23.5.2021 (10:36) Začátek II. retrogradity Saturna znamením Vodnáře

23.05.2021

"Kdo chce získat odpověď na aktuálně nastolený problém zla, potřebuje v první řadě důkladné sebepoznání, tj. co možná nejlepší poznání své celosti. Musí bez slitování vědět, jakého dobra je schopen a jakých hanebných činů je s to, a musí se mít na pozoru, aby jedno nepovažoval za skutečné a druhé za iluzi. Obojí je skutečně pravdivé jako možnost a člověk neujde zcela ani jednomu, ani druhému, chce-li žít bez sebeobelhávání a sebeklamu." C.G.Jung/Vzpomínky, sny a myšlenky.


Od vstupu Saturna do Vodnáře jsme prošli již dlouhou cestu. Dozvěděli jsme se hodně informací a plánů, které nám byly spoustu let zamlčovány. Mnoho z nás začalo jinak používat svůj způsob myšlení, ostatní to teprve čeká. Je pouze na každém z nás, zda to stihneme za tohoto života nebo příště. 

Přesné vyjádření principu myšlení a jeho následků výborně demonstrovali páni Domas a Myšun v povídání o Chronologii lidstva tak, jak ji neznáme na Svobodném vysílači. Vřele vám poslech těchto videí a dalších na tomto serveru doporučuji. 

O co jde: všude na sociálních sítích kolují vyjádření typu, těším se, až jim to bude sečteno, až budou potrestáni. Máme v sobě zakódovaný princip dobra a zla - přestupku proti boží spravedlnosti a trestu. 

Málokdy jsme schopni nahlédnout, že "zlo" používá důmyslné triky stejně jako naše mysl. Princip "boží" spravedlnosti stojí na pravdě. Pokud vám "zlo" řekne, že vám ublíží, vy se můžete rozhodnout, jestli s tím souhlasíte nebo ne a udělat vše pro to, aby se to nestalo. Pokud s informací "zla" souhlasíte a dovolíte mu vám ublížit, je zproštěno viny. Zdeňka Svobodová

23.5.2021 se Saturn vydává na zpětnou pouť znamením Vodnáře:

Symbol Saturna se skládá z křížku a půlměsíce. Symbolizuje nutnost sjednotit hmotu a formální stránku života s upřímnou touhou duše po sebevyjádření. Proto všechno, co člověk dělá, krystalizuje do podoby, v jaké to poté přidává k charakteru své duše. Hodnotu věcí nahlíží samotnou duší, která musí rozlišovat mezi tím, na čem se chce podílet a čemu se chce vyhnout. Proto člověk se silným obsazením Saturna nebo Kozoroha v horoskopu vypadá často zasmušile a vážně, ve skutečnosti však přemýšlí o vztahu mezi myšlenkou a hmotou. Zajímá ho jeho schopnost vidět, jak velkou část své duše dokáže skutečně prostřednictvím hmoty projevit.

Retrogradita planety Saturn způsobuje, že člověk velkou část této reflexe prožívá jako vnitřní boj mezi vědomím svých ideálů, jejich použitelností a svou schopností naplňovat je svým životem. Pro mnohé lidi se retrográdní Saturn stává svědomím a vedením a funguje jako prostředník mezi zdokonalenou vyšší bytosti a množstvím toho, co se ještě musí tato bytost naučit, aby mohla žít tady na zemi. (Martin Schulman, Retrográdní planety a reinkarnace) 


Začáte retrogradity: 13° Vodnář 31':

Sabyánský symbol:

VLAK VJÍŽDÍ DO TUNELU.

Schopnost ukrátit si proces přirozené evoluce cvičením vůle, mentální pohotovostí a fyzické sebekázně.

V tomto symbolu je zhuštěno vše, co obsahují tři předešlé. Člověk musí být inspirován vizí toho, čeho může dosáhnout, musí si zorganizovat postupný plán nutných činností, pokud má být práce vykonána ve smyslu úspěšných kroků, z nichž každý bude vyžadovat speciální dovednost a sílu (tj. hierarchie funkcí);

musí najít vhodnou dobu pro zahájení práce. Konečným výsledkem je urychlení evolučního procesu, ať už na psychologické úrovni (jóga a podobné disciplíny) či na úrovni společenské, to jest té, po níž se, ve svém vnějším aspektu, ubírá civilizace.

Symbol ukazuje. čeho lze dosáhnout kombinace společenských, kulturních, a dokonce osobních technik. Znamená to možnost zkrácení doby nutné k rozvoji odstraněním překážek a odkladů. Klíčovým slovem je PRONIKNUTÍ.