O TAROTU

Konzultace k horoskopu, výklad karet anebo automatickou kresbu realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo přes SKYPE

Struktura tarotu

Tarot je karetní systém, který zahrnuje 78 karet a je rozdělen do dvou částí. První z nich jsou takzvaná Velká arkána (velká tajemství) neboli trumfy. Jedná se o 22 symbolických obrázků, z nichž každý má dnes své číslo a název. Na nejstarších dochovaných kartách tarotu žádná čísla ani jména napsána nebyla.

Druhou část tarotu tvoří 56 karet, které jsou v podstatě obdobou našich dnešních karetních her (bridž, žolíky, mariášky). Tato část se nazývá Malá arkána (malá tajemství) a je rozčleněna do čtyř barev či druhů, které se nazývají meče (píky, zelené), hole (žaludy, kříže), poháry (srdce, červené) a mince (kule, kára). Každá barva má čtrnáct karet.

Čtyři jsou takzvané dvorní: páže, rytíř, královna a král. Zbylých deset tvoří eso (jednička), dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička, osmička, devítka a desítka. Jak napovídá struktura Malých arkán, byla tato část tarotu odvozena ze středověkých karetních her, které jsou starší než Velká arkána. Je tedy zřejmé, že dvě části tarotu - Velká a Malá arkána - vznikly odděleně a byly na počátku 15. století sloučeny do jedné hry.

Velká arkána

Dvacet dva karet Velkých arkán se nazývá trumfy (triumfy), mají tradiční jména a jsou číslované od jedné do dvaceti jedné. Karta Blázen nemá číslo žádné, nebo je označována nulou. To je také karta, která byla zřejmě převzata z tarotu do dnešních her, i když někteří badatelé tuto souvislost neuznávají. Je to Žolík, The Jolly Jocker neboli divoká karta, která může zastoupit jakoukoliv hodnotu a barvu.