Články

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další ....

"Z oceánu se noří nový kontinent: když nová životní fáze opouští stadium vytoužené představy a skutečně se potvrzuje. Tou technikou je prostě dovolit nekonečnému potenciálu operovat a to s neomezenou spontaneitou. To znamená dosáhnout stavu, kdy vědomé Ego už není kontrolním faktorem." Dane Rudhyar

"Mystik může prožívat vzepětí představivosti a transcendentní vize, musí se však vracet zpět na pevnou zem, k úkolu, který má ve svém sociálním prostředí. "

"Mé západní vzdělání mi vštípilo lásku k teorii a mé indické školení mě naučilo ochotně obětovat teoretické pochopení za zkušenost a logiku za existenci." (John Mumford - Velká kniha o čakrách a kundalini)

V období od 20.8.2022 - 25.3.2023 se setkáváte a budete setkávat s tendencí ve společnosti dobýváním osobní moci pomocí slov. Jste nuceni k poznání, že nelze někomu něco adekvátně vysvětlit, pokud to nerozeberete a nezjistíte, na jakém základě to funguje; Mars v Blížencích je spojen se všemi druhy komunikace a techniky, jako jsou media - internet,...

"Impuls směrem vzhůru je srážen strachem a nejistotou; podstata konfliktu tkví v tom, že síly tlaku směrem k budoucnosti a tahu směrem k minulosti jsou vyvážené."

Čím více budeme Saturna ve své mysli chápat jako určitý prvek lidského nitra, tím méně jej budeme mylně považovat za signifikátora zátěže nebo frustrací. (Elman Bacher, Hlubinná astrologie)