Stránky se službami podporujícími kreativitu, seberegeneraci a sebepoznání

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizujeme po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další ....

"Nechť jsou všechny cítící bytosti šťastny"


Že se někdo narodil pod určitým znamením (nebo má v něm ascendent,) ještě automaticky neznamená, že člověk takový opravdu je, že má všechny charakteristické vlastnosti zvýrazněné a připravené k vystavení ve výloze. Znamená to pouze, že je od narození vybaven určitou zásobou možností, o jejichž realizaci by se měl snažit.

Člověk do svého horoskopu roste, podobně, jako se semínko rozvíjí v rostlinu. Konstelace hvězd odpovídá určitým způsobem struktuře vaší osobnosti, hvězdy o vás vypovídají, ale neurčují váš osud (Liz Greenová)    

29.4.2023 - 13.6.2023: T - kvadratura Jupiter, Severní Lunární uzel, retrográdní Merkur kvadratura Mars v Raku a retrográdní Pluto ve Vodnáři. Jak na to: "Vždy existuje možnost začít znovu, na novém hodnotovém základě. To, co se váhavě vynořilo z oceánu nekonečných možností, nyní ve vskutku individualizované formě existence čelí úplně novému světu. Důležité je zde uvědomění si vlastních kořenů a napojení se na ty nejzákladnější skutečnosti, které člověk představuje. Jinak bude jeho revoluční snažení díky lidské chtivosti pouze lehce pozměněným způsobem znovu ztělesňovat ty samé věci, které zničilo. Díky kvadratuře v tomto období společnost rezonuje s emocemi chtivosti a žádostivosti. Chtivost je zvrácenou identifikací sociálního cítění, stejně jako je chtíč zvrácenou identifikací touhy po lásce. Chtivost je možné proměnit na dychtivost, její synonymum, která se tak stává o trochu smysluplnějším pohonem v totálním docilování vlastní vize nebo snu, docilování realizace změny. Nyní je možné tyto projevy lidské mysli a cítění kreativně použít nebo zneužít."


28.5.2023 tarotová karta na dnešní den (na podporu, čištění kolektivního podvědomí a posílení srdeční čakry lidstva):

KRÁL DISKŮ - ztělesňuje mužskou stránku elementu Země. To znamená usilování o majetek, jistotu a hmatatelné hodnoty a vedle toho i smysl pro realitu. Pro něj platí jen činy, žádná slova, přání nebo dobré úmysly. Vyjadřuje snahu o dosažení něčeho trvalého, pevného a spolehlivé opakování toho, co je vám důvěrně známé. Přitom má jemný cit pro vše uskutečnitelné a účelné, jakož i spolehlivý, instinktivní smysl pro vhodné příležitosti udělat dobrý obchod. Tato karta symbolizuje také chápání času, poznání, že trvalé hodnoty zrají pomalu a ochotu trpělivě čekat a nic neuspěchat. Vedle toho je výrazem i smyslné, poživačné přirozenosti a snahy uspokojit vlastní žádosti. Jeho negativní stránku představují nenasytný zhýralec, bezcitný čachrář a v neposlední řadě pohodlný lenoch, jak ho geniálně ztvárnil Gončarov ve svém Oblomovovi. Na úrovni vědomí svědčí o tom, že je vaše pozornost zaměřená na realitu a uskutečnitelné věci, místo abyste sledovali příliš vznešené, šlechetné cíle. Zároveň prozrazuje období, v němž na jedné straně usilujete o realistický a solidní obraz světa a na druhé straně se snažíte uskutečnit podle možností svá přání a dobré úmysly. Vychytralý král mincí odhaluje, že je pro vás nejdůležitější skutek, hmatatelný výsledek a že někdy raději volíte cestu pomalého pokroku, nelze-li (nejprve) velkého cíle jinak dosáhnout.

DOPORUČENÍ: přistupujte s radostí k realizaci svých plánů a jedná-li se o povolání nebo finanční záležitosti, dokažte svůj spolehlivý instinkt pro dobré. seriózní obchody. Nenechte se zviklat, zůstaňte trpěliví a dopřejte si dost času, aby vám brzy nedošel dech. Uvědomte si, že si tato záležitost vyžaduje především váš smysl pro realitu. Zkoumejte, zda jsou vaše plány uskutečnitelné, kolik úsilí vás to bude stát a zda se to vůbec vyplatí. Dobře a včas si rozmyslete, kolik času v tomto případě potřebujete, abyste neplánovali příliš krátkodobě.


7.5.2023 (15:36) - 5.6.2023 (14:46) Venuše v Raku: tento tranzit rezonuje, startuje a podporuje díky sextilu s Jupiterem v Beranu spontánní změnu a docilování stability ve vztazích, rodinném zázemí. Probouzí vaši sentimentalitu, něhu, romantičnost, oddanost, ochranářství a citlivost vůči potřebám svých nejbližších a k atmosféře domova jako takového, dále vaše hluboké city, snadnou zranitelnost, bezbrannost skrytou za škraboškou důstojnosti, dobrosrdečnost a soucitnost, proměnlivost, nepředvídatelnost a něžnou lásku. Propojuje vás s potřebou pozornosti, opatrného zacházení a s vaší nedůvěřivostí, zranitelností a potřebou ochrany. Tato ochrana má kvalitu ochrany mateřské lásky, která potřebuje vyživovat, vychovávat ale současně lpí na svých partnerech. V osobních vztazích objevíte potřebu mít pro svoje bezpečí pocit stability. Díky své citlivosti jste zvyklí mít od dětství nasazené společenské masky, chránící vás proti proti reakcím, které nerezonují s nastavením vašeho jemného vnitřního světa. Ve vašich partnerských a dalších vztazích se bude otevírat vášnivost a citovost se vzájemným propojováním prostřednictvím vlastních hlubokých citů a potřebou jejich opětování a oceňování. V tomto období budete konfrontováni se svojí hlubokou citlivostí, náladovostí a hledáním bezpečí prostřednictvím pevného emociálně bezpečného "rodinného" zázemí. Patří sem také hluboké propojení s přírodou, fantazií a projevením vlastní tvořivosti. Do 5.6.2023 bude docházet ke změnám ve vztazích, jejich ukončováním nebo naopak nalezením nových, vzájemně více uspokojujících propojení.

16.5.2023 (15:42) vstup Jupitera do Býka: vládcem astrologického znamení Býka je planeta Venuše ("malé štěstí" rezonuje s vibracemi druhého domu horoskopu), s jejíž energií se mísí vibrace Jupitera ("velké štěstí"), a tehdy přinášejí člověku "hojnost financí" - Jupiter se tak realizuje skrze věci pozemské (16.5.2203, 15:42 - 25.5.2024, 22:53). To se děje v případě, že vykonáváte práci, která vám vyhovuje, která vás baví a že ve svém zaměstnání můžete naplno uplatnit to nejlepší ze své osobnosti. Jinými slovy, Jupiter vám může bohatství "přinést na stříbrném podnose" tehdy, pokud dostanete příležitost realizovat to nejlepší, co ztělesňujete. To pochopitelně přináší otázku: A co člověk, který je schopen vykonávat jen rutinní a stereotypní práci? Ten si přeci nemůže svoji práci zamilovat, vykonává ji jen proto, aby vydělal peníze a pak přežil, ne? Jistě, takový člověk dokonce dokáže najít i motivaci pro zvýšení své výkonnosti nebo kvalifikace, pokud si spočítá, že se mu to vyplatí, co se týká mzdy, a to i v těch případech, kdy jde o jednotvárnou práci. U každého člověka je vždy dostatek prostoru pro vnitřní rozvoj a ti s vás, kdo se snaží rozvíjet svoji osobnost samovolně až podvědomě, děláte pro svoji práci nejvíce. O kolik se totiž zlepšíte jednotlivě vy sami, o tolik se pochopitelně zlepší i to, co děláte. Jupiter nejenže "miluje ty, kdo štědře rozdávají", ale také rozdává pomocnou ruku tomu, kdo se snaží zlepšit se. (Elman Bacher) Během tranzitu Jupitera znamením Býka bude docházet k aktivaci víry ve vlastní subjektivní sílu každého z nás.

17.5.2023 (23:16) Jupiter v Býku přímá kvadratura Pluto v Kozorohu: období, které po vás požaduje objevení vrozené schopnosti psychických a duchovních změn na základě přijetí sebe sama. Tento proces od 22.4. - 12.6.2023 rezonuje s propojováním s vaší silnou přesvědčivostí a s vašimi sebeléčivými a léčivými schopnostmi. Kvalita kvadratury aktivuje výše zmíněnou změnu prostřednictvím toho, že vlivem vnějších tlaků čelíte nebo vy sami realizujete téma zneužívání moci, ovládání, přesvědčování a svádění, fanatismus a aroganci a velebení fixních idejí (chtivosti). Díváte se na, nebo v sobě objevujete téma nutkavosti a tendenci k neurózám. Toto planetární spojení vás konfrontuje s nutností hluboké proměny, důvěry v archaické prasíly - síly, které se samy obnovují a smysl pro vše hluboké a "intelektuálnímu materialismu" skryté. "Inspirace, ač původní a individuální, začíná dostávat formu podmíněnou kulturním, společenským a náboženským prostředím, v němž se tvůrčí člověk nachází. Ruce, které píší, hrají na nástroj nebo tvarují hmotu jsou jeho vlastní a jeho nutkání čí zpětný ráz toku inspirace povstal z kolektivní mysli člověka." Během tranzitu Jupitera znamením Býka bude docházet aktivaci víry ve vlastní subjektivní sílu každého z nás.

20.5.2023 (15:53) vstup Marse do Lva

23.5.2023 (6:54) Mars ve Lvu kvadratura Jupiter v Býku

27.5.2023 (13:55) Jupiter konjunkce Severní Lunární uzel v Býku:

2°Býk 27' ELEKTRICKÁ BOUŘE: Kosmická síla schopná transformovat veškeré implikace přirozené existence. Z nebe přicházející projev aktivní síly versus čistý, zurčící potůček. Za každým přirozeným sebevyjádřením stojí ohromná moc "Duchovního pole", které samo je jen jedním z myriád aspektů Tvůrčího slova, jež je původcem tohoto vesmíru. Někdy se stává, že tato aktivní síla přiměje pozemskou osobnost akceptovat, možná v posvátné úctě, duchovní potenciality jejího vyššího nebeského osudu. Zkušenost se zásahem této moci může člověka osvítit i zdrtit. Na tomto stupni existuje, přinejmenším potenciální, možnost "zjevení". Vědomí asi bude NAVŠTÍVENÍM hluboce zneklidněno, avšak substance individuálního bytí může být tím prožitkem oplodněna.

11.6.2023 (4:20) návrat Pluta do Kozoroha