20.1.2024 II. vstup Pluta do Vodnáře

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizujeme po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další.

"Jediným vodítkem, jak se k vlastnímu životu postavit, je vaše osobní zkušenost, nikoli zvnějšku předkládané teorie o něm". 

23.3.2023 první vstup Pluta do Vodnáře

20.1.2024 (22:33) druhý vstup Pluta do Vodnáře

02.05.2024 (02°Vodnář 06') návrat Pluta do retrogradity

1.9.2024 (14:24) návrat Pluta do Kozoroha

12.10.2024 (29°Kozoroh 39') návrat Pluta do direkce

20.11.2024 (0:01) - 11.3.2043 (9:24) Pluto ve Vodnáři


02.05.2024 (22:16) 02°Vodnář 06' návrat do retrogradity:

NEOČEKÁVANÁ PRUDKÁ BOUŘE A HROMOBITÍ

Nutnost rozvíjet vnitřní jistotu, která nám umožní čelit neočekávaným krizím.

Přímá kvadratura se znamením Býka podporuje energie či aktivity, které lze přisoudit přirozenému vývoji jednotlivce. Zde však jde v prvé řadě o společenské, kolektivní procesy a o funkci jednotlivce v nich. Symbol samotný "Neočekávaná prudká bouře a hromobití" - by mohl mít ve vyprahlém prostředí velmi pozitivní význam, avšak důraz na 

"neočekávanost" spíše akcentuje náhlý a nebezpečný charakter události. Taková bouře dokáže v suché, kopcovité oblasti způsobit ničivou povodeň. v každém případě se symbol vztahuje k události, na níž není člověk připraven - na ohrožení jeho díla.

Symbol zdůrazňuje skutečnost, že příroda umí předvést, jak jsou i ty zdánlivé nejtrvalejší výsledky konstruktivních aktivit člověka pomíjivé. Příval deště dokáže nepálené cihly proměnit v bláto. Všechny lidské instituce a výdobytky mohou být smeteny, klidně v den své největší slávy. "Prach jsi a v prach se obrátíš". Je to VÝZVA PŘÍRODY.


Pluto ve Vodnáři 2024 - 2043:

v průběhu tranzitu tímto znamením se ukáže, že ne všechny části světa mají stejné procesy. Projdou nezbytnými fázemi ve svém historickém vývoji. 2024-2043 definitivně bude procházet Pluto Vodnářem (nejedná se o Věk Vodnáře). V průběhu tohoto tranzitu můžeme čekat vědecké objevy, jejichž dopad na život si ani nedovedeme představit. Ve společnosti se již tento rok (2023) aktivuje uvědomění si individuální lásky ke svobodě, vynalézavosti, výstřednosti a touhy po nezávislosti každého z vás, kdo žijete na planetě Zemi. Budete se nejen vy sami, ale také současné mocenské struktury nuceni naučit - připouštět si, že stejné nároky na důstojný život mají všechny cítící bytosti, nejen úzká samozvaná skupina lidí. V budoucnu vás mohou čekat revoluce, převraty a velké společenské změny. V prvních letech tohoto tranzitu může dojít ze strany bezohledných mocenských struktur uvízlých v přežitém patriarchálním systému a ve vlastní pýše, ke snaze zneužití zbraní hromadného ničení a "nově objevených" zdrojů energie - jako lidstvo se s nimi budeme v průběhu let seznamovat, učit se s nimi konstruktivně zacházet a smysluplně je využívat (od roku 2012 Věk Býka). Planeta Pluto rezonuje s hlubokou změnou způsobu, jakým používáte svoji mysl. Pluto je v tradičním pojetí chápána jako zlovolná planeta, avšak jeho pravý význam v tomto znamení tkví v tom, zda 

jdete cestou svého životního poslání v propojení s vibracemi srdeční lásky, sebepoznání a sebepřijetí. anebo se této cestě bráníte a pouze se přizpůsobujete jednoduššímu způsobu prožívání života z pohodlnosti a ze strachu, že nebudete přijati "společností" v sebedestruhující závislosti na "výhodách", které vám nabízí a tím díky svému intelektuálnímu materialismu a pýše popíráte vlastní vrozenou kreativitu - talenty, základní přírodní zákony a zázrak možnosti vašeho zrození v tomto těle. Pluto ve Vodnáři rezonuje s procesem náhlé změny - uvědomění si smyslu vašeho života a toho, co v něm je a co není důležité. Odvahy vstoupit na neznámou půdu s tím, že necháte minulost daleko za sebou. Díky tranzitu Urana, vládce Vodnáře znamením Býka posiluje schopnost našich organismů přijímat všeprostupující vesmírnou energii a smysluplně ji používat. Vodnář, pokud prochází změnou, nejde pomalou cestou, ale pod vládou Urana skáče přes oktávy.  Pluto zde rezonuje s hlubokou nutnou změnou a zjemněním toho, jakým způsobem používáte vaši mysl na osobní úrovni. Zároveň tato fenomenální změna používání mysli - uvědomění -  rezonuje, propojuje se na celosvětové úrovni se všemi cítícími bytostmi mimo vám násilně vnucované teorie a šílené plány prostřednictvím medií, internetu a další lidskou rukou vyrobenými komunikačními prostředky. V průběhu tohoto tranzitu dochází ke změně informačního pole planety v propojení s vesmírnými - přírodními zákony (osa Býk - Štír), k vašemu návratu k řeči vašich smyslů, intuice a obnovení komunikace s matkou Zemí. 


Rezonance Pluta ve Vodnáři s ději v naší společnosti bude ničit veškerou korupci v technologickém sektoru a všech dalších sektorech, které souvisí s archetypem Vodnáře, všechny snahy samozvaných vládců po obsazení celého světa. Pluto ničí, aby znovu vybudovalo. V současné době lidé ztrácejí důvěru v tyto instituce, ztrácejí důvěru v mainstreamová media, konvenční media a dokonce chuť studovat na vysokých školách a získat titul bude z velké části zastaralé. Mgr., Phdr... se změní na to, jestli opravdu víte, o čem mluvíte nebo jestli to pouze papouškujete z knih, internetu nebo jestli vás k tomu někdo další nutí. Encyklopedická paměť není garant toho, že člověk umí a má dispozice získané informace dostatečně třídit a používat moudře ve prospěch plnohodnotného života na Zemi. Titul sám o sobě totiž neukazuje na to, jestli víte, o čem mluvíte.  

Poukazují na to především vaše praxe, vrozené schopnosti a zkušenosti (nástup kvalit znamení Býka). Moc se bude přesouvat zpět k lidem. Začne se probouzet lidská kreativita... 

V tomto znamení po vás Pluto bude požadovat, aby jste stáli za svojí individualitou a originalitou v zájmu působících základních kosmických zákonů - proudění životadárné energie (osa Býk - Štír). 

Nezapomeňte, že Pluto má symbolicky ve vašich životech jediný cíl. Ato ten, aby jste se přestali bát být sami sebou, přijali se ve všech formách vašeho zrození a začali prostřednictvím srdečního centra vědomě prožívat každému z vás vrozený soucit a laskavost. 

2.5.2024 (22:16) Venuše 4° Býk 12°: pocity, sebehodnota, sebevymezení, sebepřijetí...

HRNEC ZLATA NA KONCI DUHY

Bohatství pocházející ze spojení nebeské a pozemské přirozenosti.

V knize Genesis je duha symbolem Boží úmluvy s Noem. Ve v šech mytologiích různými způsoby zpodobňuje spojující proces - nebo most, který používají božské bytosti, navštěvujíce smrtelníky. Individuálnímu vědomí připadá toto spojení prchavé - duha přece nikdy nekončí tam, kde právě jste; přesto je zdrojem symbolického, obecně platného blahobytu. Veškerý blahobyt pak, a to ve velmi reálném slova smyslu, pochází z "obchodu", to jest z propojování myslí a ze smluv, a je tudíž založen na víře v hodnotu slibu.

V symbolu dostáváme určitý návod, který nám připomene symbol stupně druhého, "elektrickou bouři". Člověk se nesmí dát zastrašit projevem nebeské moci, protože vede k plodnému kontaktu s bytostmi světla. Je to přirozený způsob SPOJENÍ, vedoucí k transsubstanciaci hmoty.