28.7.2022 novoluní (18:57)

28.07.2022

"Každý muž a každá žena (každý národ a každý kontinent) má svoji jedinečnou dharmu - tj. místo a funkci ve vyšším celku. Buďte sami sebou. Svobodná vůle je základní princip vesmíru, události závisí na tom, co uděláte vy sami, nečekejte na to, co udělají ti ostatní". 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z naší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváme být a nastavujeme si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující naše podvědomí - naše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí našeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, naše organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí našich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických. 

V tomto období je dobré soustředit se na vlastní vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci našich plánů na jakékoli vnější úrovni. Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně seberegenerovat, sebeléčit se.

Jedná se o dobu, která nám pomáhá se propojit sami se sebou, s potřebami našich těl a mysli bez ohledu na to, čím právě procházíme. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který přináší velké množství energie. Jedná se o úžasný čas, kdy jsme povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň nám pomáhá změnit svůj postoj k práci a zdraví. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k našemu propojení s přirozenými přírodními rytmy. (astrologická analýza planetární události bude doplněna)


NOV 5° Lev 39":

STŘET KONZERVATIVNÍ, STAROMÓDNÍ DÁMY A MLADÉ HYPPIE

Je nutné, abychom překonali naše podléhání obecnému stylu, ať v morálce či v oblékání.

Symbol se vztahuje k neustále se měnící přehlídce společenských hodnot, střídajících se dle změn ideálů v mezilidských vztazích; každá nová generace konfrontuje tu předešlou něčím zcela 

protichůdným k tomu, co bylo dříve uznáváno jako hodnotné a decentní. Střet může vyústit v hořkost, ukazuje nám však, jak pomíjivé je vše, co společnost vtiskuje naší kolektivní mentalitě

Máme zde co dočinění s kulturními hodnotami a emocionálním dopadem, jež tyto hodnoty mají na formování našeho charakteru. První stupeň Lva se týkal individuální krize při reorientaci, šestý stupeň se vztahuje ke kolektivní, kulturní a společenské krizi, která nás vyzývá, abychom si uvědomili RELATIVITU SPOLEČENSKÝCH HODNOT.


Venuše 12° Rak 56' (hluboké city, mimořádná zranitelnost, dobrosrdečnost, soucit, proměnlivost, nepředvídatelnost, nedůvěřivost, pečovatelství, trvalé vztahy)

RUKA Z VÝRAZNÝM PALCEM, NAPŘAŽENÁ, JAKO MODEL KE SKICE

Síla vůle při formování charakteru.

Tady znovu vidíme, jak osobní charakteristika prozrazuje, co psychologického a duchovního se skrývá v pozadí. Palec znamená v chiromantii vůli; pevný palec vůli nezlomnou; pružnější palec pak jedince poddajnějšího. V původní formulaci byla "ruka" "poněkud ohnutá", což by mělo ukazovat na flexibilnější charakter. Ať je to jak chce, základní význame symbolu je v tom, že individualita se může projevit pouze díky silnému charakteru. Kdykoliv se tento symbol objeví, je to známka toho, že situace, jíž je třeba čelit, vyžaduje pevnou vůli.

Klíčovým slovem symbolu je CHARAKTER.