Saturn v Rybách

07.03.2023

Čím více budeme Saturna ve své mysli chápat jako určitý prvek lidského nitra, tím méně jej budeme mylně považovat za signifikátora zátěže nebo frustrací. (Elman Bacher, Hlubinná astrologie)

17.6.2023 (16:35) začátek retrogradity 7° Ryby 13'

4.11.2023 (6:39) návrat do direkce 0° Ryby 31'

29.6.2024 (18:17) začátek retrogradity 19° Ryby 26'

15.11.2024 (14:48) návrat do direkce 12° Ryby 41'

25.5.2025 (6:20) první vstup do Berana

13.7.2025 (3:02) začátek retrogradity v Beranu 1° Beran 56'

1.9.2025 (3:55) návrat do Ryb

28.11.2025 (3:52) návrat do direkce 25° Ryby 09'

13.2.2026 (22:32) - 13.4.2028 (2:39) Saturn v Beranu


7.3.2023 (10:15) vstoupil Saturn do astrologického znamení Ryb: 

Saturn jako vládce "času", "moudrý učitel" a "strážce prahu" se bude v Rybách pohybovat do 14.2.2026 (2:00). Pod jeho vlivem se při své pouti životem často cítíte zranitelní. bezradní a bezbranní. V období, kdy tranzitoval Saturn znamením Vodnáře jste jeho prostřednictvím nebo spíše rezonancí s jeho principy byli vedeni k tomu, abyste své intelektuální schopnosti, teorii a ideály z ní pramenící formovali na základě osobní zkušenosti s jejich realizovatelností ve vašich osobních životech a ve společnosti tak, abyste se do ní mohli plnohodnotně zařadit bez potřeby cítit se nadřazeně se závislostí na uznání okolního světa na úrovni toho, jakým způsobem používáte svoji mysl ve spojení se srdeční oblastí (intelektuální úroveň versus řeč srdce).

Kombinace planety Saturn a znamení Ryb tuto zkušenost posouvá o další stupeň vývoje vědomí v našich životech a otevírá uvědomění si vaší skryté sklíčenosti a strachu z nejistoty, nestálosti a následně strachu z projevení své schopnosti imaginace, jemnosti, senzitivity nebo-li citovosti. 

Zkušenost tohoto tranzitu je ta, že se začnete vědomě dotýkat svého strachu se uvolnit nebo se něčeho vzdát, a to proto, že byste chtěli mít vše neustále pod kontrolou. Jakmile se ocitnete v situaci, v níž chybí pevné vymezení hranic nebo jasná orientace, snadno vás obklopí panika. Prostřednictvím hluboce vrytého zvyku sebepotlačování ve vás může vyvolávat neradostné škarohlídské pocity nebo jiný možný stihomam. Může se vám zdát, že jste obětí prostředí, v němž se pohybujete a jste zde jakýmisi mučedníky, kteří podvědomě neustále kontrolují svoji situaci.

Tento cca 2,5 roku trvající tranzit vás bude učit vnímat a žít život podle vlastních individuálních potřeb, podle dosažených životních zkušeností, nikoli podle potřeb vašeho okolí, nějaké falešné víry a systému, ve kterém žijete, který vám bere životní radost a smysl toho, proč zde jste. Dobrou stránkou tohoto přecitlivělého období, kterou lze při správném zaměření úspěšně využít, bude aktivace vaší schopnosti účastného a současně věcného i účelného

přístupu k "věci" ve fungování společnosti a ve spojení s přírodními - kosmickými (nikoli lidskými) zákony.

Stejně, jako kapitán na rozbouřeném moři musí díky svému vrozenému talentu, který v sobě objevil, s pomocí souřadnic (zmapovaných jeho předchůdci = zkušenostmi převzatými od svých učitelů) počítat se zákony pohybu mořských proudů, větru, schopnostmi - kvalitou korábu a jeho posádky, které řídí. V neposledku pro zdárné dokončení plavby bez ztráty na životech a dalších ztrát zde respektuje další fenomény, které ovlivňují život oceánu a život jeho samotného, jako jsou například jeho vnitřní hlas - intuice, představivost a v případě nutnosti je zde také důležitá jeho schopnost "nechat věci, aby se udály".

V průběhu tohoto saturnského tranzitu se přestanete bát dávat svým přáním, snům a touhám pramenícím v hloubi vaší duše novou reálnou formu. Povede vás k tomu, abyste odhodili ve své mysli okovy intelektuální a materiální závislosti - "jha" a otevřeli se prožitkům prosté srdečné radosti.

Přijměte skutečnou realitu a seznamte se s nehmotným světem, jehož jste nedílnou součástí. Fenomenální svět vám to vrátí velkým množstvím životadárné - léčivé energie a přirozeným (nenásilným a nevykalkulovaným) propojením s ostatními stejně smýšlejícími. Pokud se dostanete do konfliktu s okolím, vždy si vzpomeňte, že to, co vidíte na ostatních je pouze to, co znáte sami v sobě (jinak byste si toho totiž nikdy nebyli schopni všimnout). V tomto období je možné začít trpělivě a soustředěně dávat formu svým vrozeným talentům a snům, protože jste si konečně dovolili se s nimi propojit.

Integrovaný princip Saturna vám umožní pohybovat se s jistotou v oblasti duchovních, transpersonálních zkušeností, neboť jeho rezonance ve vás a ve společnosti se postará o to, abyste se při tom neztratili. Pak bude poměrně snadno možné najít správnou míru mezi kontrolou a uvolněním. 

Přeji vám hodně radosti z objevování vlastního životního prostoru a nacházení "nových - zapomenutých" zkušeností a možností, jak v něm zdravě a spokojeně individuálně fungovat v propojení s ostatními cítícími bytostmi. Zdeňka Svobodová"Představte si, že se setkáte s bytostmi z jiného světa, které vnímají pouze vaše tělo a necítí, že jste živí, že máte inteligenci a představivost, že vaše tělo je jenom hmotným aspektem vaší nehmotné bytosti. Místo vaší celé bytosti vidí pouze tělo, pouze maso. Tak nějak podobně asi vnímáme elementy jako mrtvé fyzické procesy a nevidíme jejich posvátný a živý aspekt bytostí, které v nich přebývají.

Jestliže naše tělo onemocní, trpí i naše nehmotná bytost, nejenom naše tělo. Zrovna tak jsou hrubé elementy důležité pro bytosti, které v nich přebývají. Zničení a znehodnocení přírodního prostředí je pro ně totéž, jako onemocnění těla pro nás a na nehmotné úrovni trpí stejně jako my. (Tenzing Wayngyal Rinpočhe - Léčení formou, energií a světlem.)

7.3.2023 vstup Saturna do Ryb
13.2.2026 vstup Saturna do Berana