29.6.2022 (3:55) novoluní

29.06.2022

"Chcete žít? Žijte!"


Každá konjunkce nebo novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z naší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváme být a nastavujeme si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující naše podvědomí - naše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí našeho života. 

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, naše organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí našich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických. 

V tomto období je dobré soustředit se na vlastní vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci našich plánů na jakékoli vnější úrovni. Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně seberegenerovat, sebeléčit se.

Jedná se o dobu, která nám pomáhá se propojit sami se sebou, s potřebami našich těl a mysli bez ohledu na to, čím právě procházíme. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který přináší velké množství energie. Jedná se o úžasný čas, kdy jsme povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň nám pomáhá změnit svůj postoj k práci a zdraví. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k našemu propojení s přirozenými přírodními rytmy. (astrologická analýza planetární události bude doplněna)Dobrý den, dnešní novoluní se nachází po vládou kardinálních znamení. Jsme ovlivněni aktivní mužskou silou, která v nás probouzí nezávislé reakce s potřebou jednat na základě svobodné vůle. Jsme vláčeni naší impulsivitou více, než jsme zvyklí, a to tím více, čím více nerespektujeme náš vnitřní osobní svět - nedáváme prostor našim duchovním, duševním a emočním potřebám. Na tomto základě se necháváme vláčet vnějšími vlivy, emocionálními útoky, záměrným vyvoláváním strachu ze sociální chudoby, která jde ruku v ruce s chudobou mentální a dalšími individuálními ataky. 

V horoskopu této události stojí novoluní v konjunkci s Černou Lunou, Bodem štěstí a Bodem ducha. Aktivují ve vašem podvědomí různé pocity, spojené s nutností uvědomování si buď hlubokých prožitků lásky, kterou jste prožili v dětství nebo chladu a odmítnutí ze strany nejdůležitější osoby ve vašem životě, vaší matky. Pokud se cítíte střídavě vyčerpaní a nemocní a zároveň nadšení a odvážní, vzteklí a agresivní nebo úplně v klidu v lůně přírody, jedná se o reakci na dnešní novoluní, které vás nutí převzít zodpovědnost za životní rozhodnutí bez toho, že byste ji přehazovali na domnělé viníky ve vnějším světě (partnery, matky, dcery, syny, zaměstnavatele, zaměstnance, politiky ...). 

Ascendent, planety a body s ním spojené se nacházejí v kvadratuře na planetu Mars v Beranu tranzitujícím desátým domem. 

Planeta Mars je v horoskopu dnešního novoluní nejsilněji postavená. Pokud se nenecháte strhnout vlastními emočními propady a pocity bezmoci, bezvýchodnosti a půjdete aktivně řešit každodenní záležitosti vašeho života nebo plnit nějaký váš kreativní plán, uděláte nejlépe. Jako odměnu vám vaše aktivita přinese pocit uspokojení nezávisle na tom, jak se cítí vaše okolí. Mars v nás totiž posiluje potřebu se iniciativně realizovat - aktivitu, činorodost a samostatnost. Díky kvadratuře na ascendent zde dochází doslova k turbulentnímu pohybu událostí a našich reakcí na ně. Nemáme čas "zůstat viset" na starých ústrcích a jsme nuceni naprosto spontánně řešit nastalé životní situace. 

Jsme konfrontováni s nutností pohybu na mentální i fyzické úrovni a přímo realizujeme nebo potkáváme situace a lidi, kteří vykazují tyto charakterové rysy, které jsou dnešním novoluním emocionálně zvýrazněné: prosazování vlastní osoby, touha po samostatnosti, hledání vlastní identity, značná iniciativa, vitalita, pevnost, důvěřivost, velkodušnost, sebedůvěra, individualismus, ale i narcismus, pýcha, panovačnost a egoismus.

Astrologické znamení Raka vykazuje a obohacuje naše životy o tyto vlastnosti: citlivost, mírnost, soucitnost, vnímavost, starostlivost, dobrotivost, s bohatou představivostí a intuicí, naše štěstí spočívá zejména ve spokojeném rodinném životě.  

Díky kvadratuře Ascendentu na Marta v desátém domě jsou více zviditelněné kvality našich povah, jako jsou pýcha, domýšlivost, ješitnost, marnotratnost, opatrnost, snadná ovladatelnost, netolerantnost, lenivost z náladovosti, přílišná kritičnost a příliš subjektivní reakce až egocentrismus.

 Můžeme si jeho prostřednictvím všimnout, jak jsme ovládáni našimi city , návyky, zvyky a náladami. V domě, ve kterém jej máme umístěného v horoskopu, naznačuje také kvalitu naší paměti a schopnost reprodukovat myšlenky jiných. Jsme v ročním období, kdy je posílené navazování vztahů především z lásky a energeticky rezonujeme s potřebou prožívání emocionálního rodinného bezpečí. 

V období tranzitu Slunce znamením Raka je podpořena vaše fantazie, smysl pro obchodování, potřeba dostat péči a pečovat o ostatní a vše, co s ní souvisí - zdravá strava, těhotenství, finanční zabezpečení, budování rodinného hnízda a bezpečí v něm po všech stránkách.

Kvadratura ascendentu na Marta je v dnešním případě mimořádně silný aspekt. Může být příznakem neobvyklé emotivity a někdy i geniality. Vitalita a životní energie však často bývají slabé. 

Na příštích čtrnáct dní bude zesílená vaše emotivita a potřeba na společenské úrovni dosáhnout splnění vašich snů.

Nejsilněji obsazený vodní živel, Venuše v Blížencích a Neptun v Rybách uvádí vše na citové úrovni do pohybu a napomáhá změnám v kolektivním nevědomí a celkovém informačním poli směrem ke vzájemné otevřené komunikaci s přijetím vyšších zákonů, než jsou pouze ty pozemské vytvořené lidským ekonomickým systémem. Pluto bylo dlouhodobě propojené s planetou Merkur, který rezonoval s otevíráním informačního pole na úrovni nám skrytých pravd a souvislostí. Jakoby z hloubi země pomáhal Plutu vytahovat na světlo Boží pravdu o životě a fungování našich myslí versus srdcí.

Prostřednictví vlivu znamení Raka na vaše vědomí ste mnohem vnímavější a můžete se v tuto chvíli rozhodnout, jak chcete žít. Jupiter a Mars tranzitující Beranem vám dávají k dispozici veškerou svoji sílu jak k sebeprosazení, tak k seberegeneraci, stačí poslouchat intuici a řídit se podle ní. Každý máte na tomto světě své právoplatné místo. S přáním hezkého dne se těším na další setkání za čtrnáct dní při dalším letním úplňku, Zdeňka Svobodová


Sabyánské symboly:

Novoluní: 7° Rak 23' 

DVA DUCHOVÉ PŘÍRODY TANČÍ V MĚSÍČNÍM SVITU

Hra neviditelných sil ve všech životních projevech.

Jasnovidce, která symboly formulovala, duchové přírody (nebo víly) zřejmě více či méně splňovali představu imaginárních sil či ideálních stvoření, nebo přinejmenším stvoření spojených se skrytými a tajemnými přírodními 

procesy - a "měsíční svit" tuto prchavost a nádech jiného světa ještě zdůrazňuje. Máme zde tedy kontrast mezi tímto obrazem a konkrétním, hmotným budováním hnízda pro fyzické potomstvo. Základem je to, že za všemi životními procesy lze vycítit působení okultních sil. Působí v oblasti, často nazývané "astrál" nebo "éter", a měsíc má na tuto říši hluboký vliv, neboť uvolňuje zvláštní sluneční paprsky, nadané skrytou okultní silou.

V tomto symbolu je kontrast neviditelného s viditelným, vnitřního s vnějším, snu a ideálu s každodenní realitou. V jistém smyslu to vypovídá o TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOSTI člověka.


Venuše (mladší sestra Země - sebevymezení, sebehodnota, harmonie, hojnost, inspirace přes komunikaci, svobodu a rozšiřování duševního obzoru ) 7° Blíženci 16':

STUDNA, RUMPÁL A VĚDRO VE STÍNU MAJESTÁTNÍCH DOMŮ

Primární lidská víra ve skrytou, nezničitelnou sílu života.

V kontrastu s ctižádostivým úsilím moderního člověka o dosažení moci a bohatství zde nyní máme obraz věčného hledání a dobývání toho, co je kořenem a základem veškerých životních procesů, totiž vody. Toto dobývání vyžaduje rovněž určité úsilí - zvedání plného vědra - je to však jednoduché, přirozené úsilí, ve stínu stromů, které potvrzují přítomnost životodárné tekutiny. Přítomnost vody závisí na součinnosti nebe (déšť) a země (geologické formace, schopné udržet vodu) a člověk si musí pěstovat intuitivní mysl, jenž mu umožní vycítit tuto přítomnost a využít ji pro sebe v běžném každodenním životě. Musí pocítit skrytou realitu, která v zájmu přežití všech živých organismů udržuje "dar nebes", vydatný déšť.

Symbol zdůrazňuje sílu kolektivních a bio-spirituálních energií, které udržují veškeré kultury spjaté se zemí, sílu kontrastující se vším, co technologická mysl člověka může učinit dostupným k zajištění růstu osobního pohodlí a nadvlády nad hmotou. Symbol implikuje FUNDAMENTÁLNÍ VÍRU V ŽIVOT A V SOUČINNOST S NÍM.

Co jsou Sabyánské symboly, najdeš ZDE