15.9.2023 novoluní v Panně (3:42)

15.09.2023

"Ať jsou všechny bytosti šťastny". Gautama Buddha

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, lidské organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí, vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických.

V tomto období je dobré soustředit se na vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci vašich plánů na jakékoli vnější úrovni. 

Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně sebe-regenerovat, sebe-léčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá propojit se sami se sebou, s vaší subjektivitou, impulsivností a emocionalitou. S potřebami vašich těl a myslí bez ohledu na to, čím právě procházíte, protože ve vás vyvolává stavy zmatku a tendenci promítat "svůj stín" do ostatních a do světa jako celku. Jedná se o čas, kdy jste v období po novoluní povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj ke vztahům, k vlastnímu životnímu poslání a tělu. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který po završení následujícího úplňku vždy uvolňuje velké množství energie. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přírodními - kosmickými rytmy, jejichž jste nedílnou součástí. 


Sabyánské symboly:

21° Panna 59' novoluní 

KRÁLOVSKÝ ERB OSÁZENÝ DRAHOKAMY

Osvědčení o aristokratickém stavu, ať už se "vznešenost" prezentuje na jakékoli úrovni kulturní výlučnosti.

Znovu se zde objevuje odkaz na linii předků v nejexaltovanější podobě. Jedná se o "královský" erb. Tradičně je král duchovním symbolem jednoty integrovaného národa. Jelikož symboly mluví o erbu, máme co dělat s postavením, které není jen pouhým osobním výdobytkem, ale má kořeny v pozoruhodné minulosti. Každý Velký Adept pochází z linie, jejíž členové významným způsobem ovlivnili 

lidskou evoluci. Duchovní výdobytky jsou výsledkem dlouhého opakovaného úsilí: Je to konec "královské cesty", (radža jóga), v nejširším smyslu slova radža, které znamená krále

Symbol se vztahuje  spíše k dědictví, než k přípravě mladého hrubého materiálu. Gautama Buddha byl okultně znám jako "Ten, kdo přichází po svých předchůdcích". Erb reprezentuje kolektivní status, Duchovní úřad. Kdokoli jej nosí, bere na sebe za něj odpovědnost. Jak říkají Francouzi. "Noblese oblige". VZNEŠENOST vypovídá o náročné odpovědnosti člověka. Symbol klade otázku: Chceš, jsi schopen a připraven vzít na sebe "královský" úřad, ať už na jakékoli úrovni?


Venuše retrográdní: 14° Lev 24' 

ARISTOKRATICKÁ LINIE ZODBRAZENÁ JAKO STROM

Hluboká důvěra v rodové kořeny individuálního charakteru.

Důležitá je zde skutečnost, že síla, kterou má každý člověk k dispozici v čase krize a rozhodnutí, má kořeny hluboko v minulosti fyzické rodové linie, anebo v minulosti vyjádřené sériemi předchozích vtělení, podmíněných určitým převládajícím účelem a mnohofázovým vývojem určitého zvláštního typu komplexního charakteru. Pravá spontaneita a kreativita je vždy založena na strukturovaném sledu předchůdců, je-li vůbec opravdově duchovní, čili je-li schopna setkat se s kolektivní potřebou. Pouze činy, jež jsou pro naplnění takovéto potřeby nezbytné, mohou být nazvány "duchovními".

Tento symbol, jakkoli se může zdát mnoha lidem - zejména dnešní mladým lidem - podivný - nás učí technice, která má být užitá zejména v době krize. Charakterizuje prostředek, jak dosáhnout opravdového "úspěchu". Člověk se vrací ke kořenům, aby mohla vykvést jeho osobnost, má-li tento květ přinést živé semeno. AKTIVNÍ SÍLA KOŘENŮ je pro vytvoření semene nezbytná.