýrám a zautomatizovaným zvykům či gestům, zde nyní máme symbol, který vyžaduje pohlédnout na vše, co se jeví na povrch, a pokusit se odkrýt okultní (tj. skrytou) povahu každého člověka a prožitku. Tento symbol býval dříve přehnaně glorifikován; není v něm žádný zvláštní odkaz na avatára ani mesiáše, jedině v tom smyslu, že každý člověk je potencionálně avatár, nebo-li projevem Duše, která má konkrétní a relativně jedinečnou funkci v širokém poli aktivity, jež nazýváme Zemí.


K odkrytí tohoto skrytého potenciálu bytí člověk potřebuje hlubší nebo vyšší "vidění", holistické vnímání - které bývá obvykle, i když ne vždy přesně, nazýváno jasnovidectvím. Karikaturista si musí rovněž vypěstovat určitý zvláštní druh "vidění", umožňující mu vystihnout a zdůrazňit  charakteristické rysy vnější osobnosti nebo tváře. Karikaturista zachytí nejcharakterističtější části celku; skutečný jasnovidec vnímá zásadní smysl (či "poselství" a funkci) celku celého.

Zřejmě zde není ani tak významné, že žena, která chová dítě, je 
Číňanka. Jasnovidka si možná spletla Číňanku s Tibeťankou, a podvědomě měla na mysli dosti známý proces hledání dalajlámy (nebo jiných lámů) mezi novorozenci. Klíčovým slovem v této sekvenci je ZJEVENÍ.