Astrologické konstelace

Setkáváme se jednou za čtrnáct dní na předem dané astrologické téma.

ASTROLOGICKÉ KONSTELACE NA TÉMA: 

VENUŠE/vztahy  - nalézání vnitřního já a svého potenciálu.

30.7.2022 10:00 - 18:00 (sobota)

Cena: 1000,- Kč/os 

Sebehodnota, sebevymezení, schopnost navazovat smysluplné láskyplné vztahy, potřeby a touhy, hojnost, jak v sobě podpořit bohatství vnitřní i vnější, čištění přitahovacího pole, znovuobjevení vlastní kreativity a radosti ze života. Čištění vztahů.

Místo konání: Alfasped logistik v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Maximální počet účastníků: 7 osob

Je třeba předem nahlásit hodinu, datum a místo svého narození.

Astrologická konstelace spojená s tvorbou koláže nebo kresby, jedná se o prožitkovou techniku, která vám napomůže k pochopení vašeho postoje v určitých životních situacích, k pochopení vlivu a uvědomění si propojení vlivů vnějšího světa s vlastním vnitřním já. Otevírá schopnost kreativity, možnost si mnohé uvědomit, pochopit, případně na základě vlastní vůle změnit svůj postoj a tím zkvalitnit svůj život i život svého okolí.

Pro životní energii je charakteristické, že z objektivního hlediska není přítomna ve světě jevů; je dána pouze ve specifickém základu zkušenosti. "Za běžných okolností se psychická energie projevuje vždy formou specifických psychických jevů jako pudy, přání, rozhodnutí, afekty, pracovní výkon atd. Zvláštním případem vědomého zaměření psychické energie je  

například vůle. Pokud je však psychická energie přítomna pouze potencionálně, projevuje se v podobě zvláštních dovedností, možnosí, postojů atd. " Konstelace, regrese, arteterapie a další ... pomáhají návratu k nevyčerpatelné zásobárně sil nevědomí, jeho dosud skrytým možnostem a schopnosti jej ve svém životě realizovat, zbavit se nezdravých závislostí a podle vlastních přání, představ, naplnit život hojností a láskou". 

ARTETERAPIE JE:

Arteterapie je léčebná metoda, která pomocí výtvarného umění podporuje schopnost člověka vnímat smysly a vyjádřit své pocity. Pomáhá v případě, kdy už slova nedokážou pojmenovat problémy, které trápí tělo i duši. K dosažení svého cíle využívá tato léčba různé formy umění - kresbu, malbu, modelování, grafiku, sochařství, koláže a jiné. Výsledek tvůrčí činnosti léčitel nehodnotí z estetického hlediska.

Pokud máte zájem, nahlaste hodinu, datum a místo Vašeho narození. Během dne budeme s horoskopy pracovat.


Venuše: je téměř velká jako Země, představuje princip souvislosti, způsob, jakým milujeme, a to, co považujeme za krásné. Vyjadřuje vše, po čem toužíme a co se snažíme k sobě přivábit, naši touhu sladit se s druhými, najít v životě potěšení, náklonnost či lásku, dávat a brát a cítit, že si nás druzí cení. Venuše ztělesňuje jako zrcadlo naší duše to, co je nám drahé - ať je to osoba, věc nebo myšlenkový ideál. Zrcadlo je také astrologickým symbolem Venuše.

Je spojená s učením, jak si máme vybírat, a s vytvářením vnitřní síly a zdrojů, které dávají našim hodnotám trvalejší charakter. Představuje schopnost rozpoznat a dát tvar těm věcem, kterých si vážíme, takže naše osobní volby mohou být jisté a autentické.

Také přispívá k daru vidět rozdíly a podobnosti a ke schopnosti vidět jednu věc v souvislostech s jinými. Intenzita, s níž někoho nebo něco milujeme, ukazuje, jakou to má pro nás cenu. Čím je tato hodnota větší, tím více jsme připraveni ze sebe dát. V horoskopu zrození ukazuje, jak je pro nás snadné nebo těžké dát něco ze sebe druhé osobě.

Jestliže projektujeme Venuši do druhých lidí, tak to znamená, 

že nemáme schopnost sebelásky a nemůžeme se cítit užiteční, dokud nás někdo nemiluje. Venuše zastupuje vlastnosti, kterých si na sobě ceníme a chceme, aby si jich na nás vážili i druzí.

V ženském horoskopu bude ukazovat, jak se jeho nositelka projevuje v romantické a sexuální oblasti. Venuše v mužském horoskopu naznačuje typ ženy, který bude muže sexuálně přitahovat, stejně jako ženskou stránku jeho duše. Venuše přináší harmonii, intimitu, smyslnost a touhu po lásce, sexu a vztazích. Popisuje druh zpětných vazeb, které potřebujeme vnímat u druhých, aby se v nás probudila hluboká vnitřní láska.

Naše kvality dané Venuší jsou nedílnou součástí každého blízkého vztahu. Jestli-že jsme schopni vybudovat harmonický vztah - milovat, chápat, vážit si druhého pro to, kým opravdu je - pak můžeme říct, že plně využíváme energii Venuše. Když umíme vyjadřovat Venuši pozitivně, tak přitahujeme lidi a situace, které nás obohacují a posilují náš dobrý pocit. (Annie Lionnet, ASTROLOGIE)

Přihlašovací formulář: