Novoluní 12.4.2020

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Je na čase naučit se milovat sama sebe, teprve poté budete schopni skutečně milovat ostatní ... Louise L.Hay

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


Co je novoluní: jedná se o aspekt, jehož prostřednictvím se Slunce - symbolizující naše vědomí, nachází zastíněné Lunou - našimi instinkty. V momentě jeho vyvrcholení jsme napojeni na psychické impulsy prýštící z našeho podvědomí. Nezapomínejme: podvědomí znamená, že si neuvědomujeme, co se s námi děje. Můžeme pouze zpětně sledovat, jak jsme se cítili a jak naše pocity souvisí s našimi vzpomínkami například z dětství, mládí nebo z minulých životů. Dostáváme se do situace, která odráží téma týkající se toho, jak jsme v nejútlejším dětství subjektivně vnímali své rodiče. Celý proces je umocněný propojením aspektů novoluní s Lunárními uzly a Bílou Lunou. Bílá Luna/Selena symbolizuje dary a duchovní ochranu ohledně témat a zkušeností z našich minulých životů, které jsme zvládli a získali tak možnost je v současném životě nemuset opakovat a posunout se v evolučním vývoji lidstva dál.

Letošní dubnové novoluní se nachází ve znamení Berana v konjunkci s Merkurem a Venuší. Jedná se o silný nevědomý instinktivní impuls, v jehož průběhu se na základě naší subjektivní existence rozhoduje, jakým způsobem budeme do dalšího květnového novoluní přemýšlet a jakým způsobem budeme prosazovat naše životní potřeby.

Planety Merkur a Venuše patřily v Antice mezi tzv. psychopompy ( psychopompové jsou bytosti, duchové, andělé nebo božstva objevující se v mnoha náboženstvích, jejichž úkolem je doprovázet duše zesnulých do posmrtného života. Jejich rolí není soudit mrtvé, ale pouze jim zajistit bezpečný přechod ). Obě planety z astronomického hlediska sledujeme ze Země, jak obíhají Slunce. Nacházejí se nejblíže Slunci, což v horoskopu značí impuls zrození našeho energetického centra, které je v neustálém pohybu a především rozvoj našeho bytostného uvědomování se. Pokud září na obloze "našeho života", víme, že existujeme. Znamení, dům a aspekty, ve kterých se v grafu zrození Slunce nachází, ukazují na způsob naší schopnosti sebeuvědomění, sebeurčení a seberealizace.

Planeta Merkur (energetický vodič našeho nervového systému) v období současného novu tranzituje středem znamení Berana. Merkurovu funkci v horoskopu můžeme přirovnat rozvodu elektrické sítě v domech. Slunce vydá energetický impuls a pokud máme "zapnuté spínače", proudí "symbolicky" naším nervovým systémem k Venuši, vládkyni všech našich smyslů. Jejím vlivem dostává sluneční impuls tvar, dochází ke zhmotňování a oduševňování na základě probuzení schopnosti citového vnímání, připravuje se fyzická schránka a její přitahovací pole na to, aby tělo, duše a vědomí měli všechny vlastnosti na fyzické a citové úrovni nutné k přežití v pozemských podmínkách. Podle kvality představ o tom, jak by měl vypadat náš život (Venuše) jsme inspirováni k tomu se prosadit (Mars). Prostřednictvím planety Mars tyto vizualizace na fyzické úrovni aktivně prosazujeme. V případě selhání fyzické schránky bytosti a následné smrti dochází v "symbolickém vnímání" ke zpětnému pohybu životní energie (impulsu) prostřednictvím kvalit průvodců Venuše a Merkura k centru našeho vědomí (Slunci), jež naši fyzickou schránku opouští poslední.

Velká konjunkce Slunce, Luny, Merkura a Venuše ve znamení Berana představuje planetární konstelaci pod názvem stellium. Téma horoskopu tohoto dne, hodiny a místa je silně zaměřené na jeho kvality, jako jsou podnikavost, odvaha se nadchnout, bezstarostná důvěra, schopnost jít svou cestou nezatíženi zkušenostmi ostatních, nalézání nových poznatků, metod a řešení.

Samozřejmě sem patří též odvrácená strana znamení Berana , se kterou jsme nuceni se konfrontovat: svévolnost, tendence vykládat si svět podle svých potřeb. Nezájem o objektivní hlediska, ani o vysvětlení odborných stanovisek. Absence empatie. 

Planeta Saturn (moudrý stařec) se pohybuje ve druhém dekanu znamení Vodnáře, na krátký čas opouští kvadraturu s Uranem ve znamení Býka a má tak sílu udávat mentální hranici šílenostem a bezohlednosti, které nás nutí prožívat lidé sloužící společenskému systému, kteří vše vsadili pouze na zisk, intelekt a vědecký výzkum. Saturn ve Vodnáři ukazuje, jak dalece jsme propadlí tyranii vlastního rozumu. Jeho cílem ve Vodnáři je formování zdravé mysli ve společnosti, symbolizuje moudrost založenou na zkušenostech. V grafu novoluní stojí na vrcholu tzv. planetárního seskupení pod názvem "střecha". Ve spojení se Selenou se jedná se o konstelaci podporující a chránící pozitivní dění v našich životech, pokud budeme věřit našim představám. 

Sextil Saturna s jižním Lunárním uzlem v konjunkci s Bílou Lunu, a zároveň v sextilu na Lunu, Slunce, Merkura a Venuši v Beranu podporuje nasměrování naší životní energie a naší mysli k potřebě prosadit vlastní představu života v jeho čisté, ryzí formě na základě našich vrozených vlastností, na úrovni všech našich smyslů tolik důležitých na to, abychom byli energeticky a duševně silní jedinci na individuální i společenské úrovni. Tyto zkušenosti jsou založené na vzpomínkách z minulosti, z našeho dětství, z historie společnosti a života na zeměkouli. Venuše v Beranu jasně směřuje naše pocity a potřebu je prostřednictví Marse aktivně prosadit, abychom již nemuseli opakovat prožitky utrpení a odvážili si dovolit být každý sám sebou.

Pokud se v těchto dnech cítíte nesví a vyčerpaní, uvědomte si, že jste silně napojeni na kolektivní nevědomí celé společnosti, které symbolizují planety Pluto kvadrátující stellium v Beranu a Neptun kvadrátující Marse v Blížencích. Starý systém a lidé, kteří neumí změnit způsob svého myšlení se snaží držet u kormidla a informačně a myšlenkově ovlivňovat naše kolektivní podvědomí, vyvolávat neustálé konflikty a strach. Chovají se jako tetřev budící hrůzu tím, že roztáhne své peří. 

V zájmu změny výše zmíněné atmosféry ve společnosti, je třeba, abychom začali každý sám u sebe. Pocity vyčerpání, fyzická zranění, nemoci, těžké nálady a ztráta chuti do života jsou znamením, že neposloucháte vlastní intuici, vaše duševní potřeby a tak schopnost vizualizovat si spokojený a naplněný život přizpůsobujete rétorice medií, zaměstnavatelů, doktorů, , politiků, prodejných guru atd. a dále především následně vyvolanému strachu ve vašich myslích ze ztráty jistot a následné předčasné útrpné smrti v.

Jupiter a Saturn ve Vodnáři spojením v trigonu s Marsem v Blížencích rozpohybovali všechny existující a přístupné informační kanály a pomáhají nám zbavit se závislosti na jednostranném mediálním diktátu a poznat zákony pozemské i vesmírné s možností se na základě jejich uvědomění svobodně  rozhodnout a začít realizovat vlastní představu života. Ascendent v konjunkci s Jupiterem nám říká: Věř, překonej teorii třídní rozdílů a začni realizovat a prosazovat svobodu svoji a PRÁVO každého na sebeurčení.

Beranní novoluní aktivuje naši základní životní sílu a chuť se prosadit, nenechte se energeticky a hmotně vyčerpávat nesmyslnými restrikcemi, teoriemi postrádajícími logiku,  nesmyslnými zákazy a dalšími proti životu vám vnucovanými dlouhodobými plány "psychicky nemocných šílenců". Poslouchejte intuici. Beran, stejně jako Lev a Střelec jsou znamení posilující řeč intuice. Vydejte se za svými sny. Zjistíte, že nejste sami. Energie vědomí a Země stoupá, lidé se probouzí ze zlého snu. Možná pro některé vás bude příštích čtrnácti dnů energeticky náročných, ale pokud neslevíte a zvládnete svůj strach, budete si stát za svými názory a poznatky, vzájemně komunikovat a setkávat se s ostatními stejně smýšlejícími, po úplňku začnete sklízet první plody svého úsilí.

Přeji vám slunečné jarní dny a hodně radostných zážitků na vaší další životní cestě. Zdeňka Svobodová 


Sabyánské symboly:

12.4.2021 (4:33) NOV - konjunkce Slunce/Luna: 22° Beran 26':

BRÁNA DO ZAHRADY VŠECH SPLNĚNÝCH TUŽEB

Hojnost, kterou umožnila lidská soudržnost a součinnost

V kontrastu se syrovou a krutou cestou ke slávě a moci, symbolizovanou boxerem, nyní máme symbol dokořán otevřené a snadné cesty k naplnění. Lidská bytost těžko může přežít velké přírodní drama života, je-li sama; v organisovaných skupinách  lidé mohou v pravý čas své touhy naplnit. Život v 

hojnosti se teoreticky nabízí všem, byť třeba jako ideál, jako velký sen. Teno symbol lze rovněž vyložit v erotickém smyslu, vztáhnout jej k ženství. 

Dominuje zde vědomí kulturního člověka cíl: štěstí, což platí tím více, čím skromnější jsou jeho přání. Religiózní filozofie, jako např. Americká Nová Myšlenka, glorifikují tento sociální pocit hojnosti a povyšují jej na rozpínavý KOSMICKÝ OPTIMISMUS a kult úspěchu.


Venuše 26° Beran 43':

DÍKY PŘEDSTAVIVOSTI JE ZNOVU NABYTO ZTRACENÉ PŘÍLEŽITOSTI.

Revize postoje a vnitřní přehodnocení

Druhý stupeň pětičetné frekvence fází vždy stojí v kontrastu k prvnímu, ne však nutně v opozici. V tomto symbolu je jasné, že mysl, která byla příliš zahlcena podněty a posedlá vším tím, čeho by mohla v nové oblasti dosáhnout, může snadno zažít neúspěch. Žák neobstojí ve zkoušce, případně se mu zdá, že neobstál. Přitom byl možná tento "neúspěch" guruovým 

záměrem, aby se žáku stal podnětem k objevení nové schopnosti tím, co nazýváme "tvůrčí představivostí". Mysl si musí nejprve "představit" to, co člověk bude schopen dříve či později skutečně prožít. 

Na tomto stupni může být obtížné odlišit úspěch od selhání. Říká se, že nic nemůže tak selhat, jako úspěch. Co se počítá, je NEZLOMNÁ VÍRA při usilování o dosažení vlastních ideálů.