Konjunkce Venuše a Marta (15:12) 19° Lev 49'

13.07.2021

Jedná se příležitost změnit přístup k sobě samým a dát našemu jednání nejhlubší duchovní význam směrem k tomu, co se zdá být hodnotné a žádoucí. V tomto období můžeme vytvořit hlubší a opravdovější vztah našeho bytostného já a vzorců chování, vytvořenými vědomým ego.

Znamení Lva v tuto chvíli umocňuje nutnost, abychom každý sám za sebe zhodnotili, do jaké míry a jakým způsobem je naše vlastní chování podmíněno vnějšími cizími prvky.

Okamžik konjunkce Mars-Venuše (přijetí vlastních intimních potřeb) je příležitostí změnit vlastní veneriánské hodnoty (sebehodnota, vymezení se, přitahovací pole, pocity líbí - nelíbí) a dát nejhlubší duchovní význam svému vlastnímu jednání. Člověk by se měl pokusit postupovat svobodněji a s větším zápalem - podle své povahy a skutečných potřeb - směrem k tomu, co se mu zdá být hodnotné a žádoucí.

Letos, v roce 2021 začne být Venuše retrográdní 20.12.2021, první volnější konjunkci s Marsem završí 29.1.2022 ve znamení Kozoroha. Tuto konjunkci ve stejném znamení zopakuje během ledna a února 2022 ještě dvakrát.

Když je Venuše retrográdní, když se tedy zdá, že se pohybuje proti směru solilunární vitální síly, znamená to, že více vědomě budeme zjišťovat, že hodnoty našich citových soudů se liší od toho, co společnost pokládá za normální. Bude po nás požadovat, abychom se zbavili tlaků, které na nás vyvíjí kulturní, morální a náboženské formy, dosud platící ve společnosti.  

Téma konjunkce tak nabyde hlubokého významu pro každého z nás individuálně podle toho, v jakém domě vašeho horoskopu se znamení Kozoroha nachází.

Čerpáno z knihy Cykly proměn od Alexandra Rupertiho

Bližší význam současného dění na obloze najdete vysvětlený na stránce novoluní ze dne 10.7.2021:

Sabyánský symbol:

INDIÁNI ZUNU PROVÁDĚJÍ RITUÁL K POCTĚ SLUNCI

Návrat je glorifikaci přírodních energií.

V podtextu symbolu vidíme člověka, vracejícího se k přírodě a oslavujícího slunce, po dlouhé "krizi" civilizovaného života v umělých městech. Už po mnoho let je unavenému obyvateli města a vyprahlému intelektuálovi symbolem tohoto "návratu k přírodě" americký indián. Poté, co jsme ho nemilosrdně zničili, 

přicházíme k němu jako ke vzoru mírumilovného a harmonického skupinového života. 

Tento symbol nám přináší obraz zvratu naší zespolečenštělé aktivity a otvírá nám cestu, pramenící z nejhlubších kořenů,  pro uvolnění našich dlouho potlačovaných energií. Přírodní člověk sám sebe vědomě napojuje na zdroj všeho života na Zemi. A to znamená IDENTIFIKACI POMOCÍ UCTÍVÁNÍ - a posvěcení tvůrčí síly.