Novoluní 10.7.2021 (3:19)         18° Rak 02' 

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Svět (tedy úhrn všech jevů, ať už v přítomném, nebo nějakém jiném podobném stavu, když všechny jsou jen sny) je druhotnou iluzí, zatímco ego je primární iluzí, která této druhotné iluzi dává vznikat, protože ego samo je to, co si obou těchto iluzí všímá. Bez ega by žádný svět neexistoval, a dokud se zdá, že existuje ego, zdá se, že existuje nějaký či jiný svět. (Michael James - Zkoumání ega a zkoumání světa)

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Sabyánský symbol novoluní:

SLEPICE ROZHRABUJE HLÍNU, ABY NAŠLA POTRAVU PRO SVÁ MLÁĎATA

Praktický vztah ke každodennímu opatřování potravy, nutné k udržování vnějších aktivit..

Každá matka je jako první zodpovědná za výživu svého potomka - a veškeré aktivity, do nichž člověk vložil energii, jsou 

jeho symbolickými dětmi. Musí je živit společenskou substancí, vytěženou z "půdy" svého společenství a bedlivě bdít nad jejich vývojem. Tenký stonek se zpevní v mohutný kmen, z kuřete vyroste slepice, z dítěte teoreticky soběstačný a společensky uvědomělý dospělý.

Semeno, klíček a rostlina, beroucí si z půdy prvky nutné k růstu, tvoří jasný sled. Klíčovým slovem je NAPLŇOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH ZÁVAZKŮ.Venuše 15° Lev 29' 

PO BOUŘI SE CELÁ PŘÍRODA RADUJE ZE TŘPYTIVÉHO SVITU SLUNCE.

Příval života a lásky po velké krizi.

Symbol mluví jasně sám za sebe. Jak zářivé je světlo po dlouhé "noci duše"! Bité, leč neubité vědomí se ocitá na vrcholu, snoubí se se slunečními paprsky a stoupající mízou. Je to vskutku "výtrysk" - zpěv světla a života v pročištěné a osvěžené mysli, na chvíli zaplavené vlnami citu.

Symbol pojednává o vědomí v těch nejinspirovanějších okamžicích radosti. Tyto "vrcholné" zážitky však mohou působit na více úrovních. Na té první a nejzákladnější jde o život sám, a o překovávání mnoha jeho krizí - RADOST A SÍLA NOVÝCH ZAČÁTKŮ.