Co jsou sabyánské symboly

01.04.2021

Je-li aktivní síla symbolické vztaženosti mezi činy individuálního já a rytmem universálního Celku užita pozitivně, stává se každá situace v životě jedince příležitostí k růstu a k tvůrčímu vyjádření Ducha v člověku. Je-li užita negativně, pak, jak píše Marc Jones ve svém úvodu k "Symbolické astrologii" - "se vše spojuje, aby se proti němu velmi reálně spiklo: to, co ho uspokojuje, jsou destruktivní prvky, které si sám oděl symboly vytoužených věcí."


V roce 1930 se v Los Angeles setkal Dane Rudhyar s Marcelem Edmundem Jonesem, a on byl laskav, že mu poskytl kopie cyklostylovaných astrologických kursů, které tehdy posílal členům sabyánské společnosti, jejímž byl zakladatelem ...

"Symbolická astrologie" byla napsána roku 1931; Jones v ní seřadil a vyložil symboly pro všechny zodiakální stupně.

Symboly byly odezřeny jasnovidkou, slečnou Elsií Wheelerovou. Zaznamenával je Marc Edmund Jones. Někdy v roce 1925 ve velkém parku v centru San Diega v Kalifornii na klidném místě ji předkládal kartičky s jednotlivými stupni Zodiaku. Kartičky se ji zjevovaly jako scénky. Později stupně upřesňoval s touž jasnovidkou astrolog Dan Rudhyar. 

Symboly integrují jednotlivé zkušenosti velkého počtu osob. Převádějí události z oblasti všeho náhodného, nepředvídatelného, jedinečného a nepochopitelného do oblasti "univerzálna". Logická sekvence symbolů, kterou lze vysledovat v každém jazyce, v každé vědecké teorii, v každé tradiční umělecké formě, v každém náboženském rituálu, tvoří ze zdánlivě chaotických, nepředvídatelných a nesmyslných životních skutečností uspořádané a smysluplné modely. Tisíce událostí nebo osobních situací se pak ukazují být pouhými variacemi na centrální téma. Symbol nám toto ústřední téma zobrazuje. 

Z knihy Dane Rudhyara, Astrologická mandala.

Žádnou zkušenost nelze pochopit v jejím celkovém významu, není-li vztažena k celému procesu, v němž se děje, na určitém místě a v určitém čase, jež zabarvují a zjevují její funkci. Žádný izolovaný jev nemá smysl sám o sobě. Nabývá smyslu teprve vztažením k širšímu celku, jehož je součástí. Toto vztahování může být nevědomé. přesto je základem celého významu.