30.4.2021 (21:43) Merkur a Venuše v konjunkci s Černou Lunou v Býku a konjunkce Slunce Uran

30.04.2021

Sabyánské symboly

Černá Luna 21° Býk:

PRST UKAZUJÍCÍ NA ŘÁDEK V OTEVŘENÉ KNIZE

Učit se rozpoznávat, co z dané kultury a náboženství je důležité pro vás osobně.

Tento symbol připomíná jednu tradiční praktiku: potřebuje-li někdo navést, otevře nazdařbůh Svatou Knihu (křesťan Bibli) a poslepu položí prst na nějaký odstavec. Jsme částí kulturně-náboženského celku, a každý celek má pro každou svou částečku, chce-li tato podřídit svou malou vůli jeho velkému smyslu a osudu, nějaké poselství. V ještě širším slova smyslu se může otevřená mysl naučit vypozorovat "znamení" v mnoha událostech, které celek dopustil. Pozor však, aby příliš velké spoléhání na opakovanou symboliku nevedlo ke schizoidnímu stavu přehnané subjektivní závislosti na znameních a různých omen.

"Diferenciace". Spolehne-li se člověk na to, že ho vede kultura, identifikuje se s diferencovaným typem kolektivní reakce na určité prostředí. Je to stav PODŘÍZENOSTI KOLEKTIVNÍM HODNOTÁM.

Text o tranzitu Urana znamením Býka najdete ZDE.

Text ke konjunkci Venuše s Černou Lunou najdete ZDE

Slunce konjunkce Uran 10° Býk 41':

ŽENA SI V ZAHRADĚ ZALÉVÁ KVĚTINY.

Rozvoj mentálních sil, na nichž je založeno vědomí ega.

Psychomentální založení lidské bytost vyrůstá z naplnění a transcendence biologických funkcí a popudů, podobně jako když stoupá míza, objevuje se pupen a vyráží do květu. Staré přísloví říká: "Jaké kořeny, takové květy". Vědomí se k tomuto úžasnému rozkvětu úplná: zahrnuje svou pozorností, svou láskou  bohužel nezřídka láskou majetnickou ("... to je moje zahrada!"). Tím se rozvíjí ego. Může se rozvinout i negativně, zle, pokud pozdní mráz zničí pupeny.

Symbol se v zásadě vztahuje k povšechné situaci okolo vývoje ega. Klíčovým slovem je zde KULTIVACE.

Astrologická analýza události bude postupně doplněna.