27.8.2022 novoluní (9:19)

27.08.2022

4° Panna 04'

ČERNÉ A BÍLÉ DĚTI SI SPOLU SPOKOJENĚ HRAJÍ

Překonávání společenských a kulturních předsudků.

Oproštění se od všech forem, odstínů a zvláštností určité kultury či třídy, do níž se člověk narodil a v níž byl vychován to sine qua non ( nezbytnost) pro vědomí, které skutečně "nastoupilo Cestu". Ideál universálního bratrství provází všechny velká duchovní učení, protože jsou větvemi jednoho Stromu. člověka v jeho božském stavu. Neznamená to, že rasové rozdíly neexistují ale spíše, že tyto rozdíly mají funkční hodnotu v celkovém organismu Člověka - a planety Země.

Každá lidská bytost má být viděna, brána a vřele přijímána jako "dítě Boží", či v ne tolik náboženském slova smyslu jako exemplář Člověka. Takový stav dává každé společenské a interpersonální skupině povahu BRATRSTVA.