Články

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další ....

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

Alchymický proces funguje skrze rozvoj každého jednotlivce, každého páru i skupiny individuí, a to spiritualizací pojímání lásky, jakož i rozvojem a uplatňováním inteligence. Sebeláska se tak mění na lásku k spolubližnímu a potomkům, egoistická uzavřenost na péči o rodinu a společenství, ve kterém žijete. Síly sexuality jsou z hlediska svého...

"Uranská vibrace je radostí revolty člověka proti věcem v něm samém, které bránily uskutečnění pravého společenství, je to radost z alchymistického cvičení, díky kterému jsou nánosy a zábrany uvolněny v oktávách širšího projevení se; je to radost z veškerého vykoupení - "přesáhnutí všech hrobů"." Elman Bacher

Je-li aktivní síla symbolické vztaženosti mezi činy individuálního já a rytmem universálního Celku užita pozitivně, stává se každá situace v životě jedince příležitostí k růstu a k tvůrčímu vyjádření Ducha v člověku. Je-li užita negativně, pak, jak píše Marc Jones ve svém úvodu k "Symbolické astrologii" - "se vše spojuje, aby se proti němu velmi...