Novoluní 7.9.2021 (2:54)         14° Panna 38' 

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Pokud jste během novoluní zažili prostřednictvím činnosti, kterou jste vykonávali, byť jen minimální moment hlubokého klidu a uspokojení vězte, že tudy vede vaše životní cesta.

Jedině tak můžeme společně vyrušit negativní vliv v současné době násilně ovlivňovaného lidského informačního pole, jež vás odvádí od přirozeného vnímání, schopnosti vymezení se vůči rušivým vlivům zvenčí a prožívání upřímné životní radosti. 

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Sabyánský symbol novoluní:

JEMNÝ KRAJKOVÝ KAPESNÍK, DĚDICTVÍ PO VÝZNAMNÝCH PŘEDCÍCH.

Kvintesence skutků správně vykonaných.

Symbol mluví jasně sám za sebe. Jak zářivé je světlo po dlouhé "noci duše"! Bité, leč neubité vědomí se ocitá na vrcholu, snoubí se se slunečními paprsky a stoupající mízou. Je to vskutku 

"výtrysk" - zpěv světla a života v pročištěné a osvěžené mysli, na chvíli zaplavené vlnami citu.

Stupeň pojednává o vědomí a těch nejinspirovanějších okamžicích radosti. Tyto vrcholné zážitky však mohou působit  na více úrovních. Na té první, nejzákladnější jde o život sám, a o překonávání mnoha jeho krizí - RADOST A SÍLA NOVÝCH ZAČÁTKŮ.Venuše 25° Váhy 35' 

OREL VELKÁ BÍLÁ HOLUBICE SE NAVZÁJEM PROMĚŇUJÍ JEDEN V DRUHÉHO.

Nastane-li kritická nutnost, duchovní vůle a princip Lásky se propojí.

Cyklus symbolů ve znamení Vah rozebírá problémy, s nimiž se setkává ten, kdo hledá naplnění vyššího života Vztahu. Symbol jistým způsobem vypovídá o vzájemné souhře Jangu a Jinu. Když kruh obou principů rotuje rychle, zdá se, že se proměňují jeden ve druhý. Vědomí svým činným působením přesahuje dualitu, protože polarizované energie Duše (nebo ducha), Vůle a Lásky, přestože jsou vždy odděleny, pracují pro jediný cíl.

Symbol reprezentuje nový, vyšší přístup k užití polarizovaných sil uvnitř osobnosti, která byla dosud tak málo transformovaná a dosud tak málo fungovala v novém rámci. Hodí se sem klíčové slovo MISTROVSTVÍ - je však tolik úrovní "mistrnosti"!