6.7.2024 novoluní v Raku (0:00)

06.07.2024

"Slova jsou pečetí mysli - nebo lépe zastávkami - nekonečné řady zkušeností, které zasahují do přítomnosti z nepředstavitelně vzdálené minulosti a stávají se samy výchozími body nových nekonečných řad, které zasahují do právě tak nepředstavitelné budoucnosti..." (Lama A.Góvinda)

Každá konjunkce nebo "novoluní" znamená, je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máte v přesném okamžiku jejího završení. 

Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou.

V tuto dobu se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem. Jeho osvětlená polokoule je v tuto dobu kompletně otočená od Země, takže z vaší planety je Měsíc nyní neviditelný. Je to pravidelný čas, kdy se čistí stará energie a blokády. Vše, co nefunguje, necháváte být a nastavujete si nové cíle. Je to velmi silný moment planetárního seskupení na obloze aktivující vaše podvědomí - vaše neuvědomělé emoce. Je nedílnou součástí vašeho života.

V období novoluní startuje čtrnáctidenní proces, kdy se příroda, lidské organismy a organismy ostatních bytostí nacházejí v tzv. pasivní fázi vývoje. Nadchází doba přijímání, čištění a aktivace léčebných procesů organismů, rekapitulace na úrovni podvědomí, vašich dočasných postojů, vnitřního zkvalitňování vlastních sil fyzických i psychických.

V tomto období je dobré soustředit se na vnitřní psychické pohyby, více meditovat, kontemplovat a začít pokládat základy, které po úplňku povedou k realizaci vašich plánů na jakékoli vnější úrovni. 

Jedná se o období, ve kterém se nedoporučuje například: nechat se operovat anebo další chirurgické zákroky na našich tělech. Organismus totiž tzv. "sbírá sílu". Teprve cca druhý - třetí den po úplňku je schopný se začít aktivně sebe-regenerovat, sebe-léčit se.

Jedná se o dobu, která vám pomáhá propojit se sami se sebou, s vaší subjektivitou, impulsivností a emocionalitou. S potřebami vašich těl a myslí bez ohledu na to, čím právě procházíte, protože ve vás vyvolává stavy zmatku a tendenci promítat "svůj stín" do ostatních a do světa jako celku. Jedná se o čas, kdy jste v období po novoluní povzbuzováni k opuštění své komfortní zóny a zároveň vám pomáhá změnit postoj ke vztahům, k vlastnímu životnímu poslání a tělu. Nyní začíná nový lunární a osobní cyklus, který po završení následujícího úplňku vždy uvolňuje velké množství energie. Připojení k těmto lunárním energiím může významně pomoci k vašemu propojení s přírodními - kosmickými rytmy, jejichž jste nedílnou součástí. 


Sabyánské symboly:

14° Rak 24' novoluní 

VELMI STARÝ MUŽ, OTOČENÝ TVÁŘÍ SMĚREM K ŠIRÉMU TEMNÉMU PROSTORU NA SEVEROVÝCHODĚ

Naplnění v transcendující a neměnné moudrosti.

Symbol popisuje Moudrého Starého Muže, archetypální postavu, kterou lze najít v každé symbolické soustavě. V okultní terminologii je severovýchod směrem, odkud vstupují do zemské sféry duchovně-kosmické síly. Je tomu tak zřejmě proto, že je zemská osa o 23°odkloněna od kolmice k rovině její orbity. Vlastní pól naší zeměkoule nejenže se tedy liší od stálého pólu zemské orbity, ale navíc neustále mění směr, a postupně míří na několik velkých

"cirkumpolárních" hvězd, v průběhu tzv. cyklu precese (nebo "tropického roku", nebo-li Velkého Polárního Cyklu), který trvá přibližně 26 000 let. Díky tomuto sklonu zemské osy se střídají roční období. Předpokládá se, že v dobách raného Zlatého Věku toto střídání neprobíhalo, a vládlo "věčné jaro", což je (dle tradice) duchovní stav. Moudrý starý Muž je otočen tváří k Neměnné Realitě, ke skutečnému Severu - který je pro nás na severovýchodě. Stojí tváří v tvář širé Prázdnotě, té zdánlivé temnotě, která je intenzivním světlem, jež je našim smyslům skryto.

Usilovnou a dlouhou meditací nad neměnnou a duchovní realitou, která je podstatou vší zkušenosti, lze dosáhnout svrchované moudrosti věků. V symbolu vidíme cestu za vnější zdání a směrem k TRVÁNÍ V PRAVDĚ.


Venuše: 22° Rak 59' - pocity, cítění

SETKÁNÍ LITERÁRNÍ SPOLEČNOSTI

Objektivní a kritický přístup k obecným faktorům naší kultury a k jejím psychologickým problémům.

Básníci, romanopisci a kritici, sdružení ve společnosti, reprezentují snahu zvlášť senzitivních a intelektuálně nadaných jedinců dát formu a význam určitým nejcharakterističtějším situacím a mezilidským vztahům své společnosti a kultury. Nastavují společnosti zrcadlo a zároveň ji ovlivňují a vedou její vývoj. Je jejich úkolem diskutovat o významu toho, co je, a představovat si to, co by být mohlo. Jsou barometrem dosud převážně nevědomých představ.

Úroveň INELEKTUALIZACE. Zde člověk jedná jako objektivní mysl a zároveň jako emotivní účastník událostí a nadějí svého dne. Činí konkrétním to, co je pro většinu lidí pouhou podvědomou snahou nebo nutkáním..