13.5.2021 Vstup Jupitera do Ryb (19:35)

13.05.2021

1° Ryby 00'  

FARMÁŘI A PŘEKUPNÍCI VYSTAVUJÍ NA RUŠNÉM TRŽIŠTI MNOHO NEJRŮZNĚJŠÍCH VÝROBKŮ.

Proces mísení a vzájemné výměny, který na všech úrovních prokazuje zdraví společenství.

Do znamení Ryb přestupuje Jupiter z Vodnáře s vědomím totality. Tento cyklus může vypovídat o tísnivých  podmínkách, vědomí bytí v tísnivých podmínkách, neboť představuje uzavírání starých účtů, konečné zhodnocení výsledků cyklu. Velmi špatné výsledky mohou vést k bankrotu; díky předčasné vzpouře mohl rebel skončit ve vězení a rozmařilý člověk díky své nevázanosti v nemocnici. V tomto úseku člověk sklízí to, co zasel. Ovšem mohou to být i pocty, společenská prestiž, zúročení dobře spravovaného bohatství. Je zdůrazněno shromažďování a spojování všech dříve prožitých faktorů ve výslednou zkušenost společenství; to znamená konstruktivní interakci a vzájemnou výměnu produktů společenské aktivity. V praktickém smyslu tento symbol, kdekoli jej nacházíme, zdůrazňuje, že nadešel čas se chopit plně výhod společenských příležitostí k vyjednávání a obchodování.

Vypovídá o všem, co se dá vyzískat ze společenské výměny, a zejména z OBCHODU, v nejširším smyslu tohoto slova.


Důležitým tématem je Černá Luna a Uran v Býku, klikni ZDE