8.11.2022 úplněk na ose Štír - Býk (12:04)

08.11.2022

Alchymický proces funguje skrze rozvoj každého jednotlivce, každého páru i skupiny individuí, a to spiritualizací pojímání lásky, jakož i rozvojem a uplatňováním inteligence. Sebeláska se tak mění na lásku k spolubližnímu a potomkům, egoistická uzavřenost na péči o rodinu a společenství, ve kterém žijete. Síly sexuality jsou z hlediska svého vibračního stavu povýšeny na úroveň tvořivosti a mentální aktivity. Těmito mechanizmy tak vědomí individua vyzrává a dospívá k touze po neustálém zlepšování a po častějším a častějším průniku k vesmírům uvnitř ostatních lidí, až se na závěr propracuje k touze po moudrosti a realizaci ideálů. (Elman Bacher Hlubinná astrologie)

Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti,

abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života, života na Zemi a posunout se tzv. vědomě dál ...    


Osa Býk a Štír je osa energie, potřeba materiální a emocionální stability, které jsou nezbytné pro prožívání duševní pohody. Silně instinktivní reakce a tvořivá síla versus jejich transformace prostřednictvím intenzivních pocitů a jejich zásadní proměny ve smyslu změny přístupu k vlastním vnitřním hodnotám a potřebám, jejich transformaci.

Horoskopu tohoto úplňku vládne planeta Saturn (ukončí tranzit  znamením Vodnáře 7.3.2023, poté na dalších dva a půl roku vstoupí do znamení Ryb)

V grafu tohoto úplňku Saturn symbolizuje a učí vás nutnosti, abyste místo různých intelektuálních teorií, surfování po internetu a vytváření představ o tom, jak by měl vypadat vás život, jak by jste se měli zachovat podle různých návodů z videí a doporučení ze všech možných medií, přátel, rodiny, lékařů a například šéfů v práci, pohlédli na stav, v jakém se nachází vaše mysl, zklidnili se a přestali sami sobě ubližovat. 

Tato planeta se nachází v pozici, kterou bychom mohli připodobnit například přestřižení pásky při otevírání nového obchodního domu - aktivuje nový směr. 

Saturn není symbolem intelektu, nýbrž vaší osobní zkušenosti s tím, do jaké míry jste schopni přijímat různá omezení jako cestu k tomu, abyste pochopili, kdo ve skutečnosti jste a jaký máte vnitřní potenciál, na kterém můžete svůj život nově stavět. Jeho postavení v prvním domě znamená, že stojíte na startovní čáře a můžete prostřednictvím toho, že čelíte různým nevídaným reakcím na něco zdánlivě bezvýznamného, procházet prověrkou síly vlastní mysli, schopnosti důvtipu či emocionální stability. Jste nuceni zapojit veškeré své dostupné schopnosti - emocionální, mentální a fyzické. Vede to k tomu, abyste si všimli, jak používáte svoji mysl a jak jejím používáním ovlivňujete další dění nejen ve vašem osobním životě, ale i ve společnosti. Saturn je zároveň planeta společenská a díky povýšení jeho vibrací ve znamení Vodnáře pracuje pro společenské celky a skupiny. Je také informací o tom, že událost směřující ke změně myšlení jedinců i celého lidstva probíhá po celé planetě. Nejste na to sami.

Tento proces potřebuje, abyste věřili v sebe sama a ve vyšší prozřetelnost. Stojíte před úkolem mobilizovat energii s hlubokým pocitem nezdolnosti. Mnozí již víte, že společenství tvoří jedinci. Pokud jste již na cestě poznávání a přijímání vlastních vnitřních proudů, dochází ve vašem životě k ukončování starých, již přežitých vztahů s lidmi a navazování vztahů nových na všech úrovních života. Potkáváte lidi, kteří lépe rezonují s vaším kreativním přístupem k životu. Tento proces nacházení nových kontaktů nabývá na intenzitě. Dochází k osvobozování se od společenské strnulosti.

Ascendent v Kozorohu a Saturn v kvadrátu s osou Býk - Štír poukazují na nutkavost procesu vedoucího k osvobozování se, úniku ze svazujících společenských zábran a na moudrost řeči těla a jeho smyslů. Tělo a jeho potřeby, jako jsou strava, teplo, léčivá hudba, finanční zabezpečení, příjemné, láskyplné a klidné životní prostředí, se stávají prostředkem k překonávání pokrytectví a zábran společenského chování a k opouštění rigidity falešných náboženství a politické filosofie. Tok životní energie je neměnný, mění se pouze to, jakým způsobem jej mentálně chápete.

Zatmění měsíce a jeho negativní vliv na našem území je oproti zatmění v květnu 2022 mizivý, protože není na našem území pozorovatelný. Ovlivňuje a má vliv na události v těchto oblastech: Východní Asie, Austrálie, Tichomořské ostrovy a Severní Amerika. Další měsíční zatmění u nás bude pozorovatelné až v roce 2025. 

Mnohem důležitější je vliv propojení konjunkce Venuše, Slunce a Merkura, jižního Lunárního uzlu a Medium coeli ve znamení Štíra s Černou lunou tranzitující Rakem a retrográdními Neptunem a Jupiterem pohybujícími se znamením Ryb. Tento vodní trigon je dokreslen tzv. střechou, vzniklou z konjunkce Urana, Luny, Severního lunárního uzlu a Imunia coeli. Tato planetární konstelace se nazývá Drak se silným vlivem výše zmíněných planet ve čtvrtém domě (Imunium coeli) grafu. Konjunkce Luna s Uranem vyvolává zejména touhu, až tlak po změnách. Máte tendenci měnit svůj život a to ovlivňuje také dění na společenské nebo politické scéně. Na emocionální úrovni se projevují vaše individualistické rysy, originalita a nebojácnost v myšlení a vyjadřování. Uran svým nekompromisním zásahem bourá vaši podvědomou závislost na náladách a zvycích a podporuje touhu se od nich osvobodit. Ve spojení se severním lunárním uzlem mění na vaší buněčné úrovni závislosti na vzpomínkách, které omezují vaše životy. Pokud si v této chvíli můžete vybrat ze dvou způsobů chování, obvyklého a neobvyklého, jste schopni se emocionálně a bez váhání osvobodit a vybrat si neobvyklý, nekonvenční a poněkud agresivní. Tímto úplňkem se ve vás probudily z pohledu staré nepružné konzervativní mysli sklony k nečekaným a smělým reakcím, takže v konstruktivním, tvůrčím přístupu se ve vás otevírá sebedůvěra a pocity významnosti. Býk nemá rád změny (je zástupce čtveřice stálých znamení), takže máte nyní fenomenální schopnost prohloubit své smyslové vnímání až do samého jádra vaší duše. 

S Venuší, Sluncem a Merkurem v opozici je tento proces velmi intenzivní, bleskurychlý a zcela vyřazující vliv vaší mysli, jdoucí proti přirozeným přírodním zákonům. Znamení Býka ve vás aktivuje touhu po emocionálním klidu a pohodě na všech úrovních života. Protože všichni máte znamení Býka a další stálá znamení v horoskopu (Vodnář, Štír, Lev), tak tam, kde se u vás nacházejí, dochází k prohlubujícímu se emocionálnímu procesu. Emocionální planeta Mars tranzituje znamením Blíženců a nachází se v retrográdní fázi. Protože v direktní fázi letí jako střela a nenechá vás pod náporem nových a nových a na druhé straně starých myšlenek, názorů, proudů, směrů a různých elektro a digitálních vlivů vydechnout, v retrográdním zpomalení vám umožňuje nově mentálně podchopit a pochopit principy vlastního života, způsobu myšlení a jejich prosazování. Symbolicky spolupracuje úzce s principy výše popsaného vlivu vládce úplňku, Saturna. Pokud jdete příliš sebestřednou cestou, způsobuje vám v životě různé kolize, jako jsou dopravní zácpy, rozbitá kola a auta, nefungující počítače, televize a další media, nejde vám vzít správně za práci, nevychází vám vaše záměry a další pro Blížence typické čtverácké "karamboly".

Planety ve znamení Štíra (Slunce, Venuše a Merkur jako vodič celého procesu) v desátém domě (Medium coeli) zintenzivňují svým charakterem proces změny ve společnosti. Ve spojení trigonem s Černou Lunou v Raku a její opozicí na Pluta v Kozorohu dochází ke spontánnímu propojení vaší mysli v vesmírnými (přírodními) zákony, jsou zde kladeny velké nároky ve smyslu potřeby realizace ideálu, absolutna a dokonalosti . To může vést k významnému uplatnění, realizaci principů rušících starý zaběhlý řád na společenské úrovni a na úrovni toho, jaké hodnoty vy sami svým přístupem k životu společnosti předáváte. Kvalita tohoto aspektu nabývá metafyzických rozměrů. Projevuje se na úrovni řeči intuice, podvědomých proudů, nutkání a snů. Tento individuální proces otevírání vašeho vnímání sebevymezení, sebepřijetí a jejich realizace započal 22.10.2022  konjunkcí Venuše a Slunce ve Vahách (více zde).

Vrátím se ještě ke zmínce o Plutu (více zde) pohybujícím se znamením Kozoroha. Nachází se v prvním domě grafu, aktivuje vaše uvědomování a potřebu pochopit smysl slova MOC a BEZMOC. Dochází k zásadním změnám života ve společnosti, k tomu, zda převezmete moc nad svými životy a budete se rozhodovat sami za sebe, nebo, zda tuto moc přenecháte vlivům zvnějšku. Rozhodnutí je pouze na Vás. Přírodní zákony láskyplně a s laskavostí k životu podporují pouze evoluční proces, který stojí na tom, že jedinou jistotou zdravého a svobodného života je pohyb energie a s ním ruku v ruce neustálá změna. Tam, kde dochází k blokaci a "zakrnění a křeči", nastupuje rozklad a přeměna formy na novou, flexibilnější.

Planeta Merkur je vodičem, který otevírá prostřednictvím dnešní astrologické konstelace v propojení s Černou Lunou, hloubku a spojení mezi vědomou a nevědomou úrovní mysli. Způsobuje vaše rychlé a přesné pochopení emocí ostatních - umožňuje poznat jejich pravou přirozenost a nehodnotit je pouze podle zevnějšku. Pomáhá vám rozdělit a oddělit tzv. zrno od plev a rozhodnout se, kterou cestou chcete dále pokračovat. Spojení těchto dvou astrologických fenoménů ukazuje, že je ve vás více mostů mezi různými úrovněmi psychiky, než jste byli před úplňkem schopni si uvědomit.

Retrográdní Jupiter (vládce roku) a retrográdní Neptun v Rybách vás učí věřit vlastní imaginaci, představám, snům a tomu, že je můžete svobodně prožívat bez toho, že by jste se přizpůsobovali představám někoho jiného. Ryby se pohybují na úrovni kolektivního nevědomí, jejich vlivem je posíleno vaše prožívání symboliky Neptuna (láska) a Jupitera (víra). Díky jejich retrograditě se celý proces děje na úrovni hloubi vašich duší s podporou vyšších duchovních principů a plně pod jejich vlivem. Přirozeným způsobem se zvyšuje vědomí bez destruktivního vlivu nepřirozeně používaného intelektu.

Pro naši republiku má dnešní den velký význam, vznikla v roce 1918 a je zrozena ve znamení Štíra. Uran, strůjce nečekaných změn vládne jejímu desátému domu a Venuši máme v pátém domě, domě kreativity a tvořivosti ve znamení Vah. Jako národ prožíváme obrovské nečekané změny na sociální úrovni a úrovni sebeuvědomění, ale o tom napíši někdy jindy ...

Nezapomínejte, že kvality, které jste dosud neznali a které horoskop symbolizuje, se rodí teprve nastalou konstelací a tím pádem je postupně začnete v příštích čtrnácti dnech vědomě poznávat a realizovat ve svých životech. Přeji vám hodně odvahy být sami sebou, bezva zážitky při objevování světa a stavu vaší mysli a těším se na vás za pár dní při astrologickém zamyšlení - analýze nad novoluním ve znamení Střelce. Zdeňka Svobodová


Luna 16° Býk 02':

STARÝ UČITEL SE MARNĚ SNAŽÍ ZAUJMOUT SVÉ ŽÁKY TRADIČNÍM UČENÍM.

Neadekvátnost znalostí z minula v době krize.

Je zde zdůrazněno vynoření nových procesů rozvoje. V době krize - jako je například "bouře", jíž čelí muž v předešlém symbolu - je nabyto určitého poznání, které pak zůstává připraveno, aby bylo znovu využito později, v nových formách; to, co je důležité, je změna. Tradiční pojetí nejsou k upevnění nových podmínek existence vhodná. Proto platí, že setkáte-li se s tímto symbolem při hledání, znamená to, že ani ta nejposvátnější tradice reálnou odpověď na problém prostě nemá.

Na tomto stupni se objevuje zdánlivě negativní obraz. Z pohledu učení ZEN by se mysl tváří v tvář problému neměla vázat na překonané postupy, ale měla by opakovat: "Toto ne! Takto ne!" až do té doby, než dospěje k čisté Prázdnotě. Zde lze mluvit o principu KREATIVNÍ FRUSTRACE.

Slunce 16° Štír 02':

DÍVČÍ TVÁŘ NÁHLE PROMĚNĚNÁ ÚSMĚVEM.

Dychtivě jdeme  vstříc novým prožitkům tím, co je v srdci stále mladé.

Víra v život a ostatní lidské bytosti nám dává sílu jít do vztahů se vším, co přitáhne naše smysly nebo podnítí představivost. Úsměv je zřejmě výlučně lidským charakteristickým znakem, protože v sobě nese vědomé přijetí vztahu, tudíž volbu. Zvíře je naopak vedeno nevědomým instinktem, přinejmenším v přirozeném stavu. Nemůže si svobodně vybrat mezi láskou a nenávistí.

Symbol nás uvádí do série reakcí na lidské prožitky. Zobrazuje VŘELOST CITU.


Venuše 20° Štír 14' (sebepřijetí, sebevymezení, inspirace, přitahovací pole, líbí - nelíbí): 

ŽENA ODHRNUJÍCÍ DVA TMAVÉ ZÁVĚSY, KTERÉ ZAKRÝVAJÍ VSTUP NA POSVÁTNOU STEZKU.

Lidskému vědomí je zjeveno, co leží za hranicemi dualistického poznání.

"Vnitřní ženu" - víru, zakořeněnou v nejhlubších tušeních duše - zde vidíme jako hierofanta, jenž snímá závoje ze skutečností, které lidská mysl plná různých "buď-anebo" a "pro a proti" není s to sama vnímat. Cesta k mystickému "sjednocujícímu životu" se otevírá teprve po odstranění temnoty strachu, egocentricity a dualistické morálky.

Symbol ukazuje, co může přinést pozitivní spoléhání na víru a intuici. Pro vykročení do tmy je nutná odvaha - odvaha pustit se za vše povědomé a tradičně známé. VRHNOUT SE DO NEZNÁMA.