Články

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další ....

"Každý muž a každá žena (každý národ a každý kontinent) má svoji jedinečnou dharmu - tj. místo a funkci ve vyšším celku. Buďte sami sebou. Svobodná vůle je základní princip vesmíru, události závisí na tom, co uděláte vy sami, nečekejte na to, co udělají ti ostatní".

"Uranská vibrace je radostí revolty člověka proti věcem v něm samém, které bránily uskutečnění pravého společenství, je to radost z alchymistického cvičení, díky kterému jsou nánosy a zábrany uvolněny v oktávách širšího projevení se; je to radost z veškerého vykoupení - "přesáhnutí všech hrobů"." Elman Bacher

Každá konjunkce nebo novoluní znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku jejího završení.

Člověk nemůže ostatním "nic dát", pokud si neuvědomí, kým a čím je uvnitř, jaký je jeho potenciál a dokud se nerozhodne jej realizovat. (Venuše - Mars)

"Jakmile si člověk, stávající se jedincem, začne být objektivně vědom své povahy a základů svého lidství, nachází sílu a vnitřní pocit bezpečí tím, že slaďuje svou bytostnou identitu s místem ve vesmíru, kde sám působí." (Dane Rudhyar)