Astrologie, Tarot, Kraniosakrální terapie - biodynamika, Somato emocionální uvolnění, Reiki: stránky se službami podporujícími kreativitu, sebepoznání a seberegeneraci 

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizujeme po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další ....

"Nechť jsou všechny cítící bytosti šťastny"


Že se někdo narodil pod určitým znamením (nebo má v něm ascendent) ještě automaticky neznamená, že člověk takový opravdu je, že má všechny charakteristické vlastnosti zvýrazněné a připravené k vystavení ve výloze. Znamená to pouze, že je od narození vybaven určitou zásobou možností, o jejichž realizaci by se měl snažit.

Člověk do svého horoskopu roste, podobně, jako se semínko rozvíjí v rostlinu. Konstelace hvězd odpovídá určitým způsobem struktuře vaší osobnosti, hvězdy o vás vypovídají, ale neurčují váš osud (Liz Greenová)    

10.4.2023 tarotová karta na dnešní den (na podporu, čištění kolektivního podvědomí a posílení srdečního centra lidstva):

XVI VĚŽ - karta naznačuje, že jste se uzavřeli ve věži poskytující údajnou jistotu, která se však začne náhle otřásat. Přitom se jedná o struktury a dimenze, jež se staly příliš bezvýznamnými a těsnými. To se může týkat přesvědčení a životních zásad, jakož i pojetí jistoty v povolání a ve financích a v neposlední řadě i přátelství a jiných osobních vztahů. V každém případě symbolizuje Věž koncept poskytující vám dříve v rozumné míře jistotu a pocit bezpečnosti, kterému jste však už odrostli. Zpravidla jde o překvapivé zkušenosti (někdy o opravdový záblesk ducha), způsobující rozpad starého systému. Protože je postižena domnělá základna vašich jistot, považujete zpočátku tyto náhlé změny za katastrofu. Po překonání prvního šoku s ulehčením pocítíte, že jste byli zbaveni staré zátěže. Tento průlom může být vyvolán vlastním poznáváním nebo i vnějšími vlivy. I Ging se k tomu vyjadřuje takto: "Bouře zdolá blesky a hromy rušivé napětí v přírodě." Karta vystihuje nenadálé, částečně zdrcující poznatky, které otřesou dosavadními pevnými přesvědčeními, představami nebo dokonce celkovým obrazem světa. Přitom se jedná o nepříjemné poznatky, jež v sobě již delší dobu nosíte (jako "zlé") předtuchy, ale zatím jste je úspěšně potlačovali. Teď se však derou násilím do vašeho vědomí, ničí utkvělé či dokonce nutkavé představy a vaše dosavadní pojetí jistoty změní v trosky. Často si až se zpětnou platností uvědomíte, že tato fáze byla uvolněním cesty ke skutečně vlastnímu a živému pohledu na věc či počátku svobody, jak jej působivě popisuje Krišnamurty ve své stejnojmenné knize. Vzdáleněji může Věž poukazovat na revolucionářské vědomí a v neposlední řadě i na náhlé vyřešení dlouho nepřekonatelného problému, stručně vyjádřeného: "Heureka" (našel jsem).

DOPORUČENÍ: Zatím jste nebyli přitom, nezúčastnili jste se hry, nýbrž jste se oddělili od ostatních a skryli se za vysokými zdmi. Teď však přišel čas vše riskovat. Měli byste se připravit na to, že značně znejistíte pod tlakem událostí a že se zhroutí mnohé z toho, co vám zatím poskytovalo podporu a jistotu. Ale můžete si být jisti, že na vás za povalenými zdmi a zničenými fasádami čeká bohatství života. Pak uvidíte, že vaše domnělá ochrana byla pouhým vězením, z jehož chladu se derete přes trosky k pravému a vroucímu životu. Uvědomte si , že vaše dosavadní strategie byly chybné a že jste uvězněni ve "věži pomýleného vědomí". Buď je váš postoj příliš přísný, úzkoprsý, a nebo je vám jistota nade vše ostatní. Přijměte záblesk poznání, který vás osvobodí od starých zvyklostí. Vytvořte dostatečný prostor pro nenadálé poznatky a neobvyklé myšlenky, i když právě proto, že se vám zdají ohromující. Nelitujte svých starých představ, pokud se rozpadnou, protože pak budete mít možnost dospět k novému, vhodnějšímu postoji.

16.5.2023 (15:42) vstup Jupitera do Býka: vládcem astrologického znamení Býka je planeta Venuše ("malé štěstí" rezonuje s vibracemi druhého domu horoskopu), s jejíž energií se mísí vibrace Jupitera ("velké štěstí"), a tehdy přinášejí člověku "hojnost financí" - Jupiter se tak realizuje skrze věci pozemské (16.5.2023 (15:42) - 25.5.2024 (22:53)). To se děje v případě, že vykonáváte práci, která vám vyhovuje, která vás baví a že ve svém zaměstnání můžete naplno uplatnit to nejlepší ze své osobnosti. Jinými slovy, Jupiter vám může bohatství "přinést na stříbrném podnose" tehdy, pokud dostanete příležitost realizovat to nejlepší, co ztělesňujete. To pochopitelně přináší otázku: A co člověk, který je schopen vykonávat jen rutinní a stereotypní práci? Ten si přeci nemůže svoji práci zamilovat, vykonává ji jen proto, aby vydělal peníze a pak přežil, ne? Jistě, takový člověk dokonce dokáže najít i motivaci pro zvýšení své výkonnosti nebo kvalifikace, pokud si spočítá, že se mu to vyplatí, co se týká mzdy, a to i v těch případech, kdy jde o jednotvárnou práci. U každého člověka je vždy dostatek prostoru pro vnitřní rozvoj a ti s vás, kdo se snaží rozvíjet svoji osobnost samovolně až podvědomě, děláte pro svoji práci nejvíce. O kolik se totiž zlepšíte jednotlivě vy sami, o tolik se pochopitelně zlepší i to, co děláte. Jupiter nejenže "miluje ty, kdo štědře rozdávají", ale také rozdává pomocnou ruku tomu, kdo se snaží zlepšit se. (Elman Bacher) Během tranzitu Jupitera znamením Býka bude docházet k aktivaci víry ve vlastní subjektivní sílu každého z vás.

12.7.2023 (22:39) - 29.1.2025 (11:26) Lunární uzly na ose Beran - Váhy: Toto postavení po Vás požaduje abyste začali stát na vlastních nohou a rozhodovali se na základě toho, co sami chcete nebo potřebujete. Musíte se naučit vážit sami sebe. Cesta nejmenšího odporu znamená, že dovolíte druhým, aby vás ovládali, nebo se zcela přizpůsobujete a děláte jenom to, co po vás druzí chtějí.

31.12.2023 návrat Jupitera do direkce

20.1.2024 (22:33) Pluto (konjunkce Slunce) vstup do Vodnáře: období, ve kterém dochází k hluboké změně v hodnocení svobody a nezávislosti a v možnostech individuálního rozvoje každého jednotlivce. Tento proces bude probíhat především prostřednictvím uvědomění si prožitků vlastní moci a bezmoci v duchovní oblasti.

27.1.2024 (8:43) - 1.9.2024 (16:50) Uran v Býku v direkci 

25.2.2024 - 14.6.2024 vliv konjunkce Jupiter - Uran v Býku (21.4.2024 přímá konjunkce Jupiter - Uran v Býku): tato konjunkce probíhá vždy jednou za čtrnáct let (rozmezí vlivu tranzitu před čtrnácti lety: cca 5.4.2010 (Ryby) - 8.3.2011 (Beran)). Letošní konjunkce stimuluje společensky a také v každém z vás osobně nutkání k "náhlému vnitřnímu životnímu růstu". Co se týká kvalit znamení Býka, spontánně jste více propojeni s překvapivými poznatky ohledně přijímání vlastních životních potřeb, fyzického i duševního zdraví, touhy žít naplněný a uspokojující osobní život. Pokud žijete v souladu se svými potřebami a nejste mentálně ztraceni ve vlivech zvenčí, vyvolávajících ve vás podvědomě paniku a strach, pociťujete a jste propojeni s hluboce prožitými pocity štěstí a vnitřní víry ve vlastní svobodu a vlastní vrozený potenciál. Možná jste udiveni a cítíte se nejistě, když místo propojování se s vnějším světem tak, jak jste byli zvyklí, vám dělá dobře být sami se sebou v činnosti nebo prostoru, který vyhovuje pouze vám. Nebojte se tohoto procesu aktivujícího ve vás objevení vašeho individuálního smyslu života, těšte se z toho, že vám přináší pocity radosti a optimismu z přítomného okamžiku. Odvažte se přijmout a žít vlastní ideály. Nacházíte se v období, kdy jste více citliví a více si uvědomujete, jaké čelíte demagogii, vytváření nepřirozené umělé image a neustálému vyvolávání nejistoty ve společnosti. Díváte se na tendenci vás manipulovat prostřednictvím ultramoderních cílů vyvolávajících existenční tíseň a výstředností hraničící se ztrátou vlastní hranice a životní síly. Jedná se o konjunkci ve znamení Býka, který není ve své podstatě bojovný, protože mu jde o vytvoření pevného fyzického a duševního základu, pouze z nich můžete ve skutečnosti čerpat životní energii. Teprve po přijetí tohoto psychického procesu budete schopni začít navazovat smysluplný vztah s okolím světem a nově ho společně vytvářet. Venuše vládnoucí znamení Býka a její motto: "Pouze vaše pocity vám říkají, kam máte ze své vrozené podstaty namířeno."

1.4.2024 (23:13) - 25.4.2023 (13:43) retrográdní Merkur

5.4.2024 (4:04) Slunce konjunkce Severní Lunární uzel a Chiron v Beranu: tento rychlý aspekt aktivuje možnost každého z vás se vědomě a emocionálně dotknout potencionality vašeho zrození - aktu seberealizace. I přes všechny vyvstanuvší vnější překážky, silnější nálady, bolesti hlavy, iracionální strachy, nemoci a další..., je prostřednictvím Slunce aktivovaná vaše schopnost vstoupit vědomě na osobní cestu za naplněním svých vnitřních tužeb nezávislých na vnější vlivech na základě intenzivního pocitu, projevu vzteku, nutkavé potřeby. Je třeba tyto touhy začít v zájmu vašeho duševního a tělesného zdraví realizovat - jít si za nimi. Jedná se o rychlý proces, kdy sami nestíháte tento impuls úplně prožít. Výsledek této spontánní aktivity pochopíte později.

10.4.2024 (21:16) Mars přímá konjunkce Saturn v Rybách

12.4.2024 (0:00) Retrográdní Merkur konjunkce Slunce, Chiron a severní Lunární uzel v Beranu: Direkce a retrogradita Merkura

21.4.2024 přímá konjunkce Jupitera s Uranem v Býku

24.4.2024 (00:51) úplněk na ose Býk - Štír