11.12.2021 Venuše konjunkce Pluto (16:50)

11.12.2021

Všechno je světlo. Nikola Tesla

Každá konjunkce znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


Sabyánský symbol: 25° Kozoroh 18'

OBCHOD PLNÝ VZÁCNÝCH ORIENTÁLNÍCH KOBEREČKŮ

Užití kulturních a uměleckých procesů jako prostředku ke zvýšení osobního pohodlí a ocenění.

Symbol nás zavádí  ke hmotnému, ač estetickému aspektu prospěchu, který může poskytovat společnost svým členům. "Kobereček" vždy do určité míry znamená cosi, na čem člověk sedí nebo stojí. Je základem kulturního "pod-chopení", a jako takový může mít magický či posvátný význam, jako je tomu v případě koberečků modlitebních. "Žena v klášteře" 

zná pravděpodobně jen holou podlahu, jelikož jejím cílem je transcendence, vzdání se pohodlí stejně jako kulturních modelů. Avšak společenské špičce, nebo i orientálci, uctívajícímu svého boha, nabízí společnost relativní pohodlí pěkných koberečků, takže se mohou setkávat s vesmírem a nebýt při tom odkázáni jen na to, co poskytuje příroda, ale být ochraňováni a bezpečně zakotveni v mentálně-spirituálních manuálních dílech těch,  kdo udržují při životě symboly kultury.

Symbol předkládá krásné produkty oddaného a inspirovaného skupinového konání na úrovni tradice, kdo udržují při životě symboly kultury. SPOLÉHÁNÍ NA TRADICI