REIKI

Konzultace k horoskopu, výklad karet realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo online přes internet. Působení energií na dálku: harmonizace prostoru, kde bydlíte nebo pracujete, energetické čištění traumatických situací, energetické posilování organismu a další ....

Terapie Reiki:

Reiki je vlastně v překladu univerzální životní energie, stejně jako u Indů prána nebo v Číně čchi. Reiki má svou vlastní moudrost.


Systém léčení spočívá v tom, že terapeut pokládá klientovi ruce na tělo nebo do jeho energetického pole ( aury ) a nechává tuto energii proudit přes ruce.

 Tělo léčeného si vezme pouze tolik energie, kolik k léčení, či lépe k harmonizaci sebeléčebného procesu potřebuje. Proto je naprosto zbytečná obava z toho, že by se dalo Reiki předávkovat. 

Energetická těla, která, jsou-li brána jako celek, tvoří auru, jsou poškozována nevhodným myšlením, životním stylem, nemocemi...atd. 

Tím je přirozená obrana, kterou nám dávají, narušena.

Energetická těla mají na sobě trhliny a ve většině případů i díry. 

Při Reiki terapii dochází k vyčištění a zacelení aury, před kterým však následuje harmonizace všech energetických center na těle.

Touto cestou, Reiki terapií, je možno dát příjemný a léčivý dotek, jež léčí a uvolňuje nejen vaše tělo fyzické, avšak působí na celou vaši podstatu. Na tělo, duši i ducha.


Reiki není ani náboženství, ani sekta. 

Reiki je "životní síla" a je možno jej používat také jako podpůrnou terapii při závažných onemocněních.

Protože je Reiki láskou, nemůže nikdy ublížit. 

Jak Reiki regeneruje, detoxikuje a posiluje:

Naším tělem procházejí energetické dráhy - meridiány a máme i energetická centra - čakry. 

Reiki pomáhá při odstraňování bloků na těchto meridiánech či čakrách i jednotlivých orgánech. 

Klient může tyto bloky pociťovat jako chlad nebo brnění. 

Tím, že se tyto dráhy uvolní, dochází ke zlepšenému zásobování určité oblasti těla energií, která může opět volně proudit.

Reiki léčí také tak, že odstraní jemně a pozvolna psychickou příčinu nemoci. 

A když je odstraněna příčina, zmizí i následek - nemoc.

Víme přece, že 95 % všech nemocí vzniká v psychice člověka a Reiki ovlivňuje výrazně právě psychický stav klienta.


Výuka Reiki a zasvěcení: I.stupeň, II. stupeň a III. stupeň/ 3 x 3 dny.

Pravidelně se setkáváme jednou za čtrnáct dní a praktikujeme Reiki ve skupině. Během těchto setkání dochází k hlubšímu spojení, seberegeneraci a pochopení principů Reiki.