1.2.2022 novoluní (06:48)

Každý člověk by si měl být vědom úrovně, na níž se nachází, i když se snaží postoupit na vyšší. Měl by hledat inspiraci a vzory, a zároveň pomáhat lidským bytostem, které stojí pod ním, postoupit výše. 

"Tvůrci života na Zemi, jsme my, každý sám za sebe."

"Ten, kdo jinému přeje zkázu, sám zanikne." (Pluto v Kozorohu)

Každá konjunkce - nov znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.  


Sabyánský symbol (12° Vodnář 20'):

NA ŠIROKÉM SCHODIŠTI STOJÍ LIDÉ NEJRŮZNĚJŠÍCH TYPŮ, ODSTUPŇOVÁNI DLE SVÝCH KVALIT ZDOLA NAHORU.

Nutnost rozeznávat odlišnosti typů a úrovní vývoje všude tam, kde spolu lidské bytosti žijí a pracují..

Symbol se zcela zřejmě vztahuje k vzestupnému procesu evoluce životních forem a vědomí. Zdá se, že vypovídá především o tom, že mezi lidskými bytostmi jsou rozdíly v úrovni. Ideál rovnostářství musí být vyvážen tím, že si uvědomíme, že hierarchie úrovní je přirozenou skutečností. Každý člověk by si měl být vědom úrovně, na níž se nachází, i když se snaží postoupit na vyšší. Měl by hledat inspiraci a vzory, a zároveň pomáhat lidským bytostem, které stojí pod ním, postoupit výše. 

To je velký evoluční princip dávej-ber, a platí ve společensko-kulturní evoluci stejně jako v rozvoji biologických druhů.

Symbol nás varuje před sentimentálním přeháněním našeho západního rovnostářství, které se v zásadě týká duchovní podstaty všech jedinců považovaných za "Boží děti" nebo spirituální monády. Každá lidská bytost je potenciálně božská jako individuální postava, ale PŘIROZENÝ ROZVOJ STAVŮ VĚDOMÍ je nevyhnutelnou realitou, kterou je nutno na společensko-mentální úrovni akceptovat.


Venuše retrográdní 11° Kozoroh 15' (sebehodnota, sebevymezení, zdroje):

VELKÉ HEJNO BAŽANTŮ NA SOUKROMÉM POZEMKU.

Tříbení a propagace aristokratických hodnot, jejichž prostřednictvím je člověk účasten evoluce života ke stále dokonalejším formám existence.

Život v sobě nese hierarchii hodnot, od nejhrubšího po nejjemnější, od drsného a ošklivého ke krásnému. Užitím biologických technik je člověk schopen vyvinout nové druhy, či přinejmenším značně vylepšit ty, které objevil v divočině. Tato schopnost je kořenem všech kulturních procesů. Divočina je proměněna v zahrady aristokracie, která má dost volného času, vkusu a peněz na to, aby vytvářela či podporovala 

vytváření krásných forem. To vše je společenský proces ve svém nejvyšším aspektu

Symbol ukazuje, jak může člověk při vytváření krásy a elegance spolupracovat s přírodou a využívat jak umu, tak přitažlivosti. Klíčovým slovem je ARISTOKRACIE.