Novoluní 15.11.2020

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Je třeba různých forem života, aby mohl být stvořen svět. (Eileen Caddyová)

Každá konjunkce/NOV znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení. 


15.11.2020 (6:07) NOV - konjunkce Slunce/Luna: 23°Štír 18':

KRÁLÍK SE PROMĚŇUJE V DUCHA PŘÍRODY.

Pozvednutí animálních popudů na vyšší úroveň.

Králík je tradičně symbolem velké hojnosti potomstva, tudíž velkého důrazu na rozplozovací a sexuální procesy. "Duchové přírody" naproti tomu představují vyšší aspekty životních energií, jelikož se říká, že řídí síly, které nejsou běžně viditelné a kontrolují růst všech živých organismů, zejména v rostlinné říši. Symbol se tudíž vztahuje k transmutaci plodivé síly v éteričtější a subtilnější formu potence.

Ať už se jedná o sexuální touhu po potomstvu nebo agresivitu. Lze instinktivní pud pozvednout na novou úroveň. Jeho zaměření se může procesem TRANSSUBSTANCIACE (přeměna podstaty chleba a vína v podstatu těla a krve Kristovy).

Ascendent ve Štíru: Jsme motivováni  navazovat lidské vztahy založené na spoluprožívané pospolitosti. Z našeho podvědomí se noří nové kolektivní emoce a hodnoty. Začínáme rozumět realizaci a důležitosti navazování či posilování vazeb mezi všemi, s nimiž můžeme sdílet životní zkušenosti a prožitky.

.


Venuše opozice Mars 14.11.2020 (v přímém pohybu), kvadratura Jupiter, Pluto a Saturn najdete ZDE.

Merkur od 9.11.2020 ve Štíru (téma Prymula a jeho sesazení z ministerské pozice) a od v přímé opozici na Černou Lunu a retrográdního Urana v Býku.


Merkur ve Štíru opozice Černá Luna v Býku ZDE:

Jedná se o osu energie - zdroje. Hodnota ve všech jejích formách, kvalita na buněčné úrovni - DNA, kvalita hmotného - nehmotného majetku, hojnost - mentalita chudoby. Já, moje hodnota a jak svoji hodnotu prosazuji a prožívám ve spojení s hodnotami ostatních. 

Štírův pronikavý a hluboký intelekt je nyní aktivován Merkurem, velmi pravděpodobně přitahuje agresivitu těch, kteří ho cítí jako hrozbu. Takovými soupeři v naší minulosti mohli být ti, kdo měli znát více, třeba politické autority, učitelé, rodiče, sourozenci nebo kdokoli další, než my. Merkur ve Štíru v této konstelaci rezonuje se situacemi, které zviditelňují vše skryté, vědomí a situace procházejí hloubkovou kontrolou na všech úrovních vnímání a vynášejí do našeho vědomí vše, co jsme sami před sebou skrývali i vše, co před námi skrývalo naše okolí. Na základě pocitů znechucenosti odhalujeme podprahově cílené manipulace.  

Ve spojení s Černou Lunou nás Merkur konfrontuje s pocitem ztráty pevné půdy pod nohama a potřebou vystavět si v životě nový hodnotový řebříček. Začínáme vidět "Hydru". Vše, co je v našich myslích založené na manipulaci, závislostech ve spojení s hlubokou  

nesebedůvěrou, se řítí do bezedné černé díry. Je pouze na nás, kterou cestu v průběhu tohoto aspektu zvolíme, zůstaneme ve starém módu a necháme ostatní rozhodovat o našem životě a našem zdraví, protože jsme na to zvyklí. Nebo se rozhodneme vstoupit do situací, kterých se nejvíce bojíme. Tzn. v první fázi do domnělé "finanční nejistoty", do toho, že uvěříme vlastní intuici a začneme každodenně prosazovat hodnotou výměnu formou kvalitních mezilidských vztahů. Například podpoříme zemědělce tím, že nakoupíme jejich zboží. Místo nákupů prostřednictvím peněz vyměníme zboží za služby, které jsme schopni nabídnout ... nebo si založíme vlastní měnu, která bude kolovat v komunitě a tím si budeme navzájem předávat vše, co jsme každý jednotlivě schopni nabídnout ... nejtěžší je cesta ze systému, který nás na sebe navázal a probouzí v nás strach, že jiná cesta neexistuje a není nic nebo nikdo, na koho bychom se mohli spolehnout a to především sami na sebe.

Nejtěžší cesta je přestat dávat pozornost a životní energii mediím formou pocitu bezmoci, šoku a následného strachu. Ve chvíli, kdy mysl zaměříme k sobě samým a necháme se vést pocity uspokojení nebo neuspokojení, milými a přátelskými vztahy, harmonií a radostí, najdeme způsob, jak žít, zbavíme se sebezničujících závislostí. Setkávejme se, komunikujme o všem, co víme, cítíme, umíme, s čím souhlasíme nebo nesouhlasíme, čím jsme nebo nejsme ... nebojme se změny a spojujme se (atributy planety Venuše).


Venuše 22°Váhy 11':

DÍTĚ DÁVÁ NAPÍT PTÁKŮM Z FONTÁNY.

Starost prostých duší o blaho a štěstí méně vyvinutých bytostí, které žízní po obrodě.

Člověk, který postavil fontánu - možná že v pustině a s vynaložením důmyslu - poskytuje životně důležitou vodu žíznícím ptákům. Nejde k moři, ale přináší čistou, pitnou vodu ptákům, kteří ji potřebují. Spojení mezi "dítětem" a "ptákem" znamená spontánní, prostý vztah na spirituální úrovni, dotek duše v oblasti ryzích citů.

Co dostaneš od nekonečna, můžeš dát konečným bytostem, které po tom žízní. Člověk nemusí bezohledně a chamtivě ničit přírodu, může ji změnit v zahradu, jejíž zpívající fontány budou vábit ptáky. Můžeme zde použít klíčové slovo Marca Jonese: PÉČE A STAROSTLIVOST.