Články

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet.

Jedná se příležitost změnit přístup k sobě samým a dát našemu jednání nejhlubší duchovní význam směrem k tomu, co se zdá být hodnotné a žádoucí. V tomto období můžeme vytvořit hlubší a opravdovější vztah našeho bytostného já a vzorců chování, vytvořenými vědomým ego.

"Kdo chce získat odpověď na aktuálně nastolený problém zla, potřebuje v první řadě důkladné sebepoznání, tj. co možná nejlepší poznání své celosti. Musí bez slitování vědět, jakého dobra je schopen a jakých hanebných činů je s to, a musí se mít na pozoru, aby jedno nepovažoval za skutečné a druhé za iluzi. Obojí je skutečně pravdivé jako možnost a...

V roce 1930 se v Los Angeles setkal Dane Rudhyar s Marcelem Edmundem Jonesem, a on byl laskav, že mu poskytl kopie cyklostylovaných astrologických kursů, které tehdy posílal členům sabyánské společnosti, jejímž byl zakladatelem ...