Astrologie, Tarot, Kraniosakrální terapie - biodynamika, Somato emocionální uvolnění, Reiki: stránky se službami podporujícími kreativitu, sebepoznání a seberegeneraci 

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizujeme po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další ....

"Nechť jsou všechny cítící bytosti šťastny"


Že se někdo narodil pod určitým znamením (nebo má v něm ascendent) ještě automaticky neznamená, že člověk takový opravdu je, že má všechny charakteristické vlastnosti zvýrazněné a připravené k vystavení ve výloze. Znamená to pouze, že je od narození vybaven určitou zásobou možností, o jejichž realizaci by se měl snažit.

Člověk do svého horoskopu roste, podobně, jako se semínko rozvíjí v rostlinu. Konstelace hvězd odpovídá určitým způsobem struktuře vaší osobnosti, hvězdy o vás vypovídají, ale neurčují váš osud (Liz Greenová)    

3.10.2023 tarotová karta na dnešní den (na podporu, čištění kolektivního podvědomí a posílení srdeční čakry lidstva):

I MÁG - vyjadřuje chytrost, šikovnost, sebevědomí a aktivní utváření života. Znamená dobu, v níž lehce a úspěšně řešíte i nesnadné problémy a zkoušky s bdělým vědomím a životní chytrostí. Ačkoli je tato karta výrazem síly vědomí, nejsou opomíjeny ani pocity a jiné nevědomé síly. Právě naopak - Kouzelníkem naznačené mimořádné vlivy a efektivnost spočívají v tajemství vyšší harmonie mezi vědomím a nevědomím. Takto vzniklá vnitřní jistota dokáže hory přenášet. Karta svědčí o síle vašich myšlenek, hluboké schopnosti přesvědčit ostatní a dovednosti, o kterých jste se domnívali, že nejsou ve vašich možnostech. Mimoto naznačuje kouzelník rozšiřování obzorů a smysl pro podstatné věci, přesahující vaše běžná hlediska. Na hlubší úrovni upozorňuje na schopnost vědomě, rozhodně a s vlastní zodpovědností utvářet váš osud a řešit životní úkoly.

DOPORUČENÍ: ukažte intenzitu svých pocitů a prožívejte plně svoji duševní sílu. K realizaci vlastních záměrů přistupujte s jistotou a důvěrou. Celou věc zvládnete šikovně a přesvědčivě. Vypracujte si jasnou koncepci a přesvědčivou strategii. Využijte svou šikovnost a iniciativu. Osvoboďte se od mínění ostatních a dojděte k vlastnímu jednoznačnému přesvědčení. Brzy zvládnete svůj úkol a pak zažijete, jak lehce vám jde vše od ruky.

5.6. (14:46) - 9.10.2023 (2:01) Venuše ve Lvu: rezonuje zde s dramatickým a prudkým vyjadřováním, impulsivním, dětsky radostným nadšenectvím a chutí se prosadit a přidat se k ostatním kreativcům. Podporuje radost ze života a chuť kreativně se předvádět. "Jsem velmi potěšena a nadšena, že jsem vám dovolila se se mnou seznámit." V průběhu tohoto tranzitu se ve vaší psychice propojuje vědomí a uvědomění s vašimi pocity sebehodnoty a touhy po harmonii. V kvadratuře na Urana toto spojení rezonuje s nutností vaší změny v přístupu ke skutečným životním hodnotám, jejichž prostřednictvím můžete posílit pozitivní vliv z přirozeného působení vaší životní energie a vztahů, které navazujete s okolním světem. V trigonu na Chirona v Beranu posiluje nutnost a silnou potřebu sebeprosazení se, sebeléčení a propojení se s neomylným hlasem vlastní intuice. Ač znamení Lva rádo žije a předvádí se ve vnějším světě - situace, která nyní vládne na nebeské báni vás vede k nutnému návratu a přijetí vašeho vnitřního světa a jeho potřeb, zároveň díky tranzitu Marse a Merkura znamením Panny, pomalému a důkladnému obnovení všeho, z čeho budete v následujících měsících moci čerpat novou a přesněji zacílenou životní sílu.

16.5.2023 (15:42) vstup Jupitera do Býka: vládcem astrologického znamení Býka je planeta Venuše ("malé štěstí" rezonuje s vibracemi druhého domu horoskopu), s jejíž energií se mísí vibrace Jupitera ("velké štěstí"), a tehdy přinášejí člověku "hojnost financí" - Jupiter se tak realizuje skrze věci pozemské (16.5.2203 (15:42) - 25.5.2024 (22:53)). To se děje v případě, že vykonáváte práci, která vám vyhovuje, která vás baví a že ve svém zaměstnání můžete naplno uplatnit to nejlepší ze své osobnosti. Jinými slovy, Jupiter vám může bohatství "přinést na stříbrném podnose" tehdy, pokud dostanete příležitost realizovat to nejlepší, co ztělesňujete. To pochopitelně přináší otázku: A co člověk, který je schopen vykonávat jen rutinní a stereotypní práci? Ten si přeci nemůže svoji práci zamilovat, vykonává ji jen proto, aby vydělal peníze a pak přežil, ne? Jistě, takový člověk dokonce dokáže najít i motivaci pro zvýšení své výkonnosti nebo kvalifikace, pokud si spočítá, že se mu to vyplatí, co se týká mzdy, a to i v těch případech, kdy jde o jednotvárnou práci. U každého člověka je vždy dostatek prostoru pro vnitřní rozvoj a ti s vás, kdo se snaží rozvíjet svoji osobnost samovolně až podvědomě, děláte pro svoji práci nejvíce. O kolik se totiž zlepšíte jednotlivě vy sami, o tolik se pochopitelně zlepší i to, co děláte. Jupiter nejenže "miluje ty, kdo štědře rozdávají", ale také rozdává pomocnou ruku tomu, kdo se snaží zlepšit se. (Elman Bacher) Během tranzitu Jupitera znamením Býka bude docházet k aktivaci víry ve vlastní subjektivní sílu každého z vás.

12.7.2023 (22:39) - 29.1.2025 (11:26) Lunární uzly na ose Beran - Váhy: Toto postavení po Vás požaduje abyste začali stát na vlastních nohou a rozhodovali se na základě toho, co sami chcete nebo potřebujete. Musíte se naučit vážit sami sebe. Cesta nejmenšího odporu znamená, že dovolíte druhým, aby vás ovládali, nebo se zcela přizpůsobujete a děláte jenom to, co po vás druzí chtějí.

27.8.2023 (10:02) - 12.10.2023 (00:42) Mars ve Vahách (v pádu): individuální aktivita každého z nás je v tomto znamení zaměřená na změnu společenského chování, vyvažování konfliktů v ní, což může být mnohdy velmi vyčerpávající. Přináší sebou potřebu spolupráce a respektu i uznání okolí. Energie Marsu je ve Vahách velmi ovládaná, je zde v protilehlém znamení a nemůže tzv. běžet pouze za svým osobním cílem, jak máme ve zvyku. Projev planety je zde převážně duševního typu, takže posiluje především vaši emocionálně-duševní energii. Na citové a praktické, účelové záležitosti bude vydáváno neobvykle málo energie. Na emocionální úrovni rezonuje s půvabným vystupováním a podporuje štědrost a přívětivost každého, který je ochotný spolupracovat, jak se patří na Váhy. Obvyklé sebevědomé chování Marsu je Vahami umírněné. Hněv, vášeň nebo nadšení mysl neovládnou. Přesto se můžete snadno rozrušit při pocitu nespravedlnosti. Nereaguje extrémním způsobem, ale rezonuje s netypicky důrazným prosazováním se, nazná-li, že se někdo vůči němu zachoval nepoctivě. Vzpírá se všemu, co ohrožuje klidný život, nebo co je zkrátka nesprávné nebo nespravedlivé. Objektivní a nevzrušivý přístup k věci vám dá dobré předpoklady se důstojně prosadit v soudních jednáních a dalších institucích a domoct se spravedlnosti. Mars ve Vahách ve vás může pobouzet pomalost a línost, takže pozor na to. V tomto období dojde k ustálení navázání nových vztahů. Spíše, než draní se kupředu, bude vítězit chuť být se svým okolím zadobře a zbytečné nepřátelení zde nebude padat na úrodnou půdu. 4.9.2023 návrat Venuše ve Lvu do direkce (přímý pohyb)

15.9.2023 (22:18) - 13.12.2023 (7:59) direktní Merkur

23.9.2023 (08:50) - 23.10.2023 (18:20) Slunce ve Vahách

23.9.2023 ˇ08:50) Podzimní rovnodennost

29.8.2023 (3:47) - 27.1.2024 (8:43) retrográdní Uran v Býku 

4.9.2023 - 31.12.2023 retrográdní Jupiter v Býku

15.9.2023 (22:52) novoluní v Panně

29.9.2023 (12:00) úplněk na ose Beran - Váhy

9.10.2023 (19:23) Venuše konjunkce Černá luna v Panně konjunkce Luna ve Lvu

10.10.2023 18:00 - 21:00 astro-setkání na téma Venuše - mladší sestra matky Země (sebehodnota, cítění, přitahovací pole, hojnost) v rodinném klubu Motýlek v Hodkovicích nad Mohelkou. Miniseminář o tom, že odpovědi na zásadní otázky života máte ve svém nitru, jen jsou skryty pod nánosem všedních starostí a tužeb, a tak je třeba je znovu najít, vytáhnout na světlo nebo-li stejně jako podle antiky došlo ke zrození Venuše, uransky zrodit...

20.10.2023 (7:04) direktní Merkur konjunkce Slunce ve Vahách