ÚPLNĚK 16.2.2022 (17:59)

Svobodně vyjadřuji svou tvořivost.

Výtrysk životní energie nám dává ve chvíli tohoto úplňku příležitost předvést určitý typ dovednosti nebo umění. Vyvíjející se vědomí prožívá, stejně jako "žák na cestě", objektivní přístup k vlastní - individuální životní síle.

Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce 

a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života a posunout se tzv. vědomě dál ...   


Sabyánské symboly:

Luna 28°Lev 00'' (Jaké vzpomínky, nálady a návyky vám stojí v cestě? Co potřebujete, aby jste se cítili bezpečně?):

MNOHO MALÝCH PTÁČKŮ NA VĚTVI VELKÉHO STROMU.

Široká a snad i matoucí otevřenost vůči mnohostí inspirujících skrytých možností.

V duchovním  životě - který se od běžného každodenního života nijak neliší - existuje jistá fáze, kdy se vědomí, spějící k většímu poznání nebo k působivějším formám sebevyjádření, cítí být zaplaveno novými myšlenkami a možnostmi. Může to být velmi vzrušující, a zároveň dost zavádějící. Je pak nutno se zaměřit jen na jedno pole představivosti a aktivity.

Musíme se snažit nenechat se ZAHLTIT MOŽNOSTMI, přesto však se radovat z krásně světelného pocitu, který přinášejí po mnoha dnech, měsících či letech frustrace a temnot.

Slunce 28° Vodnář 00' (Uvědomění):

POKÁCENÝ A OŘEZANÝ STROM, ZÁSOBA DŘEVA NA ZIMU.

Poznatky a dovednosti použité v přirozených podmínkách k uspokojení základních životních potřeb.

Symbol vztahuje k přírodnímu životu lidskou schopnost připravovat se na budoucnost a využívat jak fyzické síly, tak mentální vynalézavosti. K vypořádání se s těžkými úkoly existence v těsné vazbě s přírodou je potřebná síla, výkonnost a inteligence, jsou však včleněny do takového života, v němž může být každý čin součástí harmonického a krásného  rituálu prostoupeného hlubokým významem.

Symbol se vztahuje k efektivnímu využití přírodních zdrojů, které je nutné k zajištění spokojeného života. Takové využití je založeno na INTELIGENTNÍM PŘEDVÍDÁNÍ.


16.2.2022 (14:51) konjunkce Mars - Venuše 16° Kozoroh 52':

UTISKOVANÁ ŽENA NALÉZÁ PSYCHICKOU ÚLEVU V NUDISMU

Únik ze svazujících společenských zábran a spoléhání na moudrost těla.

Pod tlakem různých náboženství, která stanovila ostrou a nezdravou dělící čáru mezi duší a tělem, vytvořila společnost striktní měřítka hodnot vztahujících se ke hře přirozených instinktů a glorifikovala je pod názvy "slušnost" a "umírněnost". Vzrůstající příklon k nudismu - který pochopitelně nemá co dělat s "pornografickým" vystavováním vlastního těla - je vítaným protestem proti depresivnímu a neurózy plodícímu puritánství minulosti. Muži a ženy požadují psychicky a fyzicky zdravou svobodu těla jako prostředek k překonávání pokrytectví a zábran společenského chování.

V tomto symbolu vidíme, jak naše společnost pokřivila a potlačila přirozenou aktivitu lidského těla a jeho citlivosti vůči živlům. Je tu kontrast mezi zdravým a hravým mládím, a neurotickou podřízeností společensko - náboženské tradici. Symbol je voláním po PŘEKONÁNÍ ZÁBRAN.