TAROT

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Realizuji též působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další ....

Proč Tarot:

Přirozeností naší mysli je poznávat sama sebe, svůj život a okolní svět pomocí symbolů, jako jsou například televize, auto, pes, pivo, lyže, peníze ... Mona Liza z filmů například: Jíst, meditovat, milovat a další a další ...

Od narození, našeho prvního nádechu, začínáme vnímat sami sebe v kontrastu s okolním světem prostřednictvím vědomí. To nám umožňuje orientovat se v současném životě a přirozeně se vymezovat.

Díky času stráveném v prenatálu a genetickým informacím od našich předků a lidstva, jako takového, od prvopočátku jeho vědomé existence, máme však hluboko ve své duši ukryté obrovské množství vzpomínek a zkušeností, které naše vědomí nedokáže plně obsáhnout. Ty se derou na povrch prostřednictvím nečekaných a zdánlivě nepolapitelných pocitů a nálad, s nimi spojených překvapujících vizí a vhledů.

Někdy nás děsí, jindy díky nim upadáme do vášnivého nadšení, aktivity či pasivity, radosti nebo smutku. Spojují nás s námi samotnými. Naše vědomí oplývá díky tomuto cyklickému procesu schopností obrovské imaginace, která umožňuje naší mysli udržet nás a naše tělo při životě. S tajemstvími našeho podvědomí se propojujeme buď ve spánku, ve snech nebo při kreativní tvorbě (umění, pohybu, zpěvu, komunikaci) při meditaci ...)

Tuto řeč podvědomí nám zprostředkovávají a pomáhají pochopit různé psychologické techniky a alternativní směry, které lidstvo používá již odedávna, jako je například Astrologie nebo Tarot a mnohé další. Probouzí v nás tvořivost, fantazii, víru v to, že vše, co nás v životě potkává, má hlubší a opodstatněný smysl. Schopnost přijetí vlastní imaginace je jediným skutečným lékem na naše psychické problémy, protože nám ukazuje cestu vedoucí z labyrintu různých neživotaschopných konceptů v naší mysli směrem k přijetí sebe sama, k přijetí své vlastní intuice, vnitřního hlasu, kreativitě a tím možnosti dosažení osobní svobody.

Výklad tarotových karet vám může pomoci nalézt cestu a po chopení toho, co v současnosti prožíváte.

Jaké vztahy a z jakého důvodu vás potkávají nebo zda to, či ono má nebo nemá zdárný průběh. Patří k tomu všechno, co nás v každodenním životě ovlivňuje, jako například: zdraví, práce, děti, rodiče, cestování, peníze, láska atd. Tento systém pracuje na základě rezonance, kdy vše je se vším propojené a tudíž naše vnitřní nastavení přitahuje k sobě takové situace a takové informace, které nám ukazují náš postoj. a nutí nás ke změně vedoucí k dosažení duševního i tělesného zdraví a spokojeného života. Vysvětlují motivace a průběh, který by mohl následovat, pokud by jsme nechtěli změnit

svůj postoj, nebo nás pochválí za to, že jdeme v souladu se svým vnitřním nastavením a proto nám jdou příležitosti na ruku.

Vše, co v životě prožíváte a životní postoj, který máte k vám přitahuje lidi a příležitosti takové, které vám ukazují vaše vlastní já. Na stejném principu pracují i karty, které si pokaždé vytáhnete ty, jež rezonují s vaším nastavením i se situacemi, které jste buď prožívali od narození a ovlivňuje to váš současný život nebo které na vás v současné chvíli působí nejintenzivněji.

Prostřednictvím výkladu tarotovými kartami se můžete díky řeči jejich rozsáhlého množství symbolů a archetypů dozvědět, v jaké se nacházíte životní situaci a podle druhu tématu, který momentálně řešíte, vám pomohou najít cestu a vysvětlení, jakým způsobem lze ve vašem životě pokračovat. Pokud vás tato nabídka zaujala a chcete nebo potřebujete nahlédnout do tajů svého bytí prostřednictvím řeči Tarotu, ráda vás přivítám.

Zdeňka Svobodová.

Pokud znáte hodinu, datum a místo svého narození, výklad doplňuji analýzou vašeho horoskopu narození.


Výklad karet na Pilsen busking festu 2022: