Novoluní 6.10.2021 (13:08)         13° Váhy 25' 

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Pokud jste během novoluní zažili prostřednictvím činnosti, kterou jste vykonávali, byť jen minimální moment hlubokého klidu a uspokojení vězte, že tudy vede vaše životní cesta.

Jedině tak můžeme společně vyrušit negativní vliv v současné době násilně ovlivňovaného lidského informačního pole, jež vás odvádí od přirozeného vnímání, schopnosti vymezení se vůči rušivým vlivům zvenčí a prožívání upřímné životní radosti. 

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Sabyánský symbol novoluní:

DĚTI VYFUKUJÍ MÝDLOVÉ BUBLINY.

Kulturní fantazie, jejichž prostřednictvím mladá mysl sní své sny o dokonalém naplnění.

Zdá se, že se tu mluví o obrazotvornosti a hodnotě fantazie v kolektivním prostředí. Lidé společně sní a připravují se tak na společné činy. Rituály, které se vážou k velkým aspiracím lidstva, jsou pro mladé lidi jak posvátným ceremoniálem, tak i hříčkami; tímtéž je pro společnou smetánku dvorní ceremonie a opera,

nebo pro obecný lid basketball. Někteří lidé tvrdě pracují, nabývají vědomosti a poskytují společnosti, co potřebuje, aby se mohla těšit z tepla či z osvětlených paláců; jiní si hrají s představou sebe sama jako dokonalých duhově hrajících sfér - mýdlových bublin, tak pomíjivých!

Máme zde co dělat s dalším aspektem kulturního života, s aspektem, který je v jistém smyslu možný díky oběma předešlým. Je to symbol HRY S PŘEDSTAVIVOSTÍ, hry, která předznamenává ideu "globálního člověka", člověka absolutního, naplněného..Venuše 28° Štír 54' 

INDIÁNSKÁ SQUAW PROSÍ NÁČELNÍKA, ABY UŠETŘIL JEJÍ DĚTI.

Láska jako princip vykoupení.

Zde vystupuje Duše jako matka, jejíž synové (tj. její aktivní energie) se stali v kolektivním životě kmene rozvratnou silou. Matka se snaží působit proti karmě jejich zločinů svou láskou a úpěnlivými prosbami. Duše citlivě reaguje na prožitek jednoty (duchovní král či náčelník), avšak energie lidské přirozenosti většinou sledují vlastní sebehledající rozdělující tendence. 

Symbol zdůrazňuje hodnotu modlitby. Princip celosti v člověku - duše - jedná v zájmu vyrovnání nebo zmírnění karmy. V náboženském smyslu Marie, Matka, jedná jako Prostřednice v neustálé PŘÍMLUVĚ za ohrožené jedince.