5.4.2022 (2:45) Mars konjunkce Saturn ve Vodnáři

05.04.2022

"Kreativita je pojem pocházející z latiny, česky znamená tvořivost. Jedná se o řadu zvláštních schopností, které umožňují tvůrčí činnost různého charakteru, například vědeckou či uměleckou tvorbu. Kreativita znamená vytvoření něčeho originálního, nápaditého, nového, může se jednat i o jedinečný postup při řešení nějakého problému. Produktem tvořivosti by mělo být něco užitečného a dobře využitelného." 

Každá konjunkce - nov znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


Sabyánský symbol - 22° Vodnář 25':

NA PODLAZE VE ŠKOLCE JE MĚKKÝ KOBEREC, ABY SI DĚTI MOHLY HRÁT V TEPLE A V POHODLÍ.

Vřelost porozumění, daná těm, kdo jsou na počátku života připraveni otevřít se novým možnostem.

Snaží-li se člověk usilovně a dychtivě o vlastní emocionální a duchovní růst, není nikdy ponechán bez dohledu. I když si třeba neuvědomuje záměr a hodnotu toho, co podporuje jeho vývoj a tlumí rány, kterými život 

stimuluje jeho růst k pochopení, je dohled stále zde. Člověk si možná myslí: Nikdo mi nerozumí. Pochopení však přijde, pokud člověk egoisticky nebude brát jako samozřejmost, že mu život a společnost vše dluží.

Laskavost, která zmírňuje mnohé životní situace, v něm ostře kontrastuje s tragickým pocitem deziluze, který plyne ze symbolu předešlého. Můžeme bezpečně a šťastně dojít osobní dospělosti spontánním OCENĚNÍM základních příležitostí a drobných radostí.


Mars v konjunkci se Saturnem ve Vodnáři nás konfrontuje s tím, jaké zadání - inspiraci k dosažení cíle jsme kdysi v počátku Martovi (princip sebeprosazení a sebeléčení) věnovali a jakou hodnotu potřebujeme, aby je v našich životech prosadil. Jaký jsme přijali způsob používání naší mysli. Znamení Vodnáře se dokáže povznést nad individuální potřeby jedinců v kolektivu a prosadit v něm nové způsoby z důvodu toho, že ve starých poměrech se již nedalo "dýchat". Od novoluní z 1.4.2022 (odkaz ZDE) se v našem podvědomí kumuluje potřeba a touha po životě v klidu a míru, bez konfliktů, v lásce k sobě, svému tělu a jeho potřebám. V opačném případě přicházíte o možnost pohybu, energii, zdraví, sílu a chuť tvořit vlastní životy. Novoluní vládla planeta Venuše, jejíž symbolickým poselstvím je upevnit v předešlých větách popsané kvality sebeuvědomění, sebepřijetí a respektu k vlastním individuálním potřebám bez závislosti na vliv dějů zvenčí.

Planeta Venuše (tranzituje znamením Vodnáře) symbolicky v našich myslích zadává Martovi směr, kudy se má vydat. Na své hierarchické pouti horoskopem po setkání s Merkurem a Jupiterem se dostává do kontaktu s planetou Saturn. Tento "starý zkušený a moudrý muž" se Marta ptá, čím plánuje zaplatit za jeho radu a služby. Jediné, co má Mars v rukou je hodnota vložená Venušinými atributy. Saturn buď tuto hodnotu uzná nebo ne. Pokud ne, Mars se musí zklidnit, přestat válčit a vrátit se na začátek k Venuši (k sobě a svým potřebám), pozorně ji sledovat a naslouchat jí, nechat se jí opět inspirovat a opět se vydat na cestu za jejich dosažením. 

Znamená to, že pokud jste často unaveni a máte pocit, že se vám nedaří, navoďte si v každodenním životě atmosféru, ve které se cítíte vždy skvěle a prožijte si ji. Rozhodnutí, kudy se vydat, se vám samo vnukne. Někdo odejde z práce, jiný začne pravidelně cvičit nebo uklízet dům, … aktivit, které vyhovují pouze vám, může být nesčetné množství. Rozšíříte tím své přitahovací pole a zkvalitníte tak kontakt s okolním světem. Přitáhnete situace a lidi, kteří s vám skutečně rezonují. Každý máte vlastní a jedinečný charakter a pokud své limity přijmete, jedině tak se zapojíte do celého evolučního procesu a pozitivně podpoříte jeho snadný vývoj.

Planeta Saturn jako strážce prahu, pán času, propustí pouze hodnoty, které jsou vzájemně propojené na úrovni mysli, duše a ducha v souladu s přírodními - kosmickými zákony. Vodnář je znamení, které naši mysl propojuje s universálním vědomím a pamětí sahající do hluboké minulosti, nesoucí zkušenosti nesčetného množství civilizací, kolektivního vědomí s vlivem civilizací z celého vesmíru. Povědomí o jedinečnosti individuality na základě postoje uměle vytvořeného a nainstalovaného způsobu mysli formou filozofie intelektuálního materialismu - pýchy. Například: mám několik vysokých škol - já to vím nejlépe a ty mě budeš poslouchat; jsem vysoce společensky postavený, jsem chytrý (vychytralý) a mám peníze - ty ne, a proto jsi nula a nemáš nárok na normální život - jsi hloupý, ... atd. (více o Saturnu ve Vodnáři ZDE)

Saturn tomu, jakým způsobem používáte vaši mysl, dává formu. Ve spolupráci s Plutem v Kozorohu propouští pouze hodnoty, které vedou k evoluci planety. Konjunkce Marta a Saturna v kvadrátu s Lunárními uzly, posílenými tranzitem Luny, vás mohla uvést do stavu únavy, bezmoci a deziluze, ztráty víry v to, že je možné v životě cokoli změnit. Nezpracované vzpomínky a vracející se pocity, že nejde z určitého životního koloběhu vystoupit, vám berou životní energii

Mars a Venuše tranzitující znamením Vodnáře jsou zabarveni jeho touhou po ideálním bezkonfliktním světě a nutí vás se zabývat správou lidských energií na emocionální úrovni; tzn. jejich překonávání na základě negativních nebo ego pokoušejících prožitků. Saturn svým postavením kultivuje - nově formuje způsob, jak na základě vědomého prožívání emocí, používáte vaši mysl. Zda se schováte za po staletí zavedený, uměle vytvořený a navyklý intelektuální způsob přístupu k vašemu tělu, jeho potřebám a k používání mysli a přenechávání zodpovědnosti za ně někomu z vnějšku, nebo zda poslechnete volání duše a otevřete se novým neznámým cestám na základě vnímání intuice a vaší touhy po splněných představách a snech a začnete je realizovat.

Blížící se planetární událost, která ovlivňuje současné dění a významně posiluje naši víru v dobro v našich životech a ve vesmíru je téma vládce roku Jupitera:

12.4.2022 (16:21) Jupiter konjunkce Neptun v Rybách 24° Ryby 01':

NA MALÉM OSTRŮVKU OBKLOPENÉM ŠIRÝM MOŘEM ŽIJÍ LIDÉ V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ A VZÁJEMNÝCH STYCÍCH.

Je třeba vědomě akceptovat svá vlastní osobní omezení, a to v zájmu koncentrace energií a prožití soustředěného a smysluplného života.

Každá individualizovaná osobnost je malým ostrovem v širém oceánu lidstva- Ego splňuje nutnou funkci tím, že stanovuje hranice a dává vědomí specifický charakter. Uvnitř těchto hranic může konstruktivně působit komplexní souhra, propojující a integrující různé aspekty osobního života. Časem se hranice ega mohou nejen rozšířit, ale i stát zónou intenzivní výměny mezi vnějším a vnitřním, mezi jedincem a společenstvím, mezi člověkem a vesmírem.

Symbol nám říká, že hlavní povinnosti každého muže či ženy je stát se tím, čím skutečně je jako individualita. Tato individualita však má svou jedinečnou dharmu - tj. místo a funkci ve vyšším celku. Obyvatelé ostrova dobývají své živobytí a životní prostor z moře - časem se naučí mořeplavbě a budou se stýkat s jinými ostrovany - a to vše povede k tomu, že si uvědomí svou jednotu s celou Zemí, která zahrnuje vše. Klíčovým slovem je CENTRALIZACE

Více o symbolice vládce roku Jupitera v Rybách najdeš ZDE.