Články

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Tranzit Černé Luny čtveráckým znamením Blíženců v období od 18.7.2021 do 13.4.2022 způsobuje svým vlivem přetížení našeho nervového systému prostřednictvím uměle vnucovaných a používaných informačních toků.

"Kdo chce získat odpověď na aktuálně nastolený problém zla, potřebuje v první řadě důkladné sebepoznání, tj. co možná nejlepší poznání své celosti. Musí bez slitování vědět, jakého dobra je schopen a jakých hanebných činů je s to, a musí se mít na pozoru, aby jedno nepovažoval za skutečné a druhé za iluzi. Obojí je skutečně pravdivé jako možnost a...

Kvě 17

Saturn

Symbol Saturna se skládá z křížku a půlměsíce. Symbolizuje nutnost sjednotit hmotu a formální stránku života s upřímnou touhou duše po sebevyjádření. Proto všechno, co člověk dělá, krystalizuje do podoby, v jaké to poté přidává k charakteru své duše. Hodnotu věcí nahlíží samotnou duší, která musí rozlišovat mezi tím, na čem se chce podílet a čemu...

V roce 1930 se v Los Angeles setkal Dane Rudhyar s Marcelem Edmundem Jonesem, a on byl laskav, že mu poskytl kopie cyklostylovaných astrologických kursů, které tehdy posílal členům sabyánské společnosti, jejímž byl zakladatelem ...