Novoluní 10.6.2021 a částečné zatmění Slunce (12:55)19°Blíženci 48' 

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Je na čase naučit se milovat sama sebe, přijmout se, dovolit si obdarovat se vším, co potřebujete ke zdravému a spokojenému životu v souladu se zákony života, poznat se a seznámit se sami se sebou v konfrontaci s okolím, teprve poté budete schopni skutečně milovat ostatní.

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 

ASTROLOGICKÁ ANALÝZA UDÁLOSTI BUDE DOPLNĚNA


Sabyánský symbol novoluní:

MODERNÍ KAVÁRNA PLNÁ LAHŮDEK Z CELÉHO SVĚTA

Asimilace rozmanitých vědomostí prostřednictvím syntetizující síly mysli.

Z jediného v pravý čas povstává mnohé. Původní Zdroj dává vzniknout horskému potoku, který nabývá dešťovou vodou, a posléze se stává velkou řekou, podél níž vznikají města. Města pak řeku na cestě k oceánu znečišťují. Tento moderní symbol vyjadřuje skutečnost, že člověk, nyní blížící se ke konci kulturního cyklu, je schopen snášet pokrmy - jak mentální, tak 

fyzické - z mnoha koutů světa. Stravuje se na celoplanetárním základě; historie nás učí, že sháňka po soli a koření, jakož i po produktech v některých lokalitách vzácných, byla popudem k rozvoji globálního obchodu a tudíž nakonec i k rozvoji planetárního vědomí. Výsledkem by mohla být přesycenost, špatné trávení a zmatek v mysli, vyvolaný neschopností vybírat a rozlišovat.

Symbol jako takový jistým způsobem syntetizuje sdělení předchozích čtyř, nebo je alespoň přípravou na novou úroveň. Klíčovým slovem je zde skutečně ASIMILACE; negativní potencialitou tohoto symbolu je OMRZENÍ.Venuše 9° Rak 40' (impulzivní citové reakce v zájmu potřeby vymezení se prostřednictvím citového prožívání, empatie, potřeby stability - zabezpečení, pečlivostí, jemností, sentimentalitou; v případě rozladění projevy majetnictví a citového vydírání):

VELKÝ DIAMANT V PRVNÍCH FÁZÍCH BROUŠENÍ

Horlivé zdokonalování se v zájmu plné manifestace ideálu.

Stále jsme u vývoje vědomostí, u osobnosti na prvopočátečním stupni. Potencialita kompletně zformované mysli, skrze níž jasně zazáří světlo pochopení, je již zřetelná; je toho však ještě noho, co je třeba udělat. Můžeme meditovat nad transformací "rybníka" v diamant ještě nevybroušený. Vědomá mysl musí nabýt pevnosti a jistoty, aby mohla být dále formována vyššími činiteli - v ideálním případě učiteli společenství. Nepochybně to bude pro surový kámen bolestivá operace, ale výsledek bude stát za to, přes všechno utrpení, žár a nesnesitelný zvuk ...

Samozřejmě, pokud bude brusič mistrem svého oboru - jak vzácní jsou takoví učitelé.

Symbol operace, která po ukončení nabude společenské hodnoty. Až zcela doroste, nasytí možná lovný pták hladový žaludek, až bude dokonale vybroušen, naplní možná diamant hrdostí nějakou ženu. Jako klíčové slovo navrhuji ŘEMESLNÉ MISTROVSTVÍ, zde míněno především ve smyslu výcviku k dokonalosti.