Stránky se službami podporujícími kreativitu, seberegeneraci a sebepoznání

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizujeme po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další ....

"Nechť jsou všechny bytosti šťastny ..."


Že se někdo narodil pod určitým znamením (nebo má v něm ascendent,) ještě automaticky neznamená, že člověk takový opravdu je, že má všechny charakteristické vlastnosti zvýrazněné a připravené k vystavení ve výloze. Znamená to pouze, že je od narození vybaven určitou zásobou možností, o jejichž realizaci by se měl snažit.

Člověk do svého horoskopu roste, podobně, jako se semínko rozvíjí v rostlinu. Konstelace hvězd odpovídá určitým způsobem struktuře vaší osobnosti, hvězdy o vás vypovídají, ale neurčují váš osud (Liz Greenová)    

20.3.2023 tarotová karta na dnešní den (na podporu, čištění kolektivního podvědomí a posílení srdeční čakry lidstva):

SEDMIČKA POHÁRŮ - karta klamu a iluzí, faty morgany a nejasností. Naznačuje, že si děláte falešné iluze, klamete sami sebe a podléháte i klamu zvenčí. Zpravidla je předzvěstí nějakého zklamání a je třeba ji chápat jako naléhavé varování před přízraky. Tato karta má však i jednu potěšitelnou stránku: slibuje totiž neočekávanou pomoc, jste-li ochotni se vzdát zbytečných nadějí a přání a koncentrovat se pouze na jediný, zato však realistický cíl. Na úrovni vědomí tato karta upozorňuje na dobu snění a vidění světa přes růžové brýle. Pokud jste si tohoto klamného zdání vědomi, prožijete dobu opojných zážitků, které se však obejdou bez zlých následků. Necháte-li se ale zaslepit tímto mámením, jež mylně považujete za skutečnost, nevyhnete se nepříjemnému vystřízlivění. Nejsoudnějším projevem kalichové sedmičky je únik ze skutečnosti, kolísavý krok do iracionality, rozpad důvěrně známých hodnot, následkem čehož se svět změní v pošetilé snové obrazy, jež později zmizí jako mýdlové bubliny.

DOPORUČENÍ: Po nějakou dobu smíte tonout v těch okouzlujících obrazech svých snů a plout na obláčku. Oddejte se touhám, putujte ve své fantazii k ostrovu blažených. Čerpejte z těchto obrazů sílu. Dostanete nápad, který byste měli uskutečnit. ale koncentrujte se opravdu jen na tento jediný cíl. Setká se s dobrým ohlasem. Odvažte se smělé vize. Nechte se inspirovat obrazy vlastní fantazie a snů, aniž byste se přitom stali obětí svého umění kouzlit. Rozhodněte se jen pro jeden z těchto obrazů a snažte se ho s veškerou houževnatostí změnit ve skutečnost. Přitom můžete počítat se spontánní pomocí ostatních.


27.2.2023 (13:30) - 28.3.2023 (20:44) Mars kvadratura Neptun: emocionálně budete v tomto období nastaveni bojovat za vyšší duchovní ideály nebo se naopak budete mít tendenci utápět v pocitu ztráty životního směru, v různých náladách, závislostech a nemocech. Kvadratura ve své první fázi způsobuje, že můžete být ve chvíli, kdy nevědomky dáte v bojovném opojení svoji emoční energii nějaké vnější "charismatické autoritě-teorii, filosofii, víře" a nebude se to dít v propojení s vaším skutečným vnitřním nastavením a hlasem intuice, energeticky oslabeni. Mars v Blížencích vládne slovem, teoretizováním a tendencí k "tunelování". V kladném případě tato energie rezonuje se zručností, chytrostí a schopnosti emocionálně manévrovat na více úrovních vašeho života. V negativním případě může v období tohoto tranzitu odhalit "falešné vůdce" a "energetické tuneláře", kteří okrádají ostatní o životní energii a hlavně vás přivede k uvědomění, v jakých oblastech se vy sami necháváte obelhávat a okrádat. Zda se jedná o invazi zvenčí nebo zda se vnitřně snažíte udržet si jakousi životní iluzi a raději uvíznete v závislostech, sebelítosti, že se vše neustále opakuje, že s tím nejde nic dělat a v dalších domněnkách, než abyste se zodpovědně postavili za svá přání, vydali se na cestu za realizací svého životního plánu, využili tranzitu vícestranného Marse v Blížencích (článek Mars jako vládce roku) a věnovali svoji emoční energii pročištění vlastních myšlenkových konceptů týkajících se tématu oběti, seberegeneraci a sebevyléčení.

7.3.2023 (10:15) vstup Saturna do Ryb: vytváří citlivost v jednání s ostatními. Při své pouti životem se často cítíte zranitelní. bezradní a bezbranní. Tato kombinace planety a znamení otevírá uvědomění si vaší skryté sklíčenosti a strachu projevit svoji jemnost, fantazii a citovost. Prostřednictvím hluboce vrytého zvyku sebepotlačování ve vás může vyvolávat neradostné škarohlídské pocity, paniku nebo jiný možný stihomam. Může se vám zdát, že jste obětí prostředí, v němž se pohybujete a jste zde jakýmisi mučedníky. Tento 2,5 roku trvající tranzit vás bude učit vnímat a žít život podle vlastních individuálních potřeb, nikoli podle potřeb vašeho okolí, nějaké falešné víry a systému, ve kterém žijete. Přesto má toto přecitlivělé období svoji dobrou stránku, kterou lze při správném zaměření úspěšně využít. Bude docházet k aktivování vaší schopnosti účastného a současně věcného i účelného přístupu k "věci" ve fungování společnosti a ve spojení s kosmickými (nikoli lidskými) zákony. Přestaňte se bát dávat svým přáním, snům a touhám pramenícím v hloubi vaší duše novou reálnou formu. Odhoďte ve své mysli okovy intelektuální a materiální závislosti - materiálního "jha" a otevřete se prožitkům prosté srdečné radosti. Fenomenální svět vám to vrátí velkým množstvím životadárné - léčivé energie a přirozeným (nenásilným a nevykalkulovaným) propojením s ostatními stejně smýšlejícími, vnímavými a cítícími  bytostmi.

16.3.2023 Venuše přímá kvadratura Pluto - téma kvadratury v sabyánských symbolech - DŮSTOJNÍK DÁVÁ INSTRUKCE SVÝM MUŽŮM PŘED SIMULOVANÝM ÚTOKEM POS OSTROU PALBOU - Každému složitému a ve své podstatě nebezpečnému společenskému rituálu, v němž je zjevné či skrytě ukryta síla, musí předcházet důkladný nácvik - symbol pojednává o procesu integrace jedince do společenského Celku, společenství, okultního Bratrstva. Jejím závěrečným klíčovým slovem může být ZHODNOCOVÁNÍ. Celé scéně dominuje pojem skupinové hodnoty.

16.3.2023 konjunkce Slunce, Merkur a Neptun v Rybách v přímé kvadratuře s Marsem v Blížencích - téma kvadratury v sabyánských symbolech: ŽENA SI V ZAHRADĚ ZALÉVÁ KVĚTINY - Rozvoj mentálních sil, na nichž je založeno vědomí ega - Psychomentální založení lidské bytosti vyrůstá z naplnění a transcendence biologických funkcí a popudů, podobně, jako když stoupá míza, objevuje se pupen a vyráží do květu. Staré přísloví říká: "Jaké kořeny, takové květy". Vědomí se k tomuto úžasnému rozkvětu upíná; zahrnuje svou pozorností, svojí láskou - bohužel nezřídka láskou majetnickou (,... to je moje zahrada!") Tím se rozvíjí ego. Může se rozvinout i negativně, zle, pokud pozdní mráz zničí pupeny. Symbol, v zásadě se vztahující k povšechné situaci vývoje ega. Klíčovým slovem je KULTIVACE.

21.3.2023 (18:25) novoluní v Beranu - začátek Nového astrologického roku - první jarní den

23.03.2023 první vstup Pluta do Vodnáře: v průběhu tranzitu tímto znamením se ukáže, že ne všechny části světa mají stejné procesy. Projdou nezbytnými fázemi ve svém historickém vývoji. 2024-2043 (nejedná se o Věk Vodnáře) definitivně bude procházet Pluto Vodnářem - můžeme čekat vědecké objevy, jejichž dopad na život si ani nedovedeme představit. Ve společnosti se již tento rok aktivuje uvědomění si individuální lásky ke svobodě, vynalézavosti, výstřednosti a touhy po nezávislosti každého z nás, kdo žijeme na planetě Zemi. Budeme se nejen my sami, ale také současné mocenské struktury nuceni naučit - připouštět si, že stejné nároky na důstojný život mají všechny cítící bytosti nejen úzká samozvaná skupina lidí. V budoucnu nás mohou čekat revoluce, převraty a velké společenské změny. V prvních letech tohoto tranzitu může dojít ze strany bezohledných mocenských struktur uvízlých v přežitém patriarchálním systému a ve vlastní pýše, ke snaze zneužití zbraní hromadného ničení a "nově objevených" zdrojů energie - jako lidstvo se s nimi budeme v průběhu let seznamovat, učit se s nimi konstruktivně zacházet a smysluplně je využívat. Planeta Pluto rezonuje s hlubokou změnou způsobu, jakým používáte svoji mysl. Pluto je v tradičním pojetí chápána jako zlovolná planeta, avšak její pravý význam tkví v tom, zda jdete cestou svého životního poslání v propojení s vibracemi srdeční lásky, sebepoznání a sebepřijetí nebo, zda se této cestě bráníte a pouze se přizpůsobujete jednoduššímu způsobu prožívání života z pohodlnosti a ze strachu, že nebudete přijati "společností" v sebedestruhující závislosti na "výhodách", které vám nabízí a tím díky svému intelektuálnímu materialismu a pýše popíráte vlastní vrozenou kreativitu - talenty, základní přírodní zákony a zázrak možnosti vašeho zrození v tomto těle. Pluto ve Vodnáři v astrologickém jazyce požaduje hlubokou změnu a zjemnění toho, jakým způsobem používáte vaši mysl na úrovni osobní a zároveň tato fenomenální změna používání mysli rezonuje, propojuje se na celosvětové úrovni se všemi cítícími bytostmi mimo vám násilně vnucovaná media, internety a další lidskou rukou vyrobené komunikační prostředky. V průběhu tohoto tranzitu dochází ke změně informačního pole planety v propojení s vesmírnými - přírodními zákony. Podrobný text je v přípravě.

25.3.2023 (12:10) vstup Marse do Raka: podléhá zde emocionálnímu jednání, hlavně afektu a fantazii, praktická úvaha je potlačována. Projevuje tendenci k silným citovým výlevům. Tento tranzit aktivuje silné vyzařování, které přitahuje a aktivuje veškeré vztahy ve společnosti. Je tichý, nemá rád násilí a hlučnost. V tichosti "bojuje" za emocionální klid a vzájemné propojování. Podrobný text je v přípravě.