Direkce a retrogradita Merkura

06.09.2023

 Když se podíváte na váš život, vidíte, jak je ten pocit klidu v mysli a ve vašem životě křehký. Jak je křehká stabilita. Čím víc rozumíte tomu, co děláte, čím víc rozumíte tomu, jak žijete váš život, tím víc se vaše pochopení stává hlubším, mysl klidnější, otevřená a propojená s hlasem srdce. (Buddhismus)

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Když se Slunce a Merkur (R) zarovnávají do  konjunkce, označuje to polovinu retrográdního cyklu Merkuru. Důvodem, proč je to v cyklu tak důležité, je to, že se podobá novoluní, tzn. že ve vás může vyvstat nový nápad - impuls. V našem moderním světě věříme, že jsme původem všech našich myšlenek my. Starověcí astrologové označovali Merkura za posla bohů. Tím bylo myšleno, že jsme byli příjemci informací, nikoli pouze jejich tvůrci. Tyto zprávy také často přicházejí z vašeho okolí a dokonce i zdánlivě náhodnými způsoby (televizní pořad, věta kolem jdoucího; opakující se druh zvířátka, které se vám stále plete do cesty...). Často máte tyto synchronní zkušenosti,

Nižší konjunkce ovlivňuje tento stupeň také ve všech znameních zastupujících kvadranty (kardinální, stálý nebo proměnlivý). Jakýkoli dům a planeta ve vašem horoskopu, které jsou aktivovány tímto stupněm, jsou oblasti, kterým budete nuceni věnovat velkou pozornost. Toto poselství má jemný, tichý aspekt, který může růst dalších devět dní do vrcholné pozice (v té se obrací do direkce). Je to proto, že Merkur je stále retrográdní, takže nyní čelíte uvědomování si vašeho duálního vnímání. Všímejte si oblastí, na něž jste něčím nuceni zaměřit pozornost, začnete vnímat nové informace, které vám přinášejí a které jsou pro váš individuální život důležité.

V období, ve kterém ukončuje Merkur retrográdní přechod v určitém znamení, začínáte jednat podle toho, co jste objevili, a uvádět to do svého života a zároveň do života společnosti. Měli byste se snažit tento proces neuspěchat, protože poroste sám o sobě a dosáhne vrcholu až dojde k vyšší konjunkci (se Sluncem). Tato konjunkce je podobná úplňku v tom, že odhalí a projeví jakékoli nové koncepty a myšlenky, které ve vás vyvstaly, objevili jste je v retrográdním cyklu. Jinými slovy, kdekoli máte v horoskopu umístěný stupeň vrcholného postavení retrográdního Merkura, je toto postavení také součástí jeho retrográdního cyklu. Nejedná se pouze o přímé období Merkurovy retrogradity.

Pohyby vašeho života mají organický tok, který naše kultura nezná, takže je nedokážeme ocenit ani pochopit. Ale pokud s nimi dokážete plynout místo toho, abyste proti nim bojovali, váš život se zjednoduší, případné konflikty nebudou mít tak destruktivní dopad, jako doposud a otevřou se vám možnosti, kdy budete moci být kreativnější a pohotovější. 

Na co se zaměřit, když je Merkur retrográdní: 

  1. Začněte dokončovat vše, co vám nedá spát. Je to, jako byste byli příliš zaneprázdněni, abyste zvládli některé záležitosti, které nyní musí být dokončeny, abyste ve svém životě uvolnili místo pro nový cyklus, který se má zrodit.
  2. Udělejte si čas, který je ve vašich silách, na přezkoumání a hluboké prozkoumání všech oblastí zájmu, kterým musíte čelit a zpracovávat je. Tento čas může být pro vaši pohodu velmi důležitý, protože se objevují problémy, které nesmíte ignorovat, ani zanedbávat.
  3. Pamatujte, že retrográdní Merkur sám o sobě není příčinou rozbití věcí nebo potřeby opravy nebo údržby. Sám o sobě nezpůsobuje zpoždění, ani nedorozumění. Tyto účinky jsou často jednoduše způsobeny tím, že jste byli příliš zaneprázdněni, abyste se postarali o nezbytné části vašeho života, a nyní to musíte udělat. Je to čas zpomalit, i když máte silné nutkání pokračovat v tom, na co jste zvyklí, a zopakovat si důležité věci a také komunikovat a dorozumívat se s jinými lidmi, kteří potřebují vaši pozornost a samozřejmě prosazovat oblasti, kde potřebujete i vy jejich zájem. Nezapomínejte na vyrovnaný na příjem a výdej. (Jim Sher - Merkurův retrográdní cyklus))

14.6.2024 (17:08) direktní Merkur horní konjunkce Slunce v Blížencích

5.8.2024 (5:41) vstup Merkura do retrogradity