18.3.2022 (8:20) ÚPLNĚK

"Všichni, kdo jdou proti "tomu", dávají "tomu" sílu."


Vliv úplňku na naše vnímání umožňuje, abychom téma, které se v období Novu uvolnilo na hlubší nevědomé úrovni naší psychiky, bylo zpracováno, vstřebáváno na podvědomé, fyzické a buněčné úrovni. Pár dní před úplňkem dochází k jejich postupnému nabytí. Po vyvrcholení opozice Slunce

a Luny dochází k mohutnému uvolnění tohoto tlaku a k možnosti, abychom toto téma vědomě pochopili ("uviděli"). V tento moment máme možnost opustit již přežité vzorce chování, tím nově roztočit spirálu našeho života, života na Zemi a posunout se tzv. vědomě dál ...    


Dnešní úplněk nás svojí symbolikou vyzývá a probouzí k aktivitě. Každý z nás máme svůj vrozený potenciál, který v této době můžeme začít plně realizovat. Venuše a Mars tranzitující znamením Vodnáře jsou představiteli vaší duševní a intelektuální potřeby osvobodit se, nebát se vlastní jedinečnosti a jako ten blázen jít, poslouchat svůj vnitřní hlas, hlas srdce a touhy po naplňujících vztazích bez ohledu na vnější vlivy. 

Díky jejich propojení s planetou Uran, nacházejícímu se ve znamení Býka, jsme nuceni prostřednictvím náhlých vnějších změn-vlivů přestat záviset na hodnotách, na které jsme zvyklí a které svazují naši možnost seberegenerace fyzického a energetického těla. Slunce, Merkur, Jupiter a Neptun v Rybách jsou symbolickými představiteli kultivace vašeho vědomí, spojení se s duchem tím, že jste nuceni si uvědomovat, zda žijete a realizujete život podle vlastních představ a touhy nebo podle představ někoho jiného a v jakých závislostech se nacházíte a jestli toužíte je změnit. (Více v textu: Jupiter jako vládce roku 2022. ).

Pokud ano, stojíte v bodě, kdy můžete na základě svých životních zkušeností změnit přístup k vlastnímu způsobu myšlení, to vás učí dlouhodobě tranzitující Saturn znamením Vodnáře. 

Celé konfiguraci planet vládne tzv. Lunární vědro s Lunou ve znamení Panny. Propojuje vás s tématem souvisejícím s uspořádaností vašeho života a jeho přehledností v propojení s 

vašimi pocity, náladami a návyky. Pokud jste nervózní, vzteklí, hádaví a propadáte pocitům bezmoci, znamená to, že je ve vašem životě aktivovaná potřeba porovnat v něm všechno, co je chaotické,  neuspořádané anebo "to" k vám prostě nepatří. Jste nuceni se tak učit otevřené toleranci a akceptování nedokonalosti života. Narážíte na velký strach projevit svou temnou stránku a toto potlačování zdravých, ale problematických vášní může při prožívání strachu z jejich projevení přerůstat ve skrytou vnitřní touhu (dosud neprojevenou "vnitřní sílu"). 

Celý tento proces vás propojuje s vámi samotnými, vaším vnitřním já. Velká citová náročnost a potlačování přirozených citů, čemuž čelíte vlivem uměle vytvořených vnějších dějů ve společnosti, vás může zavést do samoty a tím se učíte důvěře v život a nechání ho plynout vlastní cestou. Věřte, že nemusí být vše přesně podle vašich představ a přece se můžete cítit bezpečně.

Silně obsazené znamení Ryb vám ukazuje, že se můžete spolehnout na vyšší principy, mající na starost přirozený evoluční proces života na Zemi a ve Vesmíru a že nikdo z nás není na světě sám.  

Pouze my sami neseme zodpovědnost za stav naší mysli a za to, jaký život žijeme.

Více o vlivu úplňku najdete v popisu Sabyánských symbolů níže:


Luna 27° Panna 41' (nálady, zvyky, návyky, paměť)

PLEŠATÝ MUŽ SE CHÁPE MOCI

Čirá, nekompromisní síla osobnosti v dobách, kdy je nutno se rozhodnout.

V náboženské, společensko-politické i kulturní oblasti nastává čas radikálně a nemilosrdně vyzvat na souboj všechny veškeré krnící modely uspořádání a kulturní zjemnělosti. Objevují se katabolické osobnosti, vyzařují moc a diktují rozhodnutí, která mění společenské struktury, anebo se v individuálním životě objevuje intenzivní nutkání ke katarzním změnám, které mobilizuje vůli, a dělají se traumatická rozhodnutí. V takových dobách je nutno problém řešit, a moc, i když se zdá bezohledná, akceptovat.

Stojíme před neodkladnou nutností se rozhodnout a transformovat. Život je pohyb. Žádná statická formace, byť sebekrásnější a sebevíc inspirující, nemůže nadále zůstat beze změny. Vše se skloní před SILOU VŮLE - ať božské, lidské nebo satanské.

Slunce 27° Ryby 41' (vědomí, uvědomění)

SVĚTLO ÚPLŇKU ZAPLAVUJE ÚRODNOU ZAHRADU PLNOU NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ ZRALÉ, VZROSTLÉ ZELENINY.

Plné uspokojení základních individuálních potřeb.

V tomto symbolu není zdůrazněn ani úplněk sám, ani jeho svit, ale aktivní síla Měsíce, již vyvolává instinktivní nutkání k růstu; a věci reagují každá po svém. Symbol se vztahuje k typické zahradě, ne k poli. V zahradě rostou nejrůznější rostliny, byliny a zelenina, specificky pěstované za účelem naplnění stejně různorodých lidských potřeb a chutí.

Je to symbol HOJNOSTI; hojnosti příhodné pro individualizované potřeby a touhy.


Venuše 11° Vodnář 09' (sebehodnota, sebevymezení, přitahovací pole, harmonie):

ČLOVĚK VE CHVÍLI ZTIŠENÍ NABÝVÁ NOVÉ INSPIRACE, KTERÁ MU MOŽNÁ ZMĚNÍ CELÝ ŽIVOT

Na prahu nového vývoje je nutno se spolehnout na vnitřní inspiraci a vedení.

Je zde kladen důraz na zásadní hodnotu trvalého otevření se sestupujícím silám ducha či Duše, zejména tehdy, jsme-li na začátku nového období individuální aktivity. Jedinec by neměl záviset pouze na vnějších okolnostech a na tradičních - v jistém 

smyslu vnějškových, protože kolektivně formulovaných - podnětech. Má svou sílu uvnitř, aktivní sílu, z níž může čerpat, nebo lépe dovolit jí pronikat do mozku-vědomí, nebo do rukou, které píší nebo dávají hmotě originální formy.

Klíčovým slovem je PŘESAH vnitřní, transcendentální Síly přes individuální vědomí.