30.5.2022 (12:33) novoluní

30.05.2022

Každá konjunkce nebo novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Sabyánské symboly:

Novoluní: 9° Blíženci 03' 

TOULEC PLNÝ ŠÍPŮ

Agresivní postoj člověka k přírodě jako k něčemu, kde je nutno přežít a co je nutno si podmanit.

Toulec a šípy symbolicky představují schopnost člověka rozšířit dosah svého působení při dobývání přírody a schopnost zabíjet nepřátele za účelem vybudování širší základny kolektivního rozvoje kultury a organizované společnosti. Symbol šípu vnitřně obsahuje a předpokládá 

trefu do terče a jeho propíchnutí skrz. Lidský rozum je v podstatě takovou trans - prorážející aktivní silou, prochází skrze předmět, na nějž je zaměřen. Snaží  se proniknout skrze překážky, které má na trase,  nebo se dostat za ně, a to obvykle znamená pro překážku zničení. Na vyšší úrovni - např, v zenovém cvičení lukostřelby - je překážkou ego.

Vidíme zde archetypální symbol Muže - Přemožitele. Může jít o přemáhání vnější přírody, instinktivních popudů či omezující moci Ega. Je to vždy DOBYTÍ (PŘEMOŽENÍ).


Venuše (mladší sestra Země - sebevymezení, sebehodnota, harmonie, hojnost, inspirace ) 2° Býk 11':

ELEKTRICKÁ BOUŘE

Kosmická síla schopná implikace přirozené existence.

Máme zde na druhém stupni této pětičetné sekvence obraz, kontrastující s předešlým: z nebe přicházející projev aktivní síly versus čistý, zurčící potůček. Za každým přirozeným sebevyjádření stojí ohromná moc "Duchovního pole", které samo je jen jedním z myriád aspektů Tvůrčího slova, jež je původem tohoto vesmíru. Někdy se stává, že tato aktivní síla přiměje pozemskou osobnost akceptovat, možná v posvátné úctě, duchovní potenciality jejich "vyššího" nebeského osudu. Zkušenost se zásahem této moci může člověka osvítit i zdrtit. (Otevírá zde dveře k novým neznámým možnostem.)  

Existuje zde přinejmenším potenciální, možnost zjevení. Vědomí asi bude NAVŠTÍVENÍM hluboce zneklidněno, avšak substance individuálního bytí může být tímto prožitkem oplodněna. 

Co jsou Sabyánské symboly, najdeš ZDE