Retrográdní Saturn 2020

Konzultace k horoskopu, výklad karet anebo automatickou kresbu realizuji po dohodě předem též online přes internet nebo po telefonu

Zastavení a začátek retrogradity Saturna, vládce času 2020:

8.5.2020 (2:46') 1° Vodnář 58' - zastavení direktního pohybu

11.5.2020 (3:39) 1° Vodnář 58' - začátek retrogradity

24.9.2020 (21:15) 25° Kozoroh 21' - zastavení retrográdního pohybu

29.9.2020 (05:56) 22° Kozoroh 29' - začátek direkce

Návrat/vstup do Vodnáře: 17.12.2020


Sabyánské symboly:

1° Vodnář 58':

NEOČEKÁVANÁ PRUDKÁ BOUŘE A HROMOBITÍ

Nutnost rozvíjet vnitřní jistotu, která nám umožní čelit neočekávaným krizím.

Zde jde v prvé řadě o společenské, kolektivní procesy a o funkci jednotlivce v nich. Symbol samotný - "Neočekávaná prudká bouře a hromobití" - by mohl mít ve vyprahlém prostředí velmi pozitivní význam, avšak důraz na "neočekávanost" spíše akcentuje náhlý a nabezpečný charakter události. Taková bouře dokáže v suché, kopcovité oblasti způsobit ničivou povodeň. V každém případě se symbol vztahuje k události, na 

níž člověk není připraven - na ohrožení jeho díla.

Tato scéna zdůrazňuje skutečnost, že příroda umí předvést, jak jsou i ty zdánlivě nejtrvalejší výsledky konstruktivních aktivit člověka pomíjivé. Příval deště dokáže nepálené cihly proměnit v bláto. Všechny lidské instituce a výdobytky mohou být smeteny, klidně v den své největší slávy. "Prach jsi a v prach se obrátíš". Je to VÝZVA PŘÍRODY.

Význam retrogradity Saturna:

Jeho prostřednictvím jsme nuceni k tomu, abychom přijali duši (naše touha po lásce a životní harmonii)  jako součást života. Saturn v direktním (přímém) pohybu v nás promlouvá skrze hmotu, formu, které docilujeme nebo ji získáváme tím, že převezmeme v životě zodopovědnost za svá rozhodnutí a trpělivě přijmeme každodenní činnosti. Takže, když budeme chodit do jakékoli práce, vyděláme peníze, zařadíme se do společnosti ... atd. Retrográdní Saturn vyžaduje, abychom přijali práci nebo ji opustili především proto, že potřebujeme, aby nás duševně naplňovala. V období vnější stagnace událostí jsme nuceni zpracovávat zkušenosti z direktního pohybu a následně je realizovat na hlubší úrovni. (jednoduché přirovnání)

V tomto období zpracováváme vlastní strach, zároveň touhu a první "odvážné krůčky" k jejímu naplnění.

"Retrogradita této planety způsobuje, že člověk velkou část této reflexe používá jako vnitřní boj mezi vědomím svých ideálů, jejich použitelností a svou schopností naplňovat je svým životem. Martin Schulman"

Saturn ve Vodnáři:

Zákaz nebo odpor ke svobodě, extravagancím, individualitě, pokroku, utopii.

Významově nás spojuje se strachem z osamění, opuštěnost z toho, že podlehneme a že se rozvíjením svých osobních zvláštností vyloučíme z okruhu ostatních, takže nebudeme patřit nikam.

Jsme jím puzeni k chorobné sebestřednosti a neustálému malichernému lpění na svých libůstkách a zvláštnostech. 

Provádíme šílenosti, jenom, abychom se odlišili. Jsme posedlí reformními myšlenkami. 

Osvobození nám přinese zralost na základě životní zkušenosti a tím se dostaví uvolněné prožívání vlastní nezávislosti a osobitosti. Střízlivý postoj vůči všem experimentům a novotám. Pokud vynalézá a vyvíjí skutečně použitelné novinky.


Saturn v Kozorohu:

Zákaz nebo odpor k ctižádosti, vědomí povinnosti, spolehlivosti, odpovědnosti.

Působí prahově prostřednictvím strachu ze selhání, že ho budou ostatní kontrolovat, omezovat nebo ulačovat. Bojíme se brát si na svá bedra povinnosti.

Jsme puzeni k zarputilému plánování kariéry a rigidní přísnosti vůči sobě i ostaním. Máme sklony k sebezotročení. 

V životě se učíme zdravé sebekázni a ochotě převzít zodpovědnost, obezřelému úsilí o dosažení vzdálených cílů. Výsledkem je vyzrálá autorita. Střízlivá jasnost a realistické vidění světa.